2007. február elsejével a Dunaújvárosi Főiskolán megalakult a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság, a korábbi Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda szétválásával. Az Iroda a Főiskola, később Egyetem nemzetközi kapcsolatainak, csereprogramjainak és angol nyelvű képzéseinek koordináló szervezeti egysége, melynek főbb feladatai, tevékenységi körei az alábbiak:

 

 • Képzési és kutatási együttműködések keresése, gondozása: nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok kiépítése és ápolása.
 • Oktatói-hallgatói csereprogramok, mobilitási programok gondozása, fejlesztése.
 • Együttműködés a nemzetközi kapcsolatok, és az angol nyelvű képzések szabályozásában illetékes hazai szervekkel (pl. Országos idegenrendészeti Főigazgatóság, Tempus Közalapítvány, Magyar Rektori Konferencia); a nagykövetségekkel, a konzulátusokkal és egyéb képviseletekkel; az ügynökökkel és partnerekkel; egyéb érintett szervekkel, szervezetekkel. Új kapcsolatok felkutatása, kiépítése külföldi partnerekkel, ügynökségekkel, egyetemekkel, meglévő kapcsolatok ápolása az Európai Unión belül és kívül. Részvétel és toborzás a nemzetközi oktatási vásárokon, a partner ügynökségek, konzulátusok-képviseletek, nemzetközi oktatási szervezetek és külföldi partner egyetemek segítségével.
 • Az Egyetem nemzetközi kapcsolatairól, illetve az Egyetemen folyó angol nyelvű képzésekről tájékoztatás. Közreműködés az ezzel kapcsolatos angol nyelvű anyagok, illetve honlapok összeállításában, gondozásában, fejlesztésében.
 • Az angol nyelvű képzés hallgatói toborzásának koordinálása. Ennek érdekében kapcsolatok kialakítása, részvétel és toborzás a nemzetközi oktatási ügynökségeken, oktatási vásárokon, képviseleteken-konzulátusokon, nemzetközi oktatási szervezeteken, és más egyetemekkel kötött szerződéseken keresztül. Szerződéskötések, kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok felkutatása, kiépítése külföldi partnerekkel, ügynökségekkel, egyetemekkel az Európai Unión belül és kívül egyaránt.
 • Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram szervezése
 • The Scholarship for Young Christian People ösztöndíjprogram koordinációja
 • Erasmus + program teljeskörű szervezése EU-n belül és kívül/Nemzetközi Kredit mobilitás
 • Pannónia program előkészítése, koordinációja.
 • „Study and more” saját hallgatói csereprogram ügyezése
 • Nemzetközi Campus Projekt és más, az Egyetem nemzetközi projektjeinek koordinálása
 • Az Egyetemre érkező külföldi hallgatók ügyeinek intézése, hallgatói kulturális programok, interkulturális estek szervezése
 • Az Egyetemre érkező külföldi vendégek fogadásának, programjainak megszervezése, lebonyolítása.
 • Pályázatok írása, beadása, kettős diplomás képzések létesítése külföldi egyetemekkel.

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága a fent megnevezett területeken nemcsak tájékoztatást és segítséget ad, hanem szívesen fogadja az észrevételeket, kérdéseket is. A nemzetközi kapcsolatokkal és az angol nyelvű képzésekkel kapcsolatban az igazgatóság véleményezési és javaslattételi hatásköreivel kívánja segíteni az egyes szervezeti egységek, intézetek és a menedzsment munkáját. A képzések területein, a szakmai kérdésekben, természetesen továbbra is a szakokat, előkészítő féléveket, illetve tantárgyakat gondozó Intézetek az illetékesek.Nemzetközi irodavezető

László Ildikó

 

 

 

Szervezeti egységek