1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés

(Information Technology Engineer at ISCED level S)

 

Elektronikus jelentkezés
 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
 Mintatanterv (2019. szeptember 1.-től beiratkozók)
 Mintatanterv nappali (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
 Mintatanterv levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók) 
Mintatanterv (2020-tól érvényes)

 

2.  A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

 

 • szakképzettség: felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: System Administrator Engineer Assistant
 • választható szakirányok: rendszergazda (System Administrator)

  

 

3. Mikor válaszd a Felsőoktatási szakképzést?

 

 • ha nincs emelt szintű érettségid
 • ha van már érettségid, de érettségid eredménye nem a legjobb
 • ha nem akarsz még további 3-5 évig tanulni, de azért szeretnél felsőoktatási intézményben tanulni
 • ha biztos akarsz lenni abban, hogyha nem vesznek fel alapképzésre, azért nem vesztegetsz el időt,
 • ha tovább akarsz tanulni alapképzésben, de nincs hozzá elegendő pontod

  

 

4. Mit nyerhetsz a Felsőoktatási szakképzéssel?

 

 • felsőoktatási intézményben tanulhatsz
 • oklevél minősítésed pontot jelent az alapképzésre való felvételkor

  

 

5. Képzési terület: informatika

 

 • Képzési ág: informatikai
 • Besorolási alapképzési szak: mérnökinformatikus

 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):


2151    Adatbázis-tervező és -üzemeltető
2152    Rendszergazda
2153    Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
2159    Egyébadatbázis-és hálózati elemző, üzemeltető
3141    Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
3142    Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
3143    Számítógép hálózat- és rendszer technikus
3144    Webrendszer-(hálózati) technikus
3145    Műsorszóró és audiovizuális technikus
3146    Telekommunikációs technikus

  

 

6. A képzési idő félévekben

 

 • 4 félév
 • A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
 • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40%-60%;
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
 • részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra.
 • részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

 

7. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények

 

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

 

 

8. A felsőoktatási szakképzés célja

 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, ilyen rendszerek fejlesztési feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

 

 

9. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

 

a megszerezhető tudás, ismerettapasztalat:

 • Az informatikai módszereket igénylő műszaki alkotások fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátása;
 • Informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátása;
 • Alapszintű programozás objektumorientált és vizuális programozási környezetben;
 • Korszerű, általános célú operációs rendszerek telepítése, konfigurálása, hibaelhárítása, üzemeltetése, továbbfejlesztése
 • Egy adott feladat megoldására alkalmas hálózati rendszer szükséges jellemzőinek, specifikációinak meghatározása
 • A szükséges hardver környezet kialakítása, az eszközszükséglet meghatározása
 • Az adott alkalmazási környezethez legjobban illeszkedő hálózati rendszer, operációs rendszer, illetve eszközök kiválasztása;
 • Az adott feladat megoldását támogató alkalmazói szoftverek kiválasztása;
 • Számítógépes hálózati hardvereszközök, operációs rendszerek, keret- és kliensprogramok telepítése és konfigurálása, a konfiguráció mentése;
 • Komplett hálózati rendszerek telepítése, üzemeltetése;
 • Számítógépes hálózati és alkalmazásszintű adatvédelem biztosítása, jogosultságok konfigurálása, belső és külső illetéktelen adathozzáférések detektálása;
 • Számítógépes hálózati működtetési, karbantartási javítási tevékenységek elvégezése és dokumentálása; számítógépes hálózatikapacitás tervezése, hálózati eszközök kiválasztása, hálózati eszközök átkonfigurálása;
 • Hibabehatárolás indikálás alapján, átmeneti megoldás biztosítása; a rendszer továbbfejlesztése, együttműködve az adott műszaki szakterület szakemberével;

 

jártasság, képesség:

 • Hálózati informatikus szakirányon
  • Hálózati rendszerek telepítésének előkészítésére;
  • Helyi számítógépes hálózat (LAN/WLAN) telepítésére és üzembe helyezésére;
  • LAN/WLAN hálózati hardver elemek és szoftver elemek, operációs rendszerek telepítésére, konfigurálására, üzemeltetésére;
  • Helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) hardver eszközök, operációs rendszerek, keret és kliensprogramok telepítésére és konfigurálására, a konfiguráció mentésére;
  • Helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) és alkalmazásszintű adatvédelem biztosítására, jogosultságok konfigurálására, belső és külső illetéktelen adathozzáférés detektálására;
  • Helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) forgalomszűrés konfigurálására, forgalomszűrés ellenőrzésére; Intézményblztonsági szabályzat kidolgozására;
  • Telephelyek közötti, valamint a távelérési virtuális magánhálózati kapcsolatok kiépítésére; helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) eszközök újrakonfigurálására, technikai támogatás nyújtására; helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) kapacitás tervezésére, eszközök kiválasztására, LAN/WLAN eszközök átkonfigurálására;
  • Vezeték nélküli hálózati rendszerek tervezésére, kiépítésére és üzemeltetésére;
  • VolP rendszerek telepítésére, VolP rendszer hardver- és szoftverkomponenseinek üzembe helyezésére;

 

 • Rendszergazda szakirányon
  • A működési körülményeknek legmegfelelőbb hálózati operációs rendszer telepítési módjainak kiválasztására, a hálózati operációs rendszer telepítésére;
  • A különböző szerepkörök, tulajdonságok és szolgáltatások telepítésére, a szolgáltatások indítási módjának meghatározására;
  • Hálózati címtárszolgáltatás telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;
  • Hálózati csoportházirendek megtervezésére és alkalmazására;
  • A fájlrendszer jogosultsági és tulajdonosi rendszerének beállítására;
  • Automatizálható feladatokhoz scriptek készítésére;
  • Ütemezett feladatkezelés konfigurálására;
  • Hálózati szolgáltatások telepítésére és konfigurálására;
  • Hálózati operációs rendszeren működő forgalomirányítási protokoll telepítésére és konfigurálására; szoftveres tűzfal és az egyéb fejlett biztonsági funkciók alkalmazására; hálózati mentési és visszaállítás feladatok tervezésére és végrehajtására;
  • A hálózati operációs rendszer és az ügyfelek működésének monitorozására és felügyeletére, naplózási beállítások elvégzésére, naplófájlok készítésére.
  • Egymással együttműködő és egymást kiegészítő funkciójú szabadforrású és üzleti szerver operációs rendszert egyaránt tartalmazó rendszer tervezésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

 

 • Telekommunikáció szakirányon
  • Hálózati rendszerek telepítésének előkészítésére;
  • LAN/WLAN hálózatok kábelezési, eszközeinek telepítési, konfigurálási, üzemeltetési feladatainak elvégzésére;
  • LAN/WLAN mérésekkel történő minősítésére, hibaelhárítás, továbbfejlesztés végrehajtására;
  • A telekommunikációs hálózatok alapvető tervezési feladatainak elvégzésére (forgalmi adatok, sávszélesség igény számítása, útvonalkiosztás);
  • A hálózaton alkalmazott átvitel-technikai berendezések és eszközök alkalmazására; a hálózatok menedzselő rendszereinek ismeretére, méretezésére;
  • A hálózat nyilvántartó rendszereinek, tervező szoftvereinek alkalmazására, adatok bevitelére; a WDM berendezések alapvető működésének ismeretére, útvonal-konfiguráció meghatározására; a mobil távközlési hálózat elveinek alkalmazására, az alkalmazott berendezéstípusok ismeretére; a kábel TV, IPTV, műholdas műsorelosztó hálózatok elveinek alkalmazására;
  • A magánhálózatok, hozzáférési hálózatok és LAN hálózatok kiépítésére, előfizetői berendezéseik telepítésére;
  • Az előfizetői hálózatokban alkalmazott berendezések szoftvereinek letöltésére, frissítésére és installálására, a berendezések konfigurációinak beállítására;

 

 

10. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

 

 • Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja; 12 kredit;
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

 

 

11. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

 

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő. 

 

 

12. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

 

 • A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

 

13. Kollégium


Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

14. Felvételi ügyintézés


Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.