A belső ellenőr a tevékenységét a rektornak közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

 

A belső ellenőr, mint tevékenység független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

 

A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával – kidolgozott és a kancellár által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint, valamint az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végzi.

 

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Egyetem minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

 

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a kancellár részére. A belső ellenőr ezenkívül más tevékenységbe nem vonható be.

 

A belső ellenőr nem vehet részt az Egyetem operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában.


Belső ellenőr

Mázás Rudolf

 

 

Szervezeti egységek