Munkaügyi Iroda a gazdasági főigazgató irányítása és ellenőrzése alatt működő szervezeti egység, amelynek feladata az Egyetem munkaügyi és bérgazdálkodási rendszereinek irányítása és ellenőrzése, az intézetfejlesztési tervhez igazodó humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtása és koordinálása a Foglalkoztatási követelményrendszerben rögzítettek betartásával.

 

A munkaügyi irodavezető közvetlenül a gazdasági főigazgató irányítása alatt végzi tevékenységét, főbb feladati közé tartozik többek közt:

 • felel az Egyetem humánpolitikai rendszerének irányításáért és ellenőrzéséért;
 • irányítja az Intézményfejlesztési Tervhez igazodóan a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, koordinálja a humánstratégiában foglalt feladatok elvégzését;
 • irányítja a munkaügyi és bérgazdálkodási tevékenységet;
 • gondoskodik a bevallások határidőben történő elkészítéséről és beküldéséről;
 • gondoskodik a járulékok határidőben történő utalásának előkészítéséről;
 • kapcsolatot tart a Kincstárral a bérszámfejtés tekintetében;
 • felel a humán kontrolling rendszerért és humán adatszolgáltatások teljeskörűségéért és tartalmáért;
 • irányítja az álláspályázatokkal összefüggő feladatokat;
 • irányítja a pályázatokhoz kapcsolódó humán és bérgazdálkodási feladatokat;
 • az egységvezetők javaslata alapján összesíti és javaslatot tesz az Egyetem képzési és utánpótlási tervére;
 • irányítja és szervezi a munkaügyi iroda tevékenységét;
 • vezeti, felügyeli és ellenőrzi és menedzseli a beosztott alkalmazottak munkáját;
 • ellátja az átruházott jogköröknek megfelelően a munkáltatói jogok gyakorlását.

 

A Munkaügyi Iroda elérhetősége: +36 (30) 010-7601

 

 

Szervezeti egységek