AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK

 

Szakszervezet

Az Egyetemen a törvényben biztosított szakszervezeti jogosultságokat a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Dunaújvárosi Egyetem Intézményi Szervezete gyakorolja. A jogosultságok részletezését, gyakorlását és az Egyetem, mint munkáltató a szakszervezettel való kapcsolatrendszerét a Kollektív Szerződés tartalmazza.

 

Üzemi Tanács

Az Üzemi Tanács az Egyetem munkaviszonyban álló dolgozóinak választott testülete, amely gyakorolja mindazokat a kollektív szerződésbe nem tartozó jogosítványokat. amelyeket a Munka Törvénykönyve, tartalmaz. Az Üzemi Tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről az Egyetemmel munkaviszonyban állókat.

 

Érdekegyeztető Tanács

A Dunaújvárosi Egyetemen az intézményi szakszervezet, az Üzemi Tanács és a munkáltató részvételével intézményi Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: Tanács) működik. A Tanács szervezetét és működési rendjét a felsőoktatási intézmény és az intézményi szakszervezet, valamint a Üzemi Tanács megállapodásban rögzíti.