A rektort, távollétében, akadályoztatása, érintettsége esetén az intézményfejlesztési és általános rektorhelyettes helyettesíti, teljes jogkörben. A rektori tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a rektor helyettesítésére jogosult intézményfejlesztési és általános rektorhelyettes a felsőoktatási intézmény, illetve a szenátus vezetőjeként jár el.

 

Az intézményfejlesztési és általános rektorhelyettes feladatai közé tartozik, az Egyetemen rektorának általános helyettesítése és képviselete a főhatóságoknál, hazai és nemzetközi szervezeteknél, valamint egyéb testületeknél, továbbá

  • ellátja az Egyetemen folyó kiemelt projektek koordinálásával kapcsolatos intézményi szintű feladatokat, felügyeli az ügyintézést, az irányítást és az ellenőrzést;
  • véleményezi a stratégiai fontosságú, kiemelt projekteket a rektor felé annak érdekében, hogy azok az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott célkitűzések megvalósítását szolgálják;
  • aktívan részt vesz az Intézményfejlesztési Terv összeállításának koordinációjában;
  • az oktatási rektorhelyettessel együttműködve tevékenyen részt vesz az oktatási területhez kapcsolódó kiemelt projektek koordinációjában;
  • a tudományos és kutatási rektorhelyettessel együttműködve tevékenyen részt vesz Egyetem kutatásaihoz és pályázataihoz kapcsolódó kiemelt projektek koordinációjában;
  • javaslatot tesz az intézményi tevékenységek fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kidolgozására;
  • az átruházott jogköröknek megfelelően a munkáltatói jogok gyakorlása;
  • biztosítja a felügyeleti területén a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangját;
  • minden olyan feladatot ellát, amivel a rektor megbízza;
  • a rektor által meghatározott módon és körben aláírási, kiadmányozási és utalványozási jogkör gyakorlása.

 

Intézményfejlesztési és általános rektorhelyettes 

Dr. habil Rajcsányi-Molnár Mónika