A Dunaújvárosi Egyetem a TDK "előfutáraként" minden tavaszi félévben Tehetségnapi Konferenciát szervez.

Tehetségnapi Konferencia / Talent Day Conference

 

   Tehetségnap 2023 Program füzet

 

Tehetségnapi Konferencia dátuma: 2023. május 17. szerda 13:00

Regisztráció május 2 Kedd 12 óráig. Link:  https://forms.gle/yRCpLyNhyQj9Ubih9

Rövid összefoglalók online absztrakt kötetben fognak megjelenni.

 

 

Date of Talent Day Social Science Conference: Wednesday, May 17, 2022 at 1 p.m.

Registration deadline for Social Science 2 May Tuesday 12:00. Link: https://forms.gle/yRCpLyNhyQj9Ubih9

Abstracts will be published in an online abstract proceedings.

 

 

A konferencia szekciói / Conference sections:
Szekciók/Sections      Időpont/Date   

Helyszín/Venue

 Társadalomtudományi Szekció   13:00-17:00

 https://t.ly/qMlC

 Social Science Section (in English)

13:00-17:00 

 https://t.ly/DoCL

 Műszaki Tudományi Szekció  13:00-17:00 

 https://t.ly/C01m

Informatikatudományi Szekció   13:00-17:00 

 https://t.ly/ASFo

Neveléstudományi Szekció   15:00-17:00 

 https://t.ly/oSEa

 

 

   

Tehetségnap leírása 

 

A Dunaújvárosi Egyetem a TDK "előfutáraként" minden tavaszi félévben Tehetségnapi Konferenciát szervez.

A Tehetségnapon a hallgatók előadás formájában bemutathatják azt a témát, amivel tanulmányaik mellett foglalkoznak.  

Az egyetemi hallgatók mellett várjuk azon középiskolai diákokat is akik szívesen bemutatnák különböző tudományterületeket érintő kutatásaikat előadásaikat!

A TDK-hoz hasonlóan a bemutatott témák egy zsűri által értékelésre kerülnek, a zsűri ez alapján sorrendet állapít meg és javaslatot tesz díjazásra.

A Tehetségnapon bemutatott témák esetében dolgozat megírása nem feltétlenül szükséges, azonban interaktív bemutató a munka színvonalát emelheti.

 

Előadás: 10 perc + 5 perc vita.

Értékelés: Az előadást a zsűri pontozza, ezen pontok összege alapján állapítja meg a sorrendet és tesz javaslatot a helyezésekre.

Díjazás: minden résztvevő, az előadást megtartó hallgató emléklapot vehetnek át, valamint a helyezést elérő hallgatók az elért helyezést is tartalmazó oklevelet kapnak, az előadások anyaga vagy rezüméje pedig megjelentetésre kerül a DUE Online „ Dunakavics”  kiadványában. A helyezések alapján a magyar hallgatók ösztöndíjban ( regisztrálni kell a HÖK holnapján) a külföldi hallgatók könyv utalványban részesülnek: 

 

A kategória  díjak a helyzetetek számától függetlenül

  1. helyezés: 20 000 Ft
  2. helyezés: 15 000 Ft
  3. helyezés: 10 000 Ft

Középiskolásoknak szekciónkként 1 db külön díj: 5.000

 

A Tehetségnapon bemutatott témák esetében dolgozat megírása nem feltétlenül szükséges, azonban interaktív online  bemutató a munka bemutatása során elvárt.

 

Kérjük segítsék kollégáik és diákjaik becsatlakozását a fenti rendezvénybe, propagálják és hassanak oda hogy minél nagyobb számban értesüljenek a fentiekről kollégáik és hallgatóik- diákjaik,  és részt tudjanak venni a rendezvényen.

További információk a következő linken érhetők el: http://www.uniduna.hu/hirek/hirek-almenu/945-tehets%C3%A9gnap-al

 

About Talent Day 

 

The University of Dunaújváros, as the "forerunner" of TDK, organizes a Talent Day Conference every spring semester.

On Talent Day, students can present the topic they are dealing with in addition to their studies in the form of a presentation.

Like TDK, the topics presented are evaluated by a jury, which determines the order and makes a propose a reward.

Writing a dissertation is not absolutely necessary for the topics presented on the Talent Day, but an interactive presentation can raise the standard of the work.

 

Presentation: 10 minutes following 5 minutes discussion.

Rating: based on jury scoring.

Awards: all students who present their work, receive a certificate of participation, furthermore students of the best 3 presentation receive a certificate containing the place achieved.

 

A Tehetségnapi Konferencia szervezőbizottsága:

Elnök: 

Dr. Joós Antal TDT Elnök

Szervezők: 

Dósáné Pap Györgyi TDT Titkár

Melkovics János Tehetséggondozási munkacsoport vezető

 

Intézeti felelősök:

Műszaki Intézet - Koroknai László

Társadalomtudományi Intézet (gazdász) - Horváthné Fábián Myrtill

Társadalomtudományi Intézet (kommunikáció) - Dr. Kőkuti Tamás

Informatikai Intézet - Dr. Nagy Bálint

Tanárképző Központ - Dr. Budai Gábor

 

A bemutató főbb értékelési szempontjai:

1, eredmények bemutatása

2, előadás stílusa, gazdálkodás az idővel

3, szemléltető eszközök használata

4, vitakészség és szakmai kompetencia

 

 

 

Korábbi évek eredményei: 

 

Korábbi évek programja: 

 

Vissza az előző oldalra!