DUE KIEMELT ÖSZTÖNDÍJAK

 

Kiemelt ösztöndíj

A kiemelt ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, teljes idejű (nappali és levelezős munkarendű) alapképzésben – pályázat alapján elnyerhető, havi rendszerességű juttatás, amelyben az a hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeknek eleget tesz. A pályázat mind a két félévben meghirdetésre kerül.

 

DUE Kiemelt Sportösztöndíj - DF Vízilabda Egyesület vízilabdázói számára

2022/2023 tanév

 

A Dunaújvárosi Egyetem Szenátus döntése alapján a Térítési és Juttatási Szabályzat 8.§ bekezdésében biztosított hatáskörében és az ott megjelölt forrás terhére az EHÖK javaslatára DUE Kiemelt sportösztöndíjra pályázatot ír ki az adott tanulmányi évre 1 fő kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó, aktív státuszú DUE hallgató számára, aki más sportösztöndíjban nem részesül, az alábbi feltételek szerint:
a DF Vízilabda Egyesülettel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerinti eljárásban egy tanulmányi évre (10 hónap) 1 női vízilabdázó számára;

 1. Az Kiemelt sportösztöndíj összege 70.000,-Ft/hónap.
 2. Az 1 db ösztöndíj odaítélésének kötelezettsége az ösztöndíj kiíróját nem köti.
 3. A pályázat elutasításra, vagy visszavonásra kerül, ha
  1. a benyújtott pályázatot hiányosan nyújtották be,
  2. a pályázat nem felel meg a kiírási feltételeknek,
  3. a hallgató aktív jogviszonya szünetel, vagy megszűnik a DUE-en.

 

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. kiemelkedő sporttevékenység
 2. az utolsó két félév korrigált kreditindex alapján számolt átlag

 

Pályázatot a hallgató nyújtja be a Neptun rendszeren keresztül Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, melyhez csatolni kell:

  1. sportolói önéletrajzot, mely tartalmazza a sporteredményeket,
  2. sportolói önéletrajz mellékletet (mely tartalmazza a sporteredményeket), Letölthető dokumentum
  3. a szakosztály javaslatát,
  4. a szakági szövetség igazolását a fennálló válogatottságról és /vagy nemzeti bajnokság I. osztályában igazolt státuszáról;
  5. a hallgató nyilatkozatát, hogy egyéb sportösztöndíjban nem részesül/ ilyen pályázatot nem nyújtott be

 

A pályázati összeg kifizetése az adott tanév, első napjától, de legkorábban a pályázati feltételek teljesülésének napját követő hónap első napjától esedékes.

A pályázati kérvény mellékleteit 3 órán belül kell becsatolni, valamint becsatolt melléklet eredeti példányát legkésőbb 2 héten belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a pályázat azonosítójára hivatkozva.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 5-19. közöttDUE Kiemelt Sportösztöndíj - Más, nem a DF Vízilabda Egyesület keretében sportolók számára

2022/2023/1 félév

 

A Dunaújvárosi Egyetem Szenátus döntése alapján a Térítési és Juttatási Szabályzat 8.§ bekezdésében biztosított hatáskörében és az ott megjelölt forrás terhére az EHÖK javaslatára DUE Kiemelt sportösztöndíjra pályázatot ír ki az adott tanulmányi félévre, 2 fő kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó, aktív státuszú DUE hallgató számára, aki más sportösztöndíjban nem részesül, az alábbi feltételek szerint:
további 2 fő nemzeti válogatott és/ vagy nemzeti bajnokság első osztályában igazolt sportolónak, akinek a sportegyesület szakági vezetőjének javaslatára, a tanulmányi eredmények figyelembevételével az oktatási rektorhelyettes véleményével a rektor ítéli oda.

 1. Az Kiemelt sportösztöndíj összege napjától 70.000,-Ft/hónap.
 2. A 2 ösztöndíj odaítélésének kötelezettsége az ösztöndíj kiíróját nem köti.
 3. A pályázat elutasításra, vagy visszavonásra kerül, ha
  1. a benyújtott pályázatot hiányosan nyújtották be,
  2. a pályázat nem felel meg a kiírási feltételeknek,
  3. a hallgató aktív jogviszonya szünetel, vagy megszűnik a DUE-en,
  4. más sportösztöndíjban részesül, vagy időközben nyer el más sportösztöndíjat.

 

A pályázat elbírálásának szempontjai:

  1. kiemelkedő sporttevékenység
  2. az utolsó két félév korrigált kreditindex alapján számolt átlag

 

Pályázatot a hallgató nyújtja be a Neptun rendszeren keresztül Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, melyhez csatolni kell:

  1. sportolói önéletrajzot, mely tartalmazza a sporteredményeket,
  2. sportolói önéletrajz mellékletet (mely tartalmazza a sporteredményeket), Letölthető dokumentum
  3. a szakosztály javaslatát,
  4. a szakági szövetség igazolását a fennálló válogatottságról és /vagy nemzeti bajnokság I. osztályában igazolt státuszáról;
  5. a hallgató nyilatkozatát, hogy egyéb sportösztöndíjban nem részesül/ ilyen pályázatot nem nyújtott be

 

A pályázati összeg kifizetése az adott félév, első napjától, de legkorábban a pályázati feltételek teljesülésének napját követő hónap első napjától esedékes.

A pályázati kérvény mellékleteit 3 órán belül kell becsatolni, valamint becsatolt melléklet eredeti példányát legkésőbb 2 héten belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a pályázat azonosítójára hivatkozva.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 5-19. között