Köszönjük, hogy nálunk szeretnéd tanulmányaidat folytatni.

 

I. Ki kérheti az átvételt?

 

Más felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kérheti átvételét az Egyetemre a II. pont szerinti feltételek mentén.

 

II. A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehető át, aki a 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) előírásainak megfelel:

 

 1. A hallgató kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára.
 2. Átvételre - a Kormány rendeletében meghatározottak kivételével - csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kerülhet sor, alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében feltéve, hogy a hallgató legalább 30 kreditet ténylegesen megszerzett korábbi intézményében.
 3. Az alapképzésben tanulmányokat folytató hallgató átvehető felsőoktatási szakképzésre.
 4. A hallgató hallgatói jogviszony elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve ennek feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában.

 

III. Az adott félévre történő beiratkozáshoz a kérelem benyújtásának határideje, legkésőbb augusztus 20. vagy január 20.

 

A kérelemhez csatolni kell:

 • Fennálló hallgatói jogviszonyigazolás (lehet aktív és passzív is), amely 15 napnál nem régebbi és az átjelentkezés jogcím megjelölésével adtak ki,
 • valamint egy igazolást a teljesített tantárgyakról.

 

A kérelmet az alábbi linken tudja benyújtani.

Az átjelentkezési kérelem formanyomtatványa erre a linkre kattintva érhető el.

Kitöltési időszak: 2024.01.02. 8:00:00 - 2024.01.20. 23:30:00

 

IV. A Tanulmányi Bizottság átvételi határozatában rendelkezik az átvétel hatályáról, a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervről.

 

Az állami ösztöndíjas helyről átvételt nyert hallgató csak akkor vehető át állami ösztöndíjas képzésre, ha az Egyetemnek az adott szakon van üres állami ösztöndíjas helye, és a hallgató a DUE SzMSz HKR HTJR 3. § (10) pontjában meghatározott időt még nem használta fel. Ezen feltételek hiánya esetén önköltséges formában folytatja tanulmányait. Miután az Egyetemen hallgatói jogviszonyt létesített, az Egyetem többi önköltséges hallgatójával megegyező módon kérheti a DUE SzMSz HKR HTJR szerinti állami ösztöndíjas képzésben megüresedett helyre történő átsorolását.

 

V. Az átvétel intézményi folyamata

 

Ha új hallgatói jogviszony keletkezik, az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvétel a fogadó felsőoktatási intézmény átvételről szóló döntését követően a beiratkozással jön létre. Ha új hallgatói jogviszony nem keletkezik, az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvétel a fogadó felsőoktatási intézmény átvételről szóló döntését követően a képzésre történő bejelentkezéssel jön létre. Átvétel esetén a fogadó felsőoktatási intézmény az átvett hallgató beiratkozása vagy bejelentkezése után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést követő beiratkozás vagy bejelentkezés dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény és a hallgató részére. A fogadó felsőoktatási intézmény az átvétel napját és az elbocsátó intézmény nevét a FIR-be bejelenti, a hallgató az elbocsátó intézményben, az elbocsátó intézmény a FIR-ben a képzés megszűnése indokaként az átvételt jelöli meg.

 

A beiratkozáshoz szükségesek az alábbi dokumentumok:

 • átvételi határozat,
 • az átvételi döntést tartalmazó levélben megadott befizetési kötelezettségét teljesítse a mellékelt tájékoztató segítségével (önköltséges hallgatóknál),
 • Neptun-ból kinyomtatott beiratkozási lap 2 példányban,
 • személyi igazolvány + lakcímkártya (ha külföldi állampolgár, akkor útlevél és tartózkodási engedély),
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • adóazonosító jel,
 • TAJ szám,
 • saját bankszámlaszám,
 • saját e-mail cím,
 • 1 db igazolványkép,
 • eredeti középiskolai bizonyítvány és fénymásolata,
 • eredeti érettségi bizonyítvány és fénymásolata,
 • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány és fénymásolata (amennyiben van),
 • tárgybefogadási kérelem esetén: hivatalos tantárgyi tematikák, programok (a teljesített tárgy hitelesített tematikája), amelyek a leckekönyvben szerepelnek, továbbá teljesítés igazolása (leckekönyv, vagy hitelesített másolata),
 • kreditelismerés munkatapasztalat alapján kérelem esetén: munkáltatói igazolás és munkaköri leírás (eredeti példány).

 

Befizetési kötelezettségét a Neptun nyitó oldalon, a letölthető dokumentumok között található „Pénzügyi útmutató 2021” tájékoztató segítségével tudja teljesíteni.

A beiratkozás feltétele a beiratkozási díj és az önköltség teljesítése a Neptun-on keresztül!

 

VI. Kreditbefogadás:

 

Tantárgybefogadás, munkatapasztalat elismerése:

 

A kreditbefogadás a beiratkozás után lehetséges elektronikus úton a Neptun rendszeren keresztül.

Kreditbefogadási kérelem (más intézményben teljesített tárgy) / Kreditelismerés munkatapasztalat és egyéni tanulás során szerzett ismeretek alapján / Szakmai gyakorlat elismerése munkatapasztalat alapján kizárólag tárgyanként leadható, tárgyról indítható kérelmek. Díjköteles kérvények, melyek összegét a DUE SzMSz HKR HTJR 3. számú táblázata határozza meg.

Az addig végzett tanulmányokra vonatkozó ajánlott tantervet és tárgyleírásokat és egyéb tanulmányokat, munkatapasztalatot igazoló dokumentumokat a beiratkozáshoz kell hozni.

 

Amennyiben a beiratkozással kapcsolatban kérdés merül fel kérjük, hogy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresse a Tanulmányi Hivatal kollégáit.