DUE ÖSZTÖNDÍJ

a központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves nappalis hallgatók részére


A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: DUE) a HTJR 8.§ (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a beiratkozott, tanulmányaikat megkezdett hallgatók tanulmányainak támogatására, valamint a hallgatói sikeresség motiválására az alábbiak szerint:

  1. A pályázat célja, hogy a DUE-ra beiratkozott és tanulmányaikat felsőoktatási szakképzésben vagy alapképzésben megkezdő nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók egyetemi tanulmányait ösztöndíj formájában támogassa.
  2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves hallgató a DUE-n
  1. nappali munkarendű felsőoktatási szakképzésre (FOSZK) vagy alapképzésre (BA, BSc.) beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és
  2. legalább 30 kredit értékű tárgyat felvett.


Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjat az előző szemeszterben nyújtott teljesítményetek (számít a kreditek száma és az osztályzat is) alapján kaphattok, a második félévtől - feltéve, ha nappali tagozaton, állami ösztöndíjas formában tanultok. Maximum az állami ösztöndíjas hallgatók ötven százaléka kaphat ilyen támogatást, havi összege nem lehet kevesebb a hallgatói normatíva öt százalékánál. Az ösztöndíj öt hónapra szól, a szeptemberi, illetve februári összeget az októberivel, illetve márciusival együtt utalják.

Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjra akkor pályázhattok, ha teljes idejű, vagyis nappali alapképzésen, mesterképzésen vagy egységes, osztatlan szakon tanultok, legalább két félévre bejelentkeztetek már, és legalább 55 kreditet szereztetek. Akkor is érdemes próbálkozni, ha önköltséges formában tanultok, az állami ösztöndíjas státusz nem feltétel. Az ösztöndíjat minden évben tavasszal írják ki, 10 hónapig havi 40 ezer forintot utalnak.

Alaptámogatás

A beiratkozás utáni első félévben vagytok rá jogosultak, ha állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben tanultok: ez felsőoktatási szakképzés, alap- és osztatlan képzés esetén a hallgatói normatíva 50 százaléka, mesterképzés esetén 75 százaléka.

Alaptámogatást azok a hallgatók kaphatnak, akik fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, vagy nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak.

Az alaptámogatáshoz szükséges leadni a rendszeres szociális támogatást, aminek pozitív elbírálásban kell részesülnie.

 

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók, illetve azok pályázatnak, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az államilag támogatott képzésre.

Rendszeres szociális ösztöndíjra félévenként adhattok le pályázatot. Az ösztöndíjat havonta utalják, a fogyatékossággal élő vagy egészségi állapotuk miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatóknak utalt támogatás havi összege nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatíva 20 százalékánál, a hátrányos helyzetű, korábban gyámság alatt álló, illetve félárva diákoké pedig a normatíva 10 százalékánál. A jogosultságot az intézmény Hallgatói Térítési és Juttatási Rendjében meghatározottak szerint állapítják meg. Rendkívüli szociális ösztöndíjra akkor lehet pályázni, ha váratlan esemény - baleset, állás elvesztése - miatt romlik a hallgató szociális helyzete: ez egyszeri juttatás, a kérelmekről havonta egyszer hoznak döntést.

Sportösztöndíj

A pályázat célja, hogy az egyetemi tanulmányaik mellett kiemelkedő sporteredményeket elérő hallgatókat támogassuk elismeréssel, és némi pénzbeli jutalommal. – pályázat alapján elnyerhető, havi rendszerességű juttatás, amelyben az a hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeknek eleget tesz. A pályázat mind a két félévben kerül meghirdetésre.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

A DUE EHÖK Elnöksége a 51/2007. Korm.rend. 7.§ ac), 10.§ (4) pontja alapján pályázatot ír ki az egyetemi közéleti ösztöndíj keret terhére, olyan a közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató számára, akik közreműködésükkel segítik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkáját és az egyetemi hallgatói közösségi élet működését az alábbi tevékenységek körében: Egyetemi programok, országos rendezvények, események szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan végzett tevékenységek.


Bursa Hungarica

Erre az ösztöndíjra azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok pályázhatnak, akik főiskolára, egyetemre járnak, vagy a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat - ők csak akkor kaphatnak támogatást, ha bekerülnek valamelyik felsőoktatási intézménybe. A támogatást alap- vagy mesterszakos hallgatók, egységes, osztatlan képzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő diákok egyaránt megkaphatják - önköltséges hallgatók is pályázhatnak, esti és levelező tagozatosok azonban nem.

A pályázatot az önkormányzatok az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve írják ki, minden évben ősszel. A támogatás havonta a pályázati kiírásnak megfelelő összegekig terjed és tíz hónapig jár: azoknak, akik már egyetemre, főiskolára járnak, a tavaszi félévben, a felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben megkezdőknek pedig a jövő év őszi félévétől utalják az ösztöndíjat.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Havi 25-75 ezer forintos támogatásra pályázhatnak azok, akik szeptemberben valamelyik osztatlan tanárszakon kezdik meg a tanulmányaikat. A pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja kiírni, várhatóan szeptemberben.


Bővebb információk tekintetében keressétek az EHÖK képviselőit, illetve kövessétek nyomon híreinket, mert a pályázatok benyújtását a Neptun rendszer segítségével kell megtenni a kijelölt időszakokban.