Az Egyetem kiemelt döntéselőkészítő és -támogató szakértője a kontroller. Fő feladata a kontrolling vezetési alrendszerének kialakítása, karbantartása és fejlesztése, mellyel elsődleges célja a hatékonyabb működést támogató döntések előkészítése, e döntések előkészítésével kapcsolatos koordinációs és integrációs feladatok ellátása.


A kontroller további feladatai közé tartozik, hogy:

  • rendszeres kontrolling jelentési rendszert alakít ki, karbantart és fejleszt;
  • önköltségszámítási rendszert alakít ki, karbantart és fejleszt;
  • pénzügyi-gazdasági kérdésekben folyamatos tájékoztatással, döntéselőkészítő anyagok készítésével támogatja az Egyetem felsővezetésének munkáját;
  • gazdasági intézkedéseket javasol, illetve saját hatáskörében hoz a gazdasági főigazgató egyetértése mellett;
  • felelős a jelen bekezdésben részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért;
  • felel a belső kontroll(rendszer) új elemeinek, az ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés, szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend kialakításának előkészítéséért, és azok irányítása alá tartozó szervezeti egységekben azok betartásáért.

 

Kontrolling elérhetősége: +36 (30) 474-1938