A Rektori Kabinet az Egyetem igazgatási, ügyviteli, jogi, valamint kommunikációs feladatait látja el.

 

Támogatja az intézmény menedzsmentjének, vezető testületeinek, önálló szervezeti egységeinek és bizottságainak tevékenységét, emellett:

  • ellátja a rektor és a rektorhelyettesek munkájához kapcsolódó adminisztratív, szervezési és protokolláris feladatokat;
  • kapcsolatot tart a fenntartóval, a társintézményekkel, az intézmény partnereivel;


A Kabinet felelős továbbá

  • az Egyetem minőségirányítási és minőségbiztosítási feladataiért;
  • ellátja az Egyetem minőségirányítási és minőségbiztosítási rendszerének működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat (segíti, koordinálja az egységek minőségirányítási felelőseinek, a MIR-munkacsoport munkáját);
  • kidolgozza és naprakészen tartja a minőségügyi dokumentumokat, minőségügyi oktatásokat szervez és lebonyolít;
  • a Kompetencia Központtal közösen Diplomás Pályakövető Rendszert működtet, felméréseket, elemzéseket készít – ügyrendben foglaltak szerint – önértékeléseket koordinál, és előkészíti az audit-eljárásokat;
  • gondoskodik arról, hogy az érintett szervezetek az Egyetem oktatói, kutatói, hallgatói és alkalmazottai a vezető testületek határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerhessék.

A Kabinet vezetője a kabinetvezető, aki feladatait a rektor közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett végzi.

 

Kabinetvezető

Halmai Nóra

 

 

Szervezeti egységek