1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

(Business Administration and Management at ISCED level 5)

 

Elektronikus jelentkezés
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
Mintatanterv (2020-tól érvényes) 
Mintatanterv (2020/21 szeptembertől)
Mintatanterv (2023-tól érvényes)

 

 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

 

 • szakképzettség: felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant in Business Administration and Management Specialized in Small and Medium Enterprises
 • Szakirány: kis- és középvállalkozási (Small and Medium Enterprises)

 

 3. Mikor válaszd a Felsőoktatási szakképzést?

 

 • ha van már érettségid, de érettségid eredménye nem a legjobb
 • ha nem akarsz még további 3-5 évig tanulni, de azért szeretnél felsőoktatási intézményben tanulni
 • ha biztos akarsz lenni abban, hogyha nem vesznek fel alapképzésre, azért nem vesztegetsz el időt,
 • ha tovább akarsz tanulni alapképzésben, de nincs hozzá elegendő pontod

 

 4. Mit nyerhetsz a Felsőoktatási szakképzéssel?

 

 • felsőoktatási intézményben tanulhatsz
 • oklevél minősítésed pontot jelent az alapképzésre való felvételkor

 

 5. Milyen munkakörök tölthetők be leggyakrabban végzettséggel?


3221    Irodai szakmai irányító, felügyelő
3615    Statisztikai ügyintéző
3641    Személyi asszisztens
4112    Általános irodai adminisztrátor
4114    Adatrögzítő, kódoló
4123    Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4224    Ügyfél- (vevő) tájékoztató
4225    Ügyfélszolgálati központ tájékoztató
4226    Lakossági kérdező, összeíró

 

 6. A képzésről röviden

 

 • képzési idő:4 félév
 • összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • Teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
  • Részidős képzésben: hat hét, legalább 240 óra.
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legfeljebb 90 kredit;
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

 7. A felsőoktatási szakképzés célja

 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitel szervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.

 

 8. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

 

 • kognitív (szakmai) kompetenciák:
  • jogszabályok ismerete, alkalmazása;
  • gyakorlatias feladatértelmezés, lényegfelismerés;
  • rendszerező-képesség, szervezőkészség;
  • áttekintő-, és következtetési képesség, döntésképesség;
  • rendszerekben való gondolkodás;
  • pontosság, prezentációs készség, önállóság;
  • szakmai kommunikációs készség;
  • eredményorientáltság;

 

 • tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen)
  • a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés előkészítési és operatív feladataiban aktív részvétel;
  • pályázati lehetőségek felkutatása, annak előkészítésében és megírásában való részvétel;
  • önálló munkavégzés és csoportmunka;
  • prezentációs technikák alkalmazása;
  • kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá
  • a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket önállóan alkalmazza;
  • a teljesítményeket és a költségeket folyamatosan elemzi, ezekhez adatokat gyűjt, valamint a tervezett és a tényleges teljesítmények és költségek közötti eltéréseket értékeli;
  • a vállalkozás üzleti tervének, marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakításában és formálásában aktívan közreműködik;
  • a vállalati folyamatok környezetterhelő hatásainak felismerése, közreműködik annak minimalizálásában;

 

 • önállóság és felelősség a munkafeladatokban:
  • hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
  • felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
  • a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
  • a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
  • álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés), interjúkon siker elérése;
  • szakmai kommunikáció egy idegen nyelven, alapfokon írásban és szóban, az általános és szakmai szókincs birtokában;
  • szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képesség annak használatával kapcsolatban infokommunikációs rendszerek használata.

 

 9. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

 

 • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit. 

 

 10. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

 

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

 

 11. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények

 

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

  

 12. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

 

 • A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

  

13. Kollégium


Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

14. Felvételi ügyintézés

 

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Dózsa György út 37. (kollégium 1. emelet)

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kommunikációs Központ

Dunaújváros, Kallós Dezső út 1. (C épület 110.)

Tel.: (30) 012-0811 / (30) 012-1682

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.