Egyetemünk szakmentori rendszere azzal a szándékkal jött létre, hogy segítse hallgatóink zökkenőmentes beilleszkedését a főiskolai életbe.

Szakmentori rendszer bemutatása


Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják.
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.
(Richard Bach)
 
“A világ egyetlen főiskolája és egyeteme sem tehet érted többet, mint hogy segít neked segíteni önmagadon.”
(Frank Bettger)

 

Kedves Hallgató!


Ezúton szeretném bemutatni Önnek a Dunaújvárosi Egyetem Szakmentori rendszerét.
 
Egyetemünk szakmentora és szakmentori rendszere azzal a szándékkal jött létre, hogy segítse hallgatóink zökkenőmentes beilleszkedését az egyetemi életbe.
Legfontosabb feladata a kiegyensúlyozott, a konfliktusait jól kezelő, magas önismereti szinttel rendelkező szakemberek képzésében való aktív közreműködés, ezért kollégáink folyamatos, egyéni, személyre szabott tanácsadást nyújtanak a hallgatók tanulási, tanulmányaikkal összefüggő ügyeinek intézésében.
 
A DUE szakmentori szervezete egy funkcióra, a tanulmányi-tanulási tanácsadásra összpontosít elsősorban.

 

A szakmentor

 • egyéni tanácsadással segíti; és
 • információkkal látja el a hallgatókat tanulmányi ügyekben, úgymint
  - egyéni tantervek kialakítása,
  - vizsgarend megtervezése,
  - eligazodás a kreditrendszer, valamint
  - a tanulmányi – és vizsgaszabályzat labirintusában;
 • támogatást nyújt a legkülönfélébb tanulmányi ügyekkel kapcsolatos ügyintézések optimalizálásához;
 • segítséget nyújt a hallgatók tanulmányi előmenetelének, előrehaladásának támogatásához;
 • segíti a hallgatókat képzéseikkel, szakjaikkal összefüggő kérdéseik, kéréseik megválaszolásában, megoldásában.

 

A szakmentori rendszer működése (tanmenete):

Az első éves hallgatók számára kötelező a Szakmentori óra látogatása az első két félévben. Félévenként 5 alkalom kötelező, amelyből 3-szor a szorgalmi időszak 1., 6. és 15. hetében kerülnek szakonként megszervezésre a szakmentori óra. A többi héten önkéntes alapon, de legalább 2 alkalommal kötelező jelleggel vehetnek részt az órákon, ahol személyre szabottabb, személyes mentorállásra van lehetőség.

 

Szakmentorok listája:

Szakmentori rendszer vezetője:

Lászlóné Kenyeres Krisztina

 

Műszaki Intézet Szakmentorai:

Dr. Kozsely Gábor (Anyagmérnök alapképzés, nappali és levelező tagozat)
Zahola Tamás (Gépészmérnök alapképzés levelező tagozat)
Ladányi Gábor (Gépészmérnök alapképzés nappali tagozat)
Dr. Kiss Endre (Gépészmérnök mesterképzés levelező tagozat)
Dr. Kovács Imre (angol nyelvű képzésben részt vevők)


Informatikai Intézet Szakmentorai:

Dr. Honfi Vid Sebestyén (Gazdaságinformatikus alapképzés és felsőoktatási szakképzés, nappali tagozat, angol nyelvű képzésben részt vevők)
Mihalovicsné Kollár Anita (Gazdaságinformatikus alapképzés és felsőoktatási szakképzés, levelező tagozat)
Johanné Dukai Klára (Mérnökinformatikus alapképzés nappali tagozat)
Tóbel Imre (Mérnökinformatikus alapképzés levelező tagozat)
Farkas Imre (Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés, levelező tagozat)
Hadarics Kálmán (Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés, nappali tagozat)


Társadalomtudományi Intézet Szakmentorai:

Horváthné Fábián Myrtill (Gazdálkodási és menedzsment alapképzés és felsőoktatási szakképzés, nappali és levelező tagozat)
Dósáné Pap Györgyi (Műszaki menedzser alapképzés levelező tagozat)
Nagy Enikő (Műszaki menedzser alapképzés nappali tagozat)
Szakács István (Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés, levelező tagozat)
Dr. Ludik Péter (Televíziós műsorkészítés felsőoktatási szakképzés, nappali tagozat)
Dr. Piricz Noémi (angol nyelvű képzésben részt vevők)


Tanárképző Központ Szakmentorai:

Dr. Kadocsa László Gábor (Mérnöktanár – Gépészmérnök, Mérnöktanár – Mérnök informatikus mesterképzés levelező tagozat)
Dr. Cser Valérius Antalné (Pedagógiai értékelés és mérés mesterképzés levelező tagozat, Andragógia alapképzés levelező tagozat)

 

Minden kedves elsős hallgatót várnak a Szakmentorok a szakmentori órákon és azon kívül is, hogy a problémákra segítsék megtalálni a megoldást.