A Nukleáris Igazgatóság a Tudományos és Kutatási Rektorhelyettes szakmai irányítása és ellenőrzése mellett működő szervezeti egység. Vezetője a Nukleáris Igazgató, aki a Tudományos és Kutatási Rektorhelyettesnek közvetlenül alárendelten végzi tevékenységét.

A Nukleáris Igazgatóság az Egyetem önálló szervezeti egysége, melynek céljai:

  1. nukleáris ipar számára egy szervezőentitás létrehozása;
  2. gyakorlatorientált, üzemeltetésben és működtetésben jártas, kellő tudással rendelkező hallgatók képzése a nukleáris ipar számára.