Az Egyetem, így a Műszaki Intézet is az elsődleges célkitűzésének tartja a felsőoktatási tudást, a szakképzés és a felsőoktatás közti átjárhatóság biztosítását. Ennek keretében a régió tágabb értelemben vett képzésszervezőjeként, a megfelelő szintű műszaki szakemberképzést biztosítja a portfóliójába tartozó képzési formák munkaerőpiac-orientált fejlesztésére alapozva. Az oktatás terén gyakorlatorientált szellemben, a szakképzés és a duális képzések hatékony összehangolásával, a hallgatók és a munkaerőpiac számára egyaránt értékes tudást teremt.

Az Intézet aktív kapcsolatokkal rendelkező, a képzésben, a kutatásfejlesztésben, valamint a kapcsolódó szolgáltatásnyújtásban folyamatosan megújuló módszerekre építő, munkájukban és életükben egyaránt kiteljesedni képes elhivatott oktatói-kutatói-munkatársi közösség.

 

A Műszaki Intézet vezetése és munkatársai

Intézetigazgató: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. egyetemi docens 

Intézeti koordinátor: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Titkárság: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. adminisztrátor

Gépészeti és Energetikai Tanszék

Tanszékvezető: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  egyetemi docens

 • habil. Kővári Attila egyetemi tanár
 • Kiss Endre professor emeritus
 • Horváth Miklós főiskolai tanár
 • Kovács Imre egyetemi docens
 • Nagy András egyetemi docens
 • Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó egyetemi docens,
 • Kovács-Bokor Éva egyetemi adjunktus
 • Szabó Attila egyetemi adjunktus
 • Vizi Gábor egyetemi adjunktus
 • Hári László egyetemi adjunktus
 • Yassine Chahboub egyetemi adjunktus
 • Lászlóné Kenyeres Krisztina mesteroktató
 • Ladányi Gábor mesteroktató
 • Zahola Tamás mesteroktató
 • Szabóné Juhász Ildikó tanszéki mérnök
 • Gyukity Zoltán tanszéki mérnök

Szerkezeti Integritás Tanszék

Tanszékvezető: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. egyetemi adjunktus

 • habil. Palotás Béla professor emeritus
 • Pór Gábor professzor emeritus
 • Trampus Péter professor emeritus
 • Verő Balázs professor emeritus
 • Csepeli Zsolt főiskolai tanár
 • Pázmán Judit egyetemi docens
 • Wizner Krisztián egyetemi adjunktus
 • Kuti János mesteroktató
 • Kirchkeszner Csaba mesteroktató
 • Koroknai László tanársegéd
 • Mkanna Lama tanársegéd
 • Bereczki Péter tudományos munkatárs
 • Fehér Jánosné tudományos munkatárs
 • Csincsi Zsuzsanna tanszéki mérnök
 • Kovács György tanszéki mérnök
 • Mészáros Henriette tanszéki mérnök

 

Műszaki Intézet oktatási portfóliója 

A Műszaki Intézet gondozza az Anyagmérnök BSc és a Gépészmérnök BSc szakokat, valamint a Gépészmérnök MSc szakot, de számos szakirányú továbbképzés szerepel az oktatási portfólióban. A nagyszámú külföldi hallgató okán a mérnök szakjainkon angol nyelven is folyik az oktatás, ami a magyar hallgatók számára is elérhető. Képzéseinket jól felszerelt korszerű műszerekkel ellátott laboratóriumok és magas szinten kidolgozott elektronikus és online tananyagok segítik.

Az Intézet által gondozott graduális oktatási programok a következők:

A hagyományos képzési programokat számos gyakorlatorientált szakirányú továbbképzéssel (szakmérnöki képzés), illetve tanfolyammal egészítjük ki.

 

A Műszaki Intézet Kutatás és Fejlesztési portfóliója 

Az intézet KFI portfóliójának gerincét a térség nagyvállalataival kialakított együttműködések jelentik, ezért az anyagtudomány, energetika és üzemeltetés/karbantartás, témakörök köré csoportosul a KFI stratégiája. Az intézmény, így az intézet számára is a legfontosabb partnereik között a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nek kiemelt figyelmet szentel, a DUE Paksi Kompetencia- és Kutatóközpontjának felállításával mind képzési, mind műszaki tudományos hátteret ad a beruházásnak. Ezek mentén a DUE KFI portfóliójában az anyagtudományok és alkalmazott műszaki tudományok szerepelnek az energetika és energetikai gépek üzemeltetése szolgálatában. Az atomenergetika mellett a hidrogénelőállítás/-felhasználás technológiai lehetőségeinek megteremtése is kiemelt helyet foglal el az egyetem kutatás-fejlesztési stratégiájában. Mint például a hidrogén termelési, tárolási, felhasználási folyamatok fejlesztése, az üvegház hatású gázok kiváltása az ipari folyamatokban.

A kutatás-fejlesztés és innováció területén a nukleáris ipari kutatások/fejlesztések/szolgáltatások témájában indikátor fogalmazódott meg a terület ipari együttműködéseire nézve, valamint az ide kapcsolódó pályázatok és bevételek tekintetében csakúgy, mint a zöld transzformációs fejlesztések témájában, amely az elektromobilitástól a hidrogénelőállítási technológiákig, magába foglaló témákat, projekteket, bevételt, s mindezek mentén kompetenciaközpontokat, publikációkat határozott meg stratégiai mutatóként.

A stratégiai célok megvalósítására az alábbi kutatócsoportokat működtetjük:

 • Zöldenergia kutatócsoport, vezetője: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Szerkezeti integritási kutatócsoport, vezetője: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Műszaki Intézet Laborparkja

Az intézet kiemelkedő laborinfrastruktúrával rendelkezik, amelyek segíthetnek a hallgatóknak a gyakorlati készségeik fejlesztésében, valamint lehetőséget teremthetnek a magas színvonalú kutatási projektek elvégzésére. A fejlett laboratóriumok és korszerű felszerelések lehetővé teszik az egyetemi közösség és a kutatók számára, hogy lépést tartsanak a technológiai és tudományos fejlődéssel.

Laborparkunk:

 

A Műszaki Intézet ipari kapcsolatai

Az Intézet kiépítette kapcsolati hálóját az ipar területén működő vállalatokkal és szervezetekkel, hogy a hallgatók számára gyakornoki lehetőségeket és a kutatóknak pedig együttműködési, kutatási lehetőségeket biztosítson. Kitűnő lehetőség, hogy ezáltal segítséget nyújthassunk a hallgatóknak a diplomamunka és szakdolgozat elkészítésében, valamint támogatást nyújtsunk a kutatási projektekhez kapcsolódó szakmai fejlődésükhöz.

 • Hallgatói Tudományos Diákköri Kutatások (TDK)
 • Ipari partnerek által biztosított Mini Projektek

Partnerek:

Folyamatban lévő szerződések:

MOMERT Zrt., SteelTech-Center Hungary

 

A Műszaki Intézet mobilitási lehetőségei 

A Műszaki Intézet oktatói és hallgatói CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) ösztöndíjprogramban vehetnek részt különböző közép-európai országok felsőoktatási intézményeiben.

Kapcsolattartó: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. egyetemi docens