MŰSZAKI MENEDZSER (Bsc) ALAPSZAK Engineering Manager BSc

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Képzés szintje: alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BSc)
Az oklevélben szereplő szakképesítés magyarul: műszaki menedzser
Az oklevélben szereplő szakképesítés angolul: Technical Manager

 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók) 
Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Kettős diploma a holland Saxion University-vel


Finanszírozási forma
államilag támogatott és önköltséges (nappali: 210 000 Ft/félév, levelező: 210 000 Ft/félév)

Tagozat, képzési idő
Nappali tagozaton és levelező tagozaton 7 félév, mérnöki végzettséggel a tantárgy és munkatapasztalat beszámítása után akár 4 félév.

Specializációk:

  • minőségirányítás
  • Logisztika


Érettségi vizsgatárgyak

matematika és biológia v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(20) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Szakmai gyakorlat

Kis-, közepes- és nagy vállalkozások, valamint a közszféra intézményeiben 3 hónap.

Ösztöndíjak
Socrates ERASMUS. Partner egyetemek: Hochschule Mittweida, Oulu Polytechnic, Abant Izzet Baysal Universitesi

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az ideális jelentkező
A felvételi tárgyak színvonalas ismeretén túl érdeklődik a komplex probléma megoldás iránt, kellően nyitott az újra, mások véleményére, jól szervezi saját és mások munkáját, idejét. Alkalmazói szintű informatikai ismeretei vannak, eredményorientált és kellő önbizalommal rendelkezik.

Elsajátítandó szakmai ismeretek
Alapfokozat birtokában a gazdálkodási mérnökök képesek, illetve alkalmasak:
- műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére;
- üzleti tervek készítésére;
- döntés-előkészítési feladatok elvégzésére;
- innovációs stratégiák megvalósítására;
- munkahelyi csoportok irányítására;
- információ menedzselésére;
- emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására;
- számviteli rendszer áttekintésére;
- a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására;
- a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására;
- a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv tudással, felelősségtudattal, a mérnöki munka vonatkozásában minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.

Főbb tárgyak
Műszaki matematika, üzleti statisztika, szerkezeti anyagok technológiája, környezetvédelem és ökológia, vállalkozástan, vállalatgazdaságtan, ergonómia, marketing, pénzügyi számvitel, termékmenedzsment és értékelemzés, termelés- és minőségmenedzsment, stratégiai tervezés, technológia és projektmenedzsment, logisztika, az angol és német menedzser szaknyelvi kommunikáció alapjai, logisztikai menedzsment, SAP termelésirányítás alkalmazási projekt, ipari-, intézményi folyamat minőségirányítási projektje, termék és folyamat minőségirányítása, környezetirányítás, környezettechnika, erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben...

Infrastruktúra
Az oktatást korszerűen felszerelt pl. a japán JICA-nak köszönhető környezetvédelmi laborok, Apple Macintosh nyelvi termek, valamint a nemzetközi és tudományos adatbázisok elérését biztosító szakkönyvtár segíti.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma
210 kredit

Az oklevél kiadásának feltétele
Az alapfokozat megszerzéséhez sikeres záróvizsga és államilag elismert legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek

A Dunaújvárosi Egyetemen:

  • Mesterszakon
  • Más alapszakon
  • Szakirányú továbbképzési szakokon


Elhelyezkedési lehetőségek
Egyrészről könnyű a komplex ismereteknek, készségeknek megfelelni úgy a versenyszférában, mint a közszférában. Nagy mértékben tágítja az elhelyezkedési lehetőségek körét az idegen nyelv ismerete is.

Másrészről nehéz, mert esetenként nem helyesen értelmezik a menedzser szót, illetve a szókapcsolat - műszaki menedzser - tartalmát. Ezt könnyíti, segíti az új szakképzettségi megnevezés - gazdálkodási mérnök - mely egyértelművé teszi, hogy olyan mérnökről van szó, aki hatékonyan képes valamely erőforrással (ember, anyag, energia, pénz, információ) gazdálkodni.
Az elhelyezkedést segítik az állásbörzék, az ezeken való aktív részvétel.

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt
A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-a nyert kollégiumi elhelyezést.
Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek.Pályázhatnak a a DUE Kiemelt sportösztöndíjára.
Az egyetem az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
A hallgatók tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.
A Műszaki Menedzser Szakkollégiumnak, illetve más szakmai társadalmi szervezetnek (Szervezési Vezetési Tudományos Társaság), ahol neves hazai és külföldi szakemberektől hallgathatnak kurzusokat, illetve építhetik szakmai kapcsolataikat.
Kiemelten kezeli nem csak az egyetem, de a leendő gyakorlati hely vagy munkahely a tudományos diákköri tevékenységet, mellyel a hallgató bizonyítja szakmai elkötelezettségét.
A hallgatók tanulmányaik során idegen nyelvi képzésben részesülnek és az általános ismeretek mellett elsajátíthatják az üzleti szaknyelv bizonyos területeit.

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.