GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BA) ALAPSZAK

Business Administration and Management BA

 

Képzés szintje: alapképzés

Végzettség: alapfokozat (BA)

Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: Economist in Business Administration and Management

 

 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók)

Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Mintatanterv (2020/21 szeptembertől)

Mintatanterv (2023-tól érvényes)

 

 

Tagozat, képzési idő

 • nappali
 • levelező tagozaton 7 félév.

 

Specializációk:

 • Fenntartható Pénzügyek
 • Vállalkozásmenedzsment
 • Üzleti Kommunikáció

 

Finanszírozás

 • állami ösztöndíjas,
 • önköltséges (nappali: 195 000 Ft/félév, levelező: 180 000 Ft/félév)

 

Érettségi vizsgatárgyak részletek ITT.

 

 1. A szakképzés célja

Olyan - a gazdálkodás során szükséges ismeretekkel bíró - szakemberek képzése, akik elméleti ismereteik birtokában, a gyakorlati jellemzőket alkalmazva, készségeik és képességeik alapján alkalmasak arra, hogy a cégek, vállalatok, vállalkozások, pénzügyi intézmények, költségvetési szervezetek pénzügyi folyamatait és a szükséges szervezeti rendszereket átlássák, kialakítsák és azokat működtessék. Elméleti ismereteik birtokában, gyakorlati jellemzőket alkalmazva alkalmasak a számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és más szervezetek számviteli politikájának és számvitel rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére és működtetésére, valamint tudásuk, képzettségük és ismereteik készségszintű alkalmazása útján alkalmassá válnak a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.

 

 

 2. A szakma szépségei

Nagyszerű alkotó munka a gazdasági optimumra való törekvés, a nyereséges stratégiák kutatása és megvalósítása. Az emberekkel való foglakozás, személyiségük folyamatos és fokozatos fejlesztése.

 

 

 3. Az ideális jelentkező

Aki a szakma iránti elkötelezettséggel rendelkezik, olyan alapképzettsége van, amely jól használható fel a felsőfokú képzésben, illetve amelyre építhetőek azok a szakmai tárgyak, amelyek jövendő pályájának alapját adják.

 

 

 4. Elsajátítandó kompetenciák

 Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek ismerik:

 • a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket,
 • az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,
 • a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,
 • a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.

 

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,
 • a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
 • idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,
 • a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,
 • önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
 • a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására

 

 

 5. Főbb tárgyak

A képzés - igazodva az európai normákhoz - moduláris szerkezetű, kreditrendszerű. A képzés részeként idegen nyelveket, magas fokú számítógépes, informatikai ismereteket oktatunk, korszerű vállalkozási, jogi és menedzsment-tudás is szerezhető.
Szakmai alapozó tárgyak: közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, EU ismeretek, informatika, matematika, marketing, nemzetközi gazdálkodási ismeretek, makropénzügyi ismeretek, számviteli alapismeretek, társadalomtudományi ismeretek, üzleti kommunikáció.

Ráépülő szakmai ismeretek: vállalati pénzügyek, számvitelelemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, termelésmenedzsment, folyamat- és minőségmenedzsment, humánerőforrás-menedzsment, team-menedzsment, közmenedzsment, szervezésmódszertan, információgazdálkodás, továbbá választható specializációk.

 


Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma

 • 210 kreditpont

 

Az oklevél kiadásának feltétele

 • sikeres záróvizsga

 

 6. Továbbtanulási lehetőségek

 A Dunaújvárosi Egyetemen:

 • más alapszakokon
 • szakirányú továbbképzési szakokon
 • felsőoktatási szakképzésben.
 • Más felsőoktatási intézmények:
 • mesterszakjain
 • szakirányú továbbképzési szakjain.

 

 

 7. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

 • A kollégiumi összes férőhely 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára.
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

 

 8. Kollégium

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

 9. Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Dózsa György út 37. (kollégium 1. emelet)

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kommunikációs Központ

Dunaújváros, Kallós Dezső út 1. (C épület 110.)

Tel.: (30) 012-0811 / (30) 012-1682

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.