Az Egyetem gazdálkodási tevékenységének koordinálását, irányítását, szervezését, végrehajtását, ellenőrzését a gazdasági főigazgató látja el.

 

A Gazdasági Főigazgató feladatai:

  • biztosítja a fenntartó által kialakított éves költségvetési keretek között az Egyetem működtetésének gazdálkodási feltételeit;
  • ellátja az Egyetem egészére vonatkozóan a tervezéssel, működtetéssel, munkaerő-gazdálkodással, beszerzésekkel, pénzkezeléssel, könyvvezetéssel kapcsolatos, beszámolási és kontrolling feladatokkal, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat;
  • rendelkezésére álló pénzügyi, gazdasági, információk felhasználásával közreműködik az Egyetem rövid- és középtávú fejlesztési terveinek kidolgozásában;
  • ellátja az Egyetem számviteli és pénzügyi folyamatainak menedzselését, megszervezi az ezekkel kapcsolatos ügyviteli és bizonylati rendszert, biztosítja a bizonylati fegyelem betartását, integrált informatikai rendszer segítségével kialakítja és vezeti a számviteli, pénzügyi analitikus és szintetikus nyilvántartásokat;
  • koordinálja az eszköz és szolgáltatás-beszerzéseket, szervezi és lebonyolítja, nyomon követi azok teljesülését;
  • megszervezi, és ellátja az Egyetem vagyonának kezelését, nyilvántartását.
  • az Egyetem gazdálkodásának és gazdasági ügyvitelének vezetése;
  • elkészíti az Egyetem költségvetését és felügyeli annak tervszerű végrehajtását;
  • elkészíti a műszaki és szolgáltatási igazgatóval együttesen az egyetem vagyongazdálkodási tervét, és felügyelik annak végrehajtását;
  • gondoskodik a jogszabályon vagy szerződésen alapuló gazdálkodási jellegű egyetemi kötelezettségek teljesítéséről, a követelések érvényesítéséről;

 

Gazdasági főigazgató

 Farkas Endre

 

 

 

Szervezeti egységek