A Dunaújvárosi Egyetem a TDK "előfutáraként" minden tavaszi félévben Tehetségnapi Konferenciát szervez.

Tehetségnapi Konferencia / Talent Day Conference

 

Tehetségnapi Konferencia dátuma: 2024. május 15. szerda 13:00

Regisztráció 2024. április 29. 12 óráig. Link:  https://forms.gle/8qVp4sYSG83zSumE8

Rövid összefoglalók online absztrakt kötetben fognak megjelenni.

 

 

Date of Talent Day Social Science Conference: Wednesday, May 15, 2024 at 1 p.m.

Registration deadline for Social Science 29 April 12:00. Link: https://forms.gle/8qVp4sYSG83zSumE8

Abstracts will be published in an online abstract proceedings.

    

Tehetségnap leírása 

A Dunaújvárosi Egyetem a TDK "előfutáraként" minden tavaszi félévben Tehetségnapi Konferenciát szervez.

A Tehetségnapon a hallgatók előadás formájában bemutathatják azt a témát, amivel tanulmányaik mellett foglalkoznak.  

Az egyetemi hallgatók mellett várjuk azon bánkis  diákokat is akik szívesen bemutatnák különböző tudományterületeket érintő kutatásaikat előadásaikat!

A TDK-hoz hasonlóan a bemutatott témák egy zsűri által értékelésre kerülnek, a zsűri ez alapján sorrendet állapít meg és javaslatot tesz díjazásra.

A Tehetségnapon bemutatott témák esetében dolgozat megírása nem szükséges.

 

Előadás: 10 perc + 5 perc vita.

Értékelés: Az előadást a zsűri pontozza, ezen pontok összege alapján állapítja meg a sorrendet és tesz javaslatot a helyezésekre. Az értékelési szempontok alább  olvashatók.)

Díjazás: minden résztvevő, az előadást megtartó hallgató emléklapot vehetnek át, valamint a helyezést elérő hallgatók az elért helyezést is tartalmazó oklevelet kapnak.

 

A kategória  díjak a helyzetetek számától függetlenül

 1. helyezés: 15 000 Ft
 2. helyezés: 10 000 Ft
 3. helyezés: 5 000 Ft

A zsűri további különdíjat/ díjakat adhat, amit oklevéllel ismer el. 

A Tehetségnapon bemutatott témák esetében dolgozat megírása nem feltétlenül szükséges, azonban interaktív online  bemutató a munka bemutatása során elvárt.

 

Kérjük segítsék kollégáik és diákjaik becsatlakozását a fenti rendezvénybe, propagálják és hassanak oda hogy minél nagyobb számban értesüljenek a fentiekről kollégáik és hallgatóik- diákjaik,  és részt tudjanak venni a rendezvényen.

A határidők a felhívásban olvashatók.

  

A Tehetségnapi Konferencia szervezőbizottsága:

Elnök: 

Dr. Joós Antal TDT Elnök

Szervezők: 

Dósáné Pap Györgyi TDT Titkár

Melkovics János Tehetséggondozási munkacsoport vezető

 

Intézeti felelősök:

Műszaki Intézet - Koroknai László

Társadalomtudományi Intézet (gazdász) - Horváthné Fábián Myrtill

Társadalomtudományi Intézet (kommunikáció) - Dr. Kőkuti Tamás

Informatikai Intézet - Dr. Nagy Bálint

Tanárképző Központ - Dr. Budai Gábor

 

A bemutató főbb értékelési szempontjai:

 1. Az előadó tárgyi tudása: (max. 15 pont)
 1. Milyen mértékben „otthonos” az előadott témában?
 2. Elkövet-e hibákat, tárgyi tévedéseket?
 3. Mennyire járatos a szakkifejezések használatában?
 4. Milyen a vitakészsége, hogyan válaszol a felmerült kérdésekre?

 

 1. Az előadás felépítése: (max. 7 pont)
 1. Rávilágít-e érthetően, világosan a lényegre?
 2. Értékeli-e saját eredményeit, meghatározza-e az elvégzett munka helyét az adott területen belül?
 3. Mennyire készült fel; leírta, megszerkesztette-e a mondanivalóját?

 

 1. Az előadás technikai előkészítése: (max. 4 pont)
 1. Gondoskodott-e megfelelő szemléltetésről?
 2. Megfelelő biztonsággal kezeli-e a szemléltető anyagot?
 3. Kihasználta-e a témában rejlő lehetőségeket?

 

 1. Gazdálkodás az idővel: (max. 4 pont)
 1. Betartotta-e a rendelkezésre álló időt?
 2. Időigény szempontjából helyesen építette fel az előadást?

 

Elérhető maximálisan 30 pont.

 

About Talent Day 

The University of Dunaújváros organizes a Talent Day Conference in every Spring semester as a preliminary event of the TDK (the „Scientific Student Conference”).

On Talent Day, students can give a presentation on the topic they are working on besides their studies.

 

In addition to university students, we also welcome students of the Bánki Donát Secondary School who would like to present their research in different disciplines.

As with the TDK, the topics presented will be evaluated by a jury, which will then rank the presentations and propose the prizes.

For the topics presented at the Talent Day, writing an essay is not required.

 

Presentation time: 10 minutes + 5 minutes discussion.

Evaluation: the jury will score the presentation, determine the order of the performances and propose the rankings based on the sum of these scores. The scoring criteria are set out below.)

The prizes: all participants, students who give a presentation will receive a commemorative plaque, and students who achieve the first 3 places in ranking will receive a certificate including the achieved ranking.

 

The cathegory prizes are as follow, not depending on the number of the ranked participants:

 1. place: 15 000 Ft
 2. place: 10 000 Ft
 3. place: 5 000 Ft

The jury may award additional special prizes/prizes, which will be recognised by the issue of a certificate.

 

For the topics presented on Talent Day, an essay is not required, but an interactive online presentation is expected when presenting your work.

 

Please help to involve your colleagues and students in the above event, to share the information about it and promote it so that as many of your colleagues and students as possible are aware of the above and are able to participate.

The deadlines are set out in the call.

 

 

The organizing committee of the Talent Day Conference:

Chairman: 

Dr. Antal Joós, TDT Chairman

Organizers: 

Györgyi Dósáné Pap, TDT Secretary

János Melkovics,  Head of the Talent Management Team

 

Responsible Persons at the Institutes:

Institute of Engineering Sciences – László Koroknai

Institute of Social Sciences (Business Administration and Management) – Myrtill Horváthné Fábián

Institute of Social Sciences (Communication) - Dr. Tamás Kőkuti

Institute of Informatics – Dr. Mariann Váraljai

Institute of Teacher Training - Dr. Gábor Budai

 

Main evaluation criteria for the presentation:

 

 1. Knowledge of the subject of the lecture: (max. 15 points)
 1. To what extent is he/she familiar with the subject?
 2. Does he/she make mistakes and errors in the subject matter?
 3. How familiar is he/ she with the use of technical terms?
 4. What is his/ her debating skills, how does he/ she respond to questions raised?

 

 1. Structure of the presentation: (max 7 points)
 1. Does he/ she make the point clearly and concisely?
 2. Does he/ she evaluate his/ her own achievements, define the positio, the relevance of the work done in the academic area?
 3. How well prepared is he/ she; has he/ she written down and structured what he/ she needs to say?

 

 1. Technical preparation of the presentation: (max 4 points)
 1. (4.4) Did he/ she ensure adequate visualisation?
 2. Did he/ she handle the illustrative material with adequate safety?
 3. Has he/ she used the potential of the topic?

 

 1. Time management: (max 4 points)
 1. Has he/ she respected the time available?
 2. Did he/ she structure the presentation correctly in terms of time?

 

Maximum 30 points.

 

 

 

Korábbi évek eredményei: 

 

Korábbi évek programja: 

 

Vissza az előző oldalra!