Ipari Fejlesztési Központ

A Központ bemutatása

A Dunaújvárosi Egyetemen az Ipari Fejlesztési Központ (IFK) fő feladata, hogy az ipari szereplőket és az egyetemi kompetenciákat összehangolja. A Központ az ipari szektornak nyújt méréseket, vizsgálatokat és fejlesztéseket, ezáltal szívesen fogadjuk külső cégek, vállalatok megrendeléseit, vagy együttműködési szándékát. 

Az Ipari Fejlesztési Központ része a korábban "Pályázati Iroda" néven működő szervezeti egység. 

A Pályázati Iroda vezetőjének munkáját a rektor szakmai irányítása, valamint a rektor és a kancellár ellenőrzése mellett végzi.

A Pályázati Iroda az Egyetem hazai és nemzetközi pályázataival kapcsolatos operatív és koordinációs feladatait látja el, emellett a folyamatosan nyomon követésen keresztül azon dolgozik, hogy az Egyetem minél eredményesebb legyen a pályázatok területén.

Az iroda egy lehatároltabb, tisztább portfolióval, a pályázatokra fokuszálva az alábbi 10 fő tevékenység mentén végezi munkáját:

 1. A Pályázati Iroda legfőbb tevékenysége a Dunaújvárosi Egyetem pályázati úton elnyerhető forrásainak minél szélesebb elnyerése. Ennek érdekében naprakész pályázatfigyelést végez az iroda megvalósítani, a felfedett pályázatokat nyilvántartja és az érintett felek részére eljuttatja. (Ebbe beleértendőek a tervezett kiírások is.)
 2. A Dunaújvárosi Egyetem, mint pályázó szervezet esetében, elengedhetetlen a (terv) pályázat kiírásakor a felelős szervezeti egység(ek) kiválasztása, menedzsmentszervezet felállítása, a legfontosabb szakmai végrehajtók megjelölésével. A pályázat a menedzsmentszervezet és a Pályázati Iroda együttes közreműködésével jöhet létre. A felelősségi körök kijelölése már ebben a fázisban is elengedhetetlen, ezzel is növelve a későbbi megvalósítók projekt iránti elkötelezettségét. Ezt erősíti szakmai tanácsaik, ötleteik beépítése a pályázatba.
 3. Az iroda szakmai tevékenységei közé tartozik a Dunaújvárosi Egyetem(szakmai, ipari stb.) külső kapcsolatai számára végzett pályázatírás. Ezek a pályázatok az Egyetem számára is megtérülnek, hiszen ezekben megvalósítóként, haszonélvezőként stb. szerepel.
 4. A Dunaújvárosi Egyetem hallgatóit is szükséges tájékoztatni a számukra elérhető pályázati lehetőségekről. Az iroda felelőssége ezeknek a pályázatoknak az összeállítása, megírása is. Ezek elengedhetetlenek az intézmény életében, hiszen a sikeres hallgatók az Egyetem hírnevét erősítik.
 5. A pályázatok szakmai teljesítésének mérésére a számszerűsített indikátorok szolgálnak. Ezek teljesüléséért a menedzsmentszervezet felel, ezt felügyeli a Pályázati Iroda.
 6. A pályázatok megvalósítása során a szakmai teljesítés mellett az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok is fontos szerepet játszanak. Ezek legtöbb esetben a pályázattól függetlenek, a főiskola egészét érintik. Az iroda feladata ezen teljesítések kidolgozása, végrehajtása és figyelemmel kísérése.
 7. A hazai és külföldi pályázatokon való sikeres részvétel egyik alapköve a szakmailag felkészült menedzsmentszervezetek megléte. Ennek érdekében az iroda mintegy mentorként kívánja segíteni a következő időszakban a pályázatok megvalósítóit, elérve ezzel, hogy intézetenként menedzserszervezetek jöjjenek létre.
 8. A pályázatírás képessége, a készségekre épülő szakmai tapasztalatból sajátítható el, éppen ezért konkrét szakirányhoz nem köthető. Így fontosnak tartom, hogy az iroda lehetőséget biztosítson a egyetemen tanuló, végző hallgatók számára a szakmába való betekintésre.
 9. Az iroda szakmai tevékenységéhez tartozna továbbá a pályázatok és az azokhoz kapcsolódó anyagok elektronikus és papíralapú tárolása, megfelelő adatbázisok előállítása és frissítése.
 10. Elengedhetetlen, hogy az iroda dolgozói, szakmai fejlődésük és tudásuk naprakészségének érdekében részt vegyenek konferenciákon, rendezvényeken, tájékoztató napokon, oktatásokon, biztosítva ezzel az iroda leghatékonyabb működését. 

Támogatja az Ipari-Fejlesztési Központ innovációs tevékenységének pályázati megvalósulását.

Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység:

 1. a) az Egyetem alaptevékenységéhez igazodó pályázatfigyelés, a pályázatok elkészítése, megírása intézményi szinten, pályázatok elkészítése az intézmény külső kapcsolatai részére, amelyekben az Egyetem érdekelt, pályázatok elkészítése az egyetemi hallgatók részére.
 2. b) további feladata a projekt menedzsmentek mentorálása és segítése, a projektek szakmai teljesülésének, mérhető eredményeinek felügyelete, horizontális szempontok intézmény szintű teljesítésének kidolgozása, végrehajtása és felügyelete, a lezárult projektek dokumentáció megőrzése.

A Dunaújvárosi Egyetemen az Ipari Fejlesztési Központ (IFK) fő feladata, hogy az ipari szereplőket és az egyetemi kompetenciákat összehangolja. A Központ az ipari szektornak nyújt méréseket, vizsgálatokat és fejlesztéseket, ezáltal szívesen fogadjuk külső cégek, vállalatok megrendeléseit, vagy együttműködési szándékát. 

Az IFK és az Ecotech Nonprofit Zrt. szoros együttműködésben áll a Központ létrehozása óta. Számos közös projektben támogatja a két egység egymást, melynek köszönhetően az ipari szektor egy széles spektrumú szolgáltatási palettából tud választani. 

Az elmúlt években számos olyan fejlesztést valósítottunk meg, amelyek mind a humánerőforrások, mind az eszközellátottság, labor és egyéb infrastruktúra tekintetében megfelelő előfeltételeket jelentett a K+F+I tevékenység fokozására. Legfontosabb ezek közül az Anyagtudományi Regionális Egyetemi Tudásközpont, azaz Gleeble laboratórium (link: http://duratt.duf.hu/) , TIOP pályázat laborfejlesztései, illetve a személyi feltételek javulása (minősített oktatók arányának növekedése, köztük négy egyetemi tanár, illetve három MTA doktor).
 
kutatási portfólió kialakítását, a fókuszált területek meghatározását ezek alapozták meg, amelyben kiemelt szerepet kapott az anyagtudomány és technológia, anyagvizsgálat és diagnosztika, környezetvédelem és megújuló energia, hálózatbiztonság, beágyazott rendszerek és robotika, valamint az online fejlesztések. A kutatási tevékenység döntően a műszaki területhez, kisebb részben pedig az informatikához kapcsolódott, melyet jól kiegészítettek az időközben kibontakozó társadalomtudományi és pedagógiai kutatások. A kutatási portfólió kialakítása sikeresnek tekinthető – az eredmények ismeretében – jó alapul szolgál a következő időszak kutatási stratégiájának kialakításához. A kutatási portfóliót a folyamatosan megújuló gazdasági, intézményi igényekhez igazítottuk, ennek eredményeként a műszaki területen azok bővítésének (például elektromobilitás), az informatikai területen pedig azok pontosításának igénye jelent meg. Az elmúlt évek K+F+I fókuszterületéről szinte teljesen hiányzó bölcsészeti-társadalomtudományi kutatások a jelentőségüknek megfelelő módon indokolt bővítését készítettük elő az oktatáskutatás (módszertani paradigmaváltás, IKT, szakképzés), valamint a szervezeti kultúrakutatás és a vállalkozás menedzsment (KKV) területekkel.


 

Rólunk

A Dunaújvárosi Egyetem stratégiai célja, hogy alkalmazott tudományok egyetemének megfelelő kutatás-fejlesztés és innovációs potenciállal bírjon. A K+F+I tevékenység esetében jövőképünk az ipari igényekre és a társadalmi kihívásokra választ adó Kutatási és Fejlesztési Tudásközpont kialakítása Kelet-Európában. Ennek kapcsán stratégiai célkitűzéseinket úgy határozzuk meg, hogy illeszkedjen a Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégiához (továbbiakban S3 stratégia), valamint a Fokozatváltás a felsőoktatásban felsőoktatási stratégiához. Tekintettel arra, hogy a kutatási teljesítmény eredményességét jelző publikációs tevékenység főként az alapkutatásokhoz kapcsolódik, a Dunaújvárosi Egyetem - alkalmazott tudományok egyetemeként - az ipari vagy alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések irányába indul el, az alkalmazott tudományok területén kíván bekapcsolódni a kutatási tevékenységekbe. Jövőbeli reményeink szerint egy, a jelenlegihez hasonló folyóirat-rangsor kidolgozása/bevezetése egyenlő mértékben teszi majd mérhetővé az egyes tudományterületek publikációs tevékenységét, mivel jelenleg szerzőink nem minden publikációja van az intézményhez rendelve (doktorandusz hallgatók, más intézményben is dolgozó kollégák esetében).


 

Bővebb információkért vagy megrendelésekkel kapcsolatosan keressék bizalommal az Ipari Fejlesztési Központot:

Kiss András Péter - igazgató

Ipari Fejlesztési Központ

Telefonszám: (25) 551-275

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Lóki Gergely Bence - sales menedzser

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 


 

Kiemelt kutatási területeink:
Roncsolásmentes vizsgálatok és mérések 
Anyagtudomány és technológia
Elektromobilitás - Smart grid, Informatika, Anyagtudomány
Informatika - Biztonság és beágyazott rendszerek
Környezetvédelemi kutatások
Pedagógiai kutatások
Társadalom 5.0: Fenntartható fejlődés a szervezetekben - employer branding, munkaerő megtartó program
 
További célunk, hogy az Innovációs folyamatokat kiszolgáló infrastrukturális hátteret megerősítsük, a technológia transzfer tevékenységeinket kiszélesítsük és vállalkozók felé nyújtott szolgáltatásainkat kibővítsük.
 
Projektötlet gyűjtő oldal
A rendszer célja, hogy a Dunaújvárosi Egyetem és partnerei részvételével egy aktív adatbázist hozzon létre, amelybe a résztvevők feltölthetik legfrissebb projektötleteiket, így új projekteket és együttműködéseket generálhatnak.
A rendszerhez minden érdeklődő csatlakozhat. A csatlakozás feltétele a regisztrációs adatlap kitöltése.
Az oldal az alábbi linken megnyitható: https://palyazatiadmin.uniduna.hu/main

 
TUDÁSPARK Információs füzet - 2015


Kutatási és Fejlesztési szolgáltatások a Dunaújvárosi Főiskolán című kétnyelvű kiadványunk - 2013KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ – DF KIADVÁNYOK - 2008Anyagtudomány és technológiaGépészet és mechatronika


Logisztika


Környezetvédelem és energia-  racionalizálásInformatika


Oktatásfejlesztés


Társadalom-
tudományokGazdálkodás-
menedzsment