A Pénzügyi Iroda a gazdasági főigazgató irányítása és ellenőrzése alatt működő szervezeti egység, amelynek feladata az Egyetem számviteli feladatainak ellátása, irányítása és ellenőrzése.


A Pénzügyi Iroda vezetője közvetlenül a gazdasági főigazgató irányítása alatt végzi tevékenységét, továbbá

  • szervezi és irányítja az Egyetem költségvetési és egyéb központi bevételekkel való gazdálkodását;
  • nyilvántartja a költségvetési és egyéb pénzügyi forrásokat, és biztosítja az anyagi-pénzügyi eszközök rendeltetésszerű, gazdaságos és célszerű felhasználását, gondoskodik a jogszabályon vagy szerződésen alapuló gazdálkodási jellegű egyetemi kötelezettségek teljesítéséről, a követelések érvényesítéséről;
  • megszervezi, és ellenőrzi a tervezést, a gazdálkodást, a számvitelt és az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszert, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitelt, kialakítja a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjét, biztosítja a gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok végrehajtását, betartását;
  • pénzügyi-gazdasági kérdésekben folyamatos tájékoztatással segíti az Egyetem vezetőinek a munkáját;
  • a pénzügyi év lezárása után felel az Egyetem előző évi gazdálkodásáról szóló elszámolások előkészítéséről;
  • felel a feladatkörébe tartozó információ- és adatszolgáltatások teljesítéséért, a nyilvántartások naprakészségéért, teljeségéért és hitelességéért.