MŰSZAKI MENEDZSER (Bsc) ALAPSZAK
Engineering Manager BSc

 

Képzés szintje: alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BSc)
Az oklevélben szereplő szakképesítés magyarul: műszaki menedzser
Az oklevélben szereplő szakképesítés angolul: Engineering Manager

 

 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók) 
Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Mintatanterv (2020/21 szeptembertől)

Mintatanterv (2023-tól érvényes)

 

 

Finanszírozási forma

 • államilag támogatott
 • önköltséges (nappali: 210 000 Ft/félév, levelező: 210 000 Ft/félév)

 

Tagozat, képzési idő

 • Nappali tagozaton
 • levelező tagozaton 7 félév
 • mérnöki végzettséggel a tantárgy és munkatapasztalat beszámítása után akár 4 félév.

 

Specializációk:

 • minőségirányítás
 • Logisztika

 

Érettségi vizsgatárgyak részletek ITT.

 

Szakmai gyakorlat

 • Kis-, közepes- és nagy vállalkozások
 • a közszféra intézményeiben 3 hónap.

 

Ösztöndíjak

 • Socrates
 • ERASMUS

 

 

 1. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához.

  

 

 1. Az ideális jelentkező

A felvételi tárgyak színvonalas ismeretén túl érdeklődik a komplex probléma megoldás iránt, kellően nyitott az újra, mások véleményére, jól szervezi saját és mások munkáját, idejét. Alkalmazói szintű informatikai ismeretei vannak, eredményorientált és kellő önbizalommal rendelkezik.

 

 

 1. Elsajátítandó szakmai ismeretek

Alapfokozat birtokában a gazdálkodási mérnökök képesek, illetve alkalmasak:

 • műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére;
 • üzleti tervek készítésére;
 • döntés-előkészítési feladatok elvégzésére;
 • innovációs stratégiák megvalósítására;
 • munkahelyi csoportok irányítására;
 • információ menedzselésére;
 • emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására;
 • számviteli rendszer áttekintésére;
 • a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására;
 • a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására;
 • a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére.

 

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal, a mérnöki munka vonatkozásában minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.

 

 

 1. Főbb tárgyak

Műszaki matematika, üzleti statisztika, szerkezeti anyagok technológiája, környezetvédelem és ökológia, vállalkozástan, vállalatgazdaságtan, ergonómia, marketing, számviteli alapismeretek, termékmenedzsment és értékelemzés, termelés- és minőségmenedzsment, stratégiai tervezés, technológia és projektmenedzsment, logisztika, az angol menedzser szaknyelvi kommunikáció alapjai, logisztikai menedzsment, SAP termelésirányítás alkalmazási projekt, ipari-, intézményi folyamat minőségirányítási projektje, termék és folyamat minőségirányítása, erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben.

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma

 • 210 kredit

 

Az oklevél kiadásának feltétele

 • Az alapfokozat megszerzéséhez sikeres záróvizsga szükséges.

 

 

 1. Továbbtanulási lehetőségek

A Dunaújvárosi Egyetemen:

 • Mesterszakon
 • Más alapszakon
 • Szakirányú továbbképzési szakokon

 

 

 1. Elhelyezkedési lehetőségek

Egyrészről könnyű a komplex ismereteknek, készségeknek megfelelni úgy a versenyszférában, mint a közszférában. Nagymértékben tágítja az elhelyezkedési lehetőségek körét az idegen nyelv ismerete is.

Másrészről nehéz, mert esetenként nem helyesen értelmezik a menedzser szót, illetve a szókapcsolat - műszaki menedzser - tartalmát. Ezt könnyíti, segíti az új szakképzettségi megnevezés - gazdálkodási mérnök - mely egyértelművé teszi, hogy olyan mérnökről van szó, aki hatékonyan képes valamely erőforrással (ember, anyag, energia, pénz, információ) gazdálkodni.
Az elhelyezkedést segítik az állásbörzék, az ezeken való aktív részvétel.

 

 

 1. Mi vonzó a műszaki menedzser munkájában?

A műszaki menedzser alapszakot elvégzők gazdálkodási mérnöki végzettséget szereznek. Talán éppen a műszaki és humán tudás, készségek kettőssége, emellett a kapcsolatépítési és kommunikációs lehetőségek. A műszaki menedzser kommunikációs kapocs egy vállalat szervezetében, hiszen szakmai felkészültségével képes együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt. Munkájának eredményeként sikerülhet például egy-egy új fejlesztést, műszaki alkotást bevezetni a piacra, azt ismertté, elismertté tenni. A munka létjogosultságát az adja, hogy egy termék sikere nem pusztán kiváló, újszerű tulajdonságaitól függ: a sikerben kulcsszerepet játszik a termék társadalmi elfogadottsága, ismertsége is.

A műszaki menedzser műszaki és gazdasági jellegű tanulmányai alapján képes a műszaki, technikai, technológiai és a gazdasági, pénzügyi folyamatokat is megérteni, a műszaki végzettségűek alkotóképessége mellett rendelkezik a gazdasági elemzés, mérlegelés képességével is. A két tudományterület határán szerzett ismeretanyag széles körű látásmódot eredményez, és hozzájárulhat sikeres mérnöki vagy éppen gazdasági szakértői életpálya megalapozásához. Mondhatjuk, hogy a végzettek jobban értenek egy vállalat gazdálkodásához, mint egy mérnök, ugyanakkor többet értenek a műszaki dolgokhoz, mint egy pusztán gazdasági végzettségű vezető.
Az alapszak főleg azoknak a fiataloknak javasolt, akik műszaki, természettudományos beállítottságuk mellett jó kommunikációs készséggel, kreativitással rendelkeznek, érdeklődnek a gazdasági élet folyamatai iránt, és örömüket lelik a kapcsolatteremtésben.

 

 

 1. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt
 • A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-a nyert kollégiumi elhelyezést.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára.
 • Az egyetem az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • A hallgatók tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.
 • A Műszaki Menedzser Szakkollégiumnak, illetve más szakmai társadalmi szervezetnek (Szervezési
 • Vezetési Tudományos Társaság), ahol neves hazai és külföldi szakemberektől hallgathatnak kurzusokat, illetve építhetik szakmai kapcsolataikat.
 • Kiemelten kezeli nem csak az egyetem, de a leendő gyakorlati hely vagy munkahely a tudományos diákköri tevékenységet, mellyel a hallgató bizonyítja szakmai elkötelezettségét.
 • A hallgatók tanulmányaik során idegen nyelvi képzésben részesülnek és az általános ismeretek mellett elsajátíthatják az üzleti szaknyelv bizonyos területeit.

 

 

 1. Kollégium

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

 1. Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Dózsa György út 37. (kollégium 1. emelet)

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kommunikációs Központ

Dunaújváros, Kallós Dezső út 1. (C épület 110.)

Tel.: (30) 012-0811 / (30) 012-1682

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 1. Műszaki menedzser szakon végzett hallgatóink véleménye

Gyenge Alexandra:

„A Dunaújvárosi Főiskolán két szakot is sikeresen elvégeztem, végül a második szakommal helyezkedtem el, (minőségirányítás). 2015 januárjában államvizsgáztam. A szakmai gyakorlatomat a Philips IPSC Tamási Kft-nél töltöttem, ahol a gyakorlatom letelte után állást ajánlottak, mint beszállítói minőségbiztosítási technikus.

Főiskolai éveim alatt számos területen volt szerencsém kipróbálni magam és széles ismeretanyagra és tapasztalatra volt lehetőségem szert tenni. Többek között főszerkesztő lehettem a főiskola újságnál, a Gazdálkodástudományi szakkollégium Alelnöki posztját tölthettem be, valamint elnyertem a rektori elismerés mellett a köztársasági ösztöndíjat is.”

 

Schrenk Dávid:

„A Dunaújvárosi Főiskolán műszaki menedzser szakon, logisztika szakirányon végeztem tanulmányaimat. A diplomám megszerzése után azonnal el tudtam helyezkedni, már a szakmai gyakorlati munkám alatt megkaptam a jelenlegi munkahelyem állásajánlatát.
Munkahelyemen jelenleg export és logisztika munkakörben dolgozom egy 250 főt foglalkoztató német tulajdonú cégnél. Munkám során napi szinten használom azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyeket a Dunaújvárosi Főiskolán sajátítottam el. Német anyacégünkkel és a német anyanyelvű kollégáimmal jól megértetem magam a mindennapi információcsere közben. Ebben a főiskolai német nyelvtanulás nagyon sokat segített. Logisztikai szempontból cégünk és kinti anyacégünk folyamatait jól át kell látnom. Ilyenkor nagy hasznát veszem annak, hogy a műszaki menedzser szakon megtanultunk, hogyan kell rendszer szinten gondolkodni, vállalati rendszereket elemezni, irányítani.

Hétfőtől- péntekig tartó napi 8 órás munkám mellett elindítottam egyéni vállalkozásomat, ahol főként grafikai tervezéssel foglalkozom. Egyéni vállalkozásomban jelenleg nagy hasznát veszem a projektmenedzsment tantárgyon tanultaknak, hiszen elnyertem egy nagy összegű TÁMOP-os pályázatot, amelyet saját magam menedzselek. Ezek mellett foglalkozom még családi borászatunkkal. Arra, hogy feladatimat jól össze tudjam hangolni, az időmet be tudjam osztani azt tanított meg, hogy a Főiskolán a napi tanulmányok mellett több tevékenységgel is foglalkozhattam (szakmai kollégium, TDK munkák, fotókör, konferenciák).

Összegezve szeretném megköszönni tanáraimnak a belém fektetett energiájukat, átadott tudásukat.”

 

Gruber György:

„Nekem a diploma előtt is volt előéletem, munkát illetően, nem feltétlenül az elhelyezkedéshez volt szükséges számomra a végzettség megszerzése. Mindazon által rengeteg hasznos dolgot tanultam az ott eltöltött időszak alatt, amiből nagyrészt a Projektmenedzsment és ahhoz tartozó, kapcsolódó menedzsment tárgyakból tudtam a mai napig a legtöbbet hasznosítani, nem kisebb hangsúlyt fektetve a logisztika építőipari vonatkozásaira.

2014 tavasszal indult Tatabányán egy cca. 12 milliárdos beruházás, a hulladékgazdálkodási program keretében. Ebben a projektben a fővállalkozó alatt közvetlenül cca. 1,2 milliárdos kivitelezési munkát irányítunk (megfelelő létszámú csapattal), ahol betöltött szerepem: magasépítési szakág-vezető, felelős műszaki vezető.

Jelenleg három különböző cégben is van érdekeltségem, dolgozom bennük egyetemlegesen. Munkám szerteágazó, sok területet fog össze. Itt nagyon jól tudom hasznosítani a tanultakat és a szerzett tapasztalataimat egyaránt, nagy hangsúly van a logisztika, szervezés, projektirányítás hármason, és a komplex látásmódon, ill. kommunikáción.”

 

Orbán Klára:

„2014 februárjában szereztem diplomám (Műszaki menedzser, logisztika szakirány) és az elmúlt egy évben a segítségével megváltoztattam az életem. Annak idején mikor jelentkeztem a Főiskolába, nem titkolt célom volt, hogy az itt szerzett diplomával megpróbálok új munkahelyet keresni, boldogulni az életben. Szeptember óta logisztikai menedzserként dolgozom egy Budapest-közeli kis cégnél. A cég acélipari alapanyagok kereskedelmével foglalkozik, az én munkám pedig külföldi gyárakkal egyeztetve a Magyarországra irányuló szállítások megszervezése, papírozása, a helyi raktárban történő munka felügyelete, készletkezelés, tehát elég sokrétű. Teljesen más a gyakorlatban viszont látni a fogalmakat a tankönyvekből és sokszor gondolok vissza ezek kapcsán egy-egy vizsgára, tesztre. Külön jó, hogy sok tantárgyunk kitért acélipari ismeretekre, így az új munkahelyen nem volt teljesen ismeretlen a terület. Soha nem gondoltam volna, hogy a munkám során visszaköszönnek például a Gyártástechnológián szerzett ismeretek, de büszke vagyok rá, hogy ilyen átfogó képzésben vehettem részt. A szakmai előrehaladáson kívül elmondhatom, hogy sok (talán életre szóló) barátság köttetett meg az évek során, így mindig sok szeretettel gondolok a Főiskolára, nagyon szerettem itt tanulni!

 

Hüsnü Yesirci (Turkey):

„About the College : Since the first moment I enrolled to Dunaujvaros I was met with curiosity but energy and enthusiasm. The first hand, the Campus and staff at the College were top rate. They all desire the students to do well and help them to achieve their accomplishments. So, College of Dunaujvaros had so many opportunities for the students to be improved and to get special assistance they may need… And the second hand, Professors had many academic traits so that I got awesome benefits and they kept the student first all the time and not to be let down by all means.
About Me: After I graduated from Dunaujvaros. I got offers from Automotive, Energy and Telecommunication sectors. Some of offers were from Hungary some of them were from Germany. I was considering about all the opportunities. I needed a place where I could practice my knowledge and improve myself and gain experiences from professional leaders. During this period, I had a chance to meet the Director of the Project Management Consulting Company. In the end of the meeting day, I became one of member of the Company. I started to work as Project Coordinator."