Dunaújvárosi Egyetem - Rektor


Tisztelt Látogató!


Köszöntöm Önt a Dunaújvárosi Egyetem honlapján!

 

Intézményünk, önállóságára büszke vidéki egyetem, amely dinamikus fejlődésének köszönhetően mára fejlett infrastruktúrával, korszerű laborparkkal és kutatási háttérrel egy jelentős ipari potenciállal rendelkező környezetben működik. Hallgatóink 8 alapszak, 2 mesterszak, 5 felsőoktatási szakképzés és 17 szakirányú továbbképzési forma közül választhatnak. Vidéki egyetem vagyunk, éppen ezért nálunk különösen igaz a „családbarát” jelző. Fontosak az emberi kapcsolatok, az odafigyelés és az, hogy minden hallgató tudja, számíthat az intézmény dolgozóira.

 

A Dunaújvárosi Egyetem egyik fő küldetése, hogy a műszaki, informatikai tudományágak, a hozzájuk kapcsolódó kutatások területén az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, biztos szakmai tudást adó egyetem legyen. Legalább ennyire fontos pozícióink megőrzése a társadalomtudományok és a tanárképzés területén is.

A nyelvi képzéseink, a kettősdiplomás, valamint az angol nyelvű képzéseink, az Erasmus és az Európán kívüli mobilitási programok révén biztosítani tudjuk hallgatóink számára a lehetőséget, hogy a nemzetközi munkahelyi környezetben is helyt tudjanak állni.

 

A modellváltásnak köszönhetően új kapuk nyíltak meg az egyetem előtt. Az elmúlt években számos vállalattal kötött az intézmény együttműködési megállapodást, és a paksi atomerőmű beruházásánál is kiemelt szereplő lett az egyetem. Ehhez kapcsolódik egyik új tevékenységünk is: a nukleáris ipar számára létrehozni egy szervezőentitást Dunaújvárosban. Minden abba az irányba mutat, hogy gyakorlat­orientált, üzemeltetésben és működtetésben jártas, kellő tudással rendelkező hallgatók kerüljenek ki intézményünkből a nukleáris ipar számára.

 

Egyetemünk modellváltásával egy időben megvalósulhatott a Bánki Donát Technikum szervezetünkbe történő integrációja is. A középiskolás fiataloknak komoly lehetőségeket teremt ez a változás, hiszen különleges szakmai életpályát tudunk nyújtani számukra, és kiemelten támogathatjuk egyetemi továbbtanulásukat. Az a célunk, hogy szinergikus együttélés-együttműködés alakuljon ki az intézményen belül a szakképzés, a felsőoktatás és saját cégünk, az Ecotech Nonprofit Zrt. által nyújtott felnőttképzés között. A tervezett Képzési Életpályamenedzsment Programunk ezen törekvéseinket szolgálja.Hiszünk abban, hogy kihasználva egy kis szervezet előnyeit, proaktív gondolkodással, rugalmas és gyors döntéshozatallal alkalmazkodni tudunk megrendelőink - hallgatóink és a gazdasági szféra - igényeihez. Versenyképességünk fenntartása érdekében törekszünk az ipari és a vállalati kapcsolatok további markáns megerősítésére.

Intézményfejlesztési tervünkben megjelenik a felnőttképzés, az online képzés, és a szakképzés felé való nyitás. Megbízható, együttműködő stratégiai partnerként kívánjuk szolgálni a régióban működő vállalkozások képzésekkel kapcsolatos igényeit.

Mindezen törekvések célja, hogy hallgatóink számára hasznos gyakorlati tudást adjunk.

 

Egyetemünk, a települések és a gazdasági szereplők hatékony együttműködése régiónk fejlődésének záloga. A Dunaújvárosi Egyetem iparban betöltött szerepének és kiváló partneri kapcsolatainak köszönhetően, dinamikusan sikerül fejleszteni 1953 óta működő intézményünket. Egy olyan intézményt, amelyben jól érzik magukat a munkavállalók, családbarát campuson dolgozhatnak együtt oktatók és hallgatók. Sikereinket jól mutatja, hogy több, mint 20 éve stabil szereplője vagyunk a magyarországi műszaki felsőoktatásnak.

 

Ha olyan tisztességes, megbízható tudást szereznek az idejárók, amellyel a munkaerőpiacon meg tudnak élni, akkor nem dolgozunk hiába.

 

Kedves Olvasó!

Remélem, hogy a honlapunkon megtalálja az Ön számára fontos információkat, ugyanakkor szeretném, ha a velünk való kapcsolata kölcsönösen hasznos kommunikációban folytatódna.

 

Tisztelettel invitálom, látogasson el hozzánk, keressen bátran bennünket!

 

Addig is fogadja jókívánságaimat a nálunk szokásos, több, mint 250 éves selmecbányai diákhagyomány szerint:

Jó Szerencsét!

 

Dr. András István

rektor

Dunaújvárosi Egyetem