A tudományos és kutatási rektorhelyettes feladatai közé tartozik többek közt, hogy javaslatot tesz a tudományos és kutatási stratégiára, valamint a kutatási prioritásokra az oktatási rektorhelyettessel együttműködve.

 

A tudományos és kutatási rektorhelyettes a rektor munkáját elősegítve

 • elősegíti az Egyetem kutatásaihoz és pályázataihoz kapcsolódó bevételszerző tevékenységet, ennek keretében folyamatosan figyelemmel kíséri a forrásbevonás, illetve a forrásszerzés lehetőségeit;
 • irányítja a tehetséggondozás (szakkollégiumok, TDK) rendszerét;
 • tevékenyen részt vesz a régió és városkörnyéki tudásközpont kialakításában és működtetésében;
 • ipari kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával hozzájárul a gazdaság szereplőinek intenzívebb együttműködéséhez;
 • javaslatot tesz a rektor és a gazdasági főigazgató felé a tudományos és kutatási szakirodalmi ellátás, valamint az önműveléshez szükséges irodalom biztosítására;
 • javaslatot tesz– az oktató-kutató egységvezetők javaslatai alapján − az oktató-kutató egységek képzettség és életkor szerinti személyi összetételére;
 • javaslatot tesz a rektor felé – az oktató-kutató szervezeti egységvezetők javaslata alapján − a szervezeti egységekben dolgozó munkatársak munkaviszonya létesítésére, meghosszabbítására, megszüntetésére, megbízási szerződés kötésére;
 • ellátja az Egyetemen folyó tudományos kutatómunka koordinálásával kapcsolatos intézményi szintű feladatokat, felügyeli az ügyintézést, az irányítást és az ellenőrzést;
 • felügyeli az Egyetem alapfeladatin kívüli tevékenységeket, koordinálja, támogatja a szabályozást és a vállalkozási tevékenységet;
 • szakmailag felügyeli az Ipari-Fejlesztési Központ tevékenységét.
 • szakmailag felügyeli a Pályázati Iroda tevékenységét
 • koordinálja a tudományos továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat;
 • ellát minden olyan feladatot, amivel a rektor megbízza.

 

Tudományos és kutatási rektorhelyettes

Dr. Kovács-Bokor Éva

  

 

Szervezeti egységek