1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése

Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés

(Television Production at ISCED level 5)

 

Elektronikus jelentkezés
 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók) 
Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Mintatanterv (2020/21 szeptembertől)

 

 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

 

 • szakképzettségek: felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Television Production Assistant

 

 

 3. Mikor válaszd a Felsőoktatási szakképzést?

 

 • ha van már érettségid, de érettségid eredménye nem a legjobb
 • ha nem akarsz még további 3-5 évig tanulni, de azért szeretnél felsőoktatási intézményben tanulni
 • ha biztos akarsz lenni abban, hogyha nem vesznek fel alapképzésre, azért nem vesztegetsz el időt,
 • ha tovább akarsz tanulni alapképzésben, de nincs hozzá elegendő pontod

 

4. Mit nyerhetsz a Felsőoktatási szakképzéssel?

 

 • felsőoktatási intézményben tanulhatsz
 • oklevél minősítésed pontot jelent az alapképzésre való felvételkor

 

 

 5. Képzési terület

 

 • művészet;
 • további képzési terület: társadalomtudomány
 • képzési ág: film- és videoművészet
 • besorolási alapképzési szak: televíziós műsorkészítő; további besorolási szak: kommunikáció és médiatudomány

 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

 

 

 6. A képzésről röviden

 

 • 4 félév
  a felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
 • részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

 

 7. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények

 

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

 

 

8. A felsőoktatási szakképzés célja

 

A felsőoktatási képzés célja olyan szakemberek képzése, akik műsorvezetői, riporteri, publicisztikai, rendezői, operatőri ismereteik és fejlett kommunikációs képességeik, valamint a mozgóképek kifejező eszközeinek ismerete birtokában felkészültek televíziós műfajokban, televíziós szakemberekkel együttműködésben műsorok készítésében részt venni; részben előre nem látott feltételek melletti technikai feladatokat megoldani. Továbbá olyan szakemberek képzése, akik a televíziós műsorkészítés valamennyi részegységében asszisztensi feladatkörök ellátására képesek, akik elméleti és gyakorlati alapismeretekkel rendelkeznek a tradicionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás terén, és képesek a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek felhasználására.

 

 

 9. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

 

 • a megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
  • a médiaismeret, műfaji ismeretek alapjai;
  • a televíziós technika működésével kapcsolatos ismeretek;
  • műsorvezetési, szerkesztési, riporteri, vágó, operatőri, hang, látvány és dramaturgiai alapismeretek, cross-média ismerete;

 

 • jártasság, képességek:
  • bármilyen művészeti alkotás, társadalomtudományi jelenség, a köznapi és művészeti vizuális látványok analizálására és szintetizálására a tudomány határterületi tudatosságára emelve, munka és tanulási körülmények között;
  • önálló televíziós műfaj (interjú, riport, dokumentumfilm, stb.) megvalósításában a menedzsment tagjaként részt venni;
  • a televíziós műsorkészítés valamennyi folyamatát részben önállóan vagy menedzsment tagjaként irányítani;
  • elemzések és prezentációk elkészítésére;
  • egyszerűbb gyakorlatok elkészítésére, a televíziós műfajok alapegységén át az egyszerűbb műsorokig;
  • a képi ábrázolás alkalmazott és autonóm műfajaiban és eljárásaiban tapasztaltak hasznosítására;
  • művészeti végzettséggel rendelkező szakemberek mellett asszisztensi feladatok ellátására;
  • képalakítási technikák felhasználására.

 

 • önállóság, felelősség:
  • csapatmunkában való részvétel képessége;
  • munkahierarchiába való beilleszkedés képessége;
  • kiemelkedő magyar nyelvű kommunikációs képességek;
  • vizuális ítéletalkotás;
  • interpretáció képessége;
  • vizuális memória és fantázia;
  • alkotókészség;
  • tolerancia;
  • empátia;
  • hír- és témaérzékenység;
  • felelősségvállalás.

 

 

 10. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

 

 • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

 

 

11.  A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

 

 

 12. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 


 13. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

 

 • A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

 

14. Kollégium

 

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

15. Felvételi ügyintézés

 

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Dózsa György út 37. (kollégium 1. emelet)

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kommunikációs Központ

Dunaújváros, Kallós Dezső út 1. (C épület 110.)

Tel.: (30) 012-0811 / (30) 012-1682

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.