Az oktatási igazgató az oktatási rektorhelyettesnek közvetlenül alárendelten végzi tevékenységét.

 

Az oktatási igazgató feladatai és felelőssége:

  • javaslatokat készít elő az oktatási rektorhelyettes számára oktatásfejlesztési és tanulmányi ügyeket érintő kérdésekben;
  • irányítja és szervezi a Tanulmányi Hivatal és a Duális Képzési Központ tevékenységét, a képzések oktatásszervezési és fejlesztési, a hallgatók tanulmányi és egyéb ügyeinek intézésével, a hallgatók tanulmányi információkkal való ellátásával, a NEPTUN-rendszer szakmai információkkal való ellátásával, aktualizálásával, a hallgatói jogviszonyból eredő iratok dokumentálásával, archiválásával, a felvételi eljárás lebonyolításával és ügyintézéssel, kapcsolatos feladatokat;
  • felel az alap- és mesterszakok, valamint a felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzésekhez kapcsolódó hatósági eljárások lebonyolításáért;
  • irányítja a NEPTUN-rendszerből kinyerhető adatszolgáltatások, és egyéb – az oktatási területre irányadó – adatszolgáltatások teljesítését;
  • vezeti, felügyeli és ellenőrzi és menedzseli a beosztott alkalmazottak munkáját;

 

Felsőoktatási igazgató

Lászlóné Kenyeres Krisztina

 

 

Szervezeti egységek