DUE KIEMELT ÖSZTÖNDÍJAK

 

Kiemelt ösztöndíj

A kiemelt ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, teljes idejű (nappali és levelezős munkarendű) alapképzésben – pályázat alapján elnyerhető, havi rendszerességű juttatás, amelyben az a hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeknek eleget tesz. A pályázat mind a két félévben meghirdetésre kerül.

 

DUE Kiemelt Sportösztöndíj - DF Vízilabda Egyesület vízilabdázói számára

2023/2024 tanév

 

A Dunaújvárosi Egyetem Szenátus döntése alapján a HKR Hallgatói Térítési és Juttatási Rend 8/E.§ bekezdésében biztosított hatáskörében és az ott megjelölt forrás terhére az EHÖK javaslatára DUE Kiemelt sportösztöndíjra pályázatot ír ki az adott tanulmányi évre 1 fő kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó, aktív státuszú DUE hallgató számára, aki más sportösztöndíjban nem részesül, az alábbi feltételek szerint:
a DF Vízilabda Egyesülettel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerinti eljárásban egy tanulmányi évre (10 hónap) 1 női vízilabdázó számára;

 1. Az Kiemelt sportösztöndíj összege 70.000,-Ft/hónap.
 2. Az 1 db ösztöndíj odaítélésének kötelezettsége az ösztöndíj kiíróját nem köti.
 3. A pályázat elutasításra, vagy visszavonásra kerül, ha
  1. a benyújtott pályázatot hiányosan nyújtották be,
  2. a pályázat nem felel meg a kiírási feltételeknek,
  3. a hallgató aktív jogviszonya szünetel, vagy megszűnik a DUE-en.

 

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. kiemelkedő sporttevékenység
 2. az utolsó két félév korrigált kreditindex alapján számolt átlag

 

Pályázatot a hallgató nyújtja be a Neptun rendszeren keresztül Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, melyhez csatolni kell:

  1. sportolói önéletrajzot, mely tartalmazza a sporteredményeket,
  2. sportolói önéletrajz mellékletet (mely tartalmazza a sporteredményeket), Letölthető dokumentum
  3. a szakosztály javaslatát,
  4. a szakági szövetség igazolását a fennálló válogatottságról és /vagy nemzeti bajnokság I. osztályában igazolt státuszáról;
  5. a hallgató nyilatkozatát, hogy egyéb sportösztöndíjban nem részesül/ ilyen pályázatot nem nyújtott be

 

A pályázati összeg kifizetése az adott tanév, első napjától, de legkorábban a pályázati feltételek teljesülésének napját követő hónap első napjától esedékes.

A pályázati kérvény mellékleteit 3 órán belül kell becsatolni, valamint becsatolt melléklet eredeti példányát legkésőbb 2 héten belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a pályázat azonosítójára hivatkozva.

 

A pályázat benyújtási határideje: A tanévre történő pályázat időszak lezárult.DUE Kiemelt Sportösztöndíj - Más, nem a DF Vízilabda Egyesület keretében sportolók számára

2023/2024/2 félév

 

A Dunaújvárosi Egyetem Szenátus döntése alapján a HKR Hallgatói Térítési és Juttatási Rend 8/E.§ bekezdésében biztosított hatáskörében és az ott megjelölt forrás terhére az EHÖK javaslatára DUE Kiemelt sportösztöndíjra pályázatot ír ki az adott tanulmányi félévre, kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó, aktív státuszú DUE hallgató számára, aki más sportösztöndíjban nem részesül, az alábbi feltételek szerint:
nemzeti válogatott és/ vagy nemzeti bajnokság első osztályában igazolt sportolónak, akinek a sportegyesület szakági vezetőjének javaslatára, a tanulmányi eredmények figyelembevételével az oktatási rektorhelyettes véleményével a rektor ítéli oda.

 1. Az Kiemelt sportösztöndíj összege napjától 70.000,-Ft/hónap.
 2. Az ösztöndíj odaítélésének kötelezettsége az ösztöndíj kiíróját nem köti.
 3. A pályázat elutasításra, vagy visszavonásra kerül, ha
  1. a benyújtott pályázatot hiányosan nyújtották be,
  2. a pályázat nem felel meg a kiírási feltételeknek,
  3. a hallgató aktív jogviszonya szünetel, vagy megszűnik a DUE-en,
  4. más sportösztöndíjban részesül, vagy időközben nyer el más sportösztöndíjat.

 

A pályázat elbírálásának szempontjai:

  1. kiemelkedő sporttevékenység
  2. az utolsó két félév korrigált kreditindex alapján számolt átlag

 

Pályázatot a hallgató nyújtja be a Neptun rendszeren keresztül Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, melyhez csatolni kell:

  1. sportolói önéletrajzot, mely tartalmazza a sporteredményeket,
  2. sportolói önéletrajz mellékletet (mely tartalmazza a sporteredményeket), Letölthető dokumentum
  3. a szakosztály javaslatát,
  4. a szakági szövetség igazolását a fennálló válogatottságról és /vagy nemzeti bajnokság I. osztályában igazolt státuszáról;
  5. a hallgató nyilatkozatát, hogy egyéb sportösztöndíjban nem részesül/ ilyen pályázatot nem nyújtott be

 

A pályázati összeg kifizetése az adott félév, első napjától, de legkorábban a pályázati feltételek teljesülésének napját követő hónap első napjától esedékes.

A pályázati kérvény mellékleteit 3 órán belül kell becsatolni, valamint becsatolt melléklet eredeti példányát legkésőbb 2 héten belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a pályázat azonosítójára hivatkozva.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2024.03.18. 12:00 – 03.28. 12:00