A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Műszaki (gépészeti specializáció) felsőoktatási szakképzés - Engineer Assistant

 

 Mintatanterv (2022-től érvényes)
Mintatanterv (2023-tól érvényes)
Mintatanterv (2024-től érvényes)

 

 

 1. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

 

 • szakképzettség: műszaki mérnökasszisztens
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Technical Engineer Assistant
 • választható szakirányok: gépészeti specializáció

 

 

 1. Mikor válaszd a Felsőoktatási szakképzést?

 

 • ha van már érettségid, de érettségid eredménye nem a legjobb
 • ha nem akarsz még további 3-5 évig tanulni, de azért szeretnél felsőoktatási intézményben tanulni
 • ha biztos akarsz lenni abban, hogyha nem vesznek fel alapképzésre, azért nem vesztegetsz el időt,
 • ha tovább akarsz tanulni alapképzésben, de nincs hozzá elegendő pontod

 

 

 1. Mit nyerhetsz a Felsőoktatási szakképzéssel?

 

 • felsőoktatási intézményben tanulhatsz
 • oklevél minősítésed pontot jelent az alapképzésre való felvételkor

 

 

 1. A felsőoktatási szakképzés célja

 

A képzés célja műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint – elsősorban munkaadói igényekre alapozott – gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját. A képzés célja továbbá a szakelméleti megalapozás olyan szintű megvalósítása, amely lehetővé teszi az erős gyakorlati felkészültség megszerzését, majd a kezdeti munkatapasztalatok integrálását az összefüggő szakmai gyakorlat során. A végzett szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási, karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására.

 

 

 1. Képzési terület

 

 • műszaki

 

 1. Tagozat, képzési idő

 

 • Nappali és levelező tagozaton 4 félév.

 

 

 1. Finanszírozás

 

 • államilag ösztöndíjas, önköltséges (nappali:180 000 Ft/félév, levelező:180 000 Ft/félév)
 • a felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. az elméleti és gyakorlati képzés aránya: gyakorlat-orientált 40% - 60%.
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
 • részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

 

 1. Besorolási alapképzési szak

 

 • Gépészmérnöki BSC / Anyagmérnöki BSC 

 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):


2910    Egyéb magasan képzett ügyintéző
3111    Bányászati technikus
3112    Kohó- és anyagtechnikus
3113    Élelmiszer-ipari technikus
3114    Fa- és könnyűipari technikus
3115    Vegyésztechnikus
3116    Gépésztechnikus
3117    Építő- és építésztechnikus
3121    Villamosipari technikus (energetikai technikus)
3122    Villamosipari technikus (elektronikai technikus)
3131    Mezőgazdasági technikus
3132    Erdő- és természetvédelmi technikus
3133    Földmérő és térinformatikai technikus
3134    Környezetvédelmi technikus
3135    Minőségbiztosítási technikus
3136    Műszaki rajzoló, szerkesztő
3139    Egyéb, máshova nem sorolható technikus
3151    Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
3152    Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője
3153    Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője
3154    Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője
3155    Fémgyártási berendezés vezérlője
3159    Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője
3161    Munka- és termelésszervező
3162    Energetikus
3163    Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
3171    Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt
3172    Légijármű-vezető, hajózómérnök
3173    Légiforgalmi irányító
3174    Légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetője
3190    Egyéb műszaki foglalkozású
3910    Egyéb ügyintéző

 

 

 1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

 

 • Tudás:
  • Ismeri a műszaki képzési terület műveléséhez szükséges általános matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat, és a velük összefüggő terminológiát.
  • Ismeri a műszaki képzési terület adott részterületéhez kapcsolódó tevékenységek legfontosabb eljárásait, eszközeit és dokumentációs rendszerét.
  • Ismeri a speciális szakterületén alkalmazható adatgyűjtési és feldolgozási módszereket.
  • Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, rajz útján történő és szóbeli szakmai kommunikáció eszközeit.
  • Ismeri a műszaki képzési terület adott részterületének legfontosabb etikai és jogi szabályait.
  • Ismeri a speciális szakterületének lényeges gyakorlati munkafogásait, munkafolyamatait.
  • Birtokában van a munkahely irányításához szükséges középvezetői feladatok ellátását biztosító minőségirányítási, vezetési és szervezési ismereteknek.
  • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi területek elvárásait, követelményeit.

 

 • Képesség:
  • A műszaki képzési terület egy adott részterületén felmerülő rutinfeladatok megoldása során képes alkalmazni a megismert általános elveket, szabályokat, eljárásokat, terminológiát.
  • Képes szakterületén belül adott részterület műszaki folyamatait működtetni és munkáját dokumentálni.
  • Alkalmazza a műszaki képzési terület adott részterületére vonatkozó adatgyűjtési módszereket.
  • Feladatmegoldása során képes együttműködni és szakmai kommunikációt folytatni más szakemberekkel.
  • Képes szakterületén feladatai megoldásához IKT eszközöket felhasználni.
   Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik.
  • Képes speciális szakterületén a lényeges gyakorlati munkaműveletek elvégzésére, egyes gépek, berendezések kezelésére.
  • Képes egyénileg és csoportmunkában egyaránt ismereteinek gyakorlatban való megvalósítására
  • Képes létrehozni, olvasni és értelmezni a műszaki dokumentációkat

 

 • Attitűd:
  • Vállalja és elfogadja a műszaki képzési területet, az ott ellátandó mérnöki kisegítő tevékenységeket.
  • Érdeklődő a műszaki képzési területtel összefüggő új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban.
  • Elfogadja és betartja a munka- és szervezeti kultúra etikai elveit, továbbá a munkavállalás és munkavégzés jogi szabályait.
  • Elkötelezett a minőségi követelmények betartása iránt.
  • Betartja és betartatja a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi követelményeket.
  • Nyitott ismereteinek gyarapítása iránt.

 

 • Autonómia és felelősség:
  • A kiadott feladatot képes önállóan végrehajtani.
  • Felismeri saját szakmai korlátait egy adott probléma felmerülése esetén.
  • Munkahelyi vezetőjének utasítása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
  • Képes és hajlandó együttműködni szakmai feladatok megoldásában más résztvevőkkel.
  • Figyelembe veszi munkájában az etikai és jogi szabályokat, szervezeti előírásokat.
  • Felelősséggel végzi saját munkáját és felelősséget vállal érte.
  • Felkészült a munkavállalásra, vállalkozásra (önfoglalkoztatásra)

 

 

 1. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

 

 • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit,
 • a műszaki szakmacsoportok szerinti specializáló kreditértéke legfeljebb 15 kredit.

 

 

 1. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál, költségvetési szervnél, önkormányzatnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

 

 1. Kollégium

 

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

 1. Felvételi ügyintézés

 

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Dózsa György út 37. (kollégium 1. emelet)

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kommunikációs Központ

Dunaújváros, Kallós Dezső út 1. (C épület 110.)

Tel.: (30) 012-0811 / (30) 012-1682

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.