Földünkön az egyik legtöbbet beszélt nyelv az angol. Mintegy 400 millió ember anyanyelve, 750 millióan beszélik második nyelvként, az idegen nyelvként használók száma eléri a 700 milliót. Hatvanhét ország, valamint számos nemzetközi szervezet, többek között az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap hivatalos nyelve. Domináns ezen kívül a tudomány, a kultúra és a sport világában, ennélfogva bátran állíthatjuk, hogy napjaink elsődleges lingua francája, azaz közvetítőnyelve.

Ebbe a nyelvbe kínálunk bevezetést kétmodulos tanfolyamunk segítségével, melynek összeállításakor azt tartottuk szem előtt, hogy mind a teljesen kezdők, mind az újrakezdők, illetve a valamilyen szinten már beszélők megtalálhassák a számukra kihívást és fejlődést jelentő találkozást az angol nyelvvel.

A kezdő modul a Központi Európai Referenciakeret skálája szerinti A1-re, vagyis minimumszintre készít fel, míg a haladóbb az A2-es ún. alapszintet tűzi ki célnak, így a két kurzus elvégzésével a nyelvtanuló képessé válik a kapcsolatteremtésre és egyszerűbb kommunikációs helyzetekben kérdések feltételére és megválaszolására, amihez a legfontosabb hétköznapi témák szókincse társul.

 

 A két modul tartalmi struktúrája:

 

 

Kezdő (A1) tanfolyam

 

 • Kapcsolatteremtés, a nyelv alapjainak bemutatása
 • Bemutatkozás, az osztálytermi nyelv, vásárlás
 • A birtoklás kifejezése, személyes tárgyaink
 • A munka világa, az idő kifejezése
 • Szabadidős tevékenységeink, társasági élet
 • A lakóhely bemutatása
 • Ruházat és öltözködés
 • Tetszés és nemtetszés kifejezése
 • Ételek és italok
 • Képességek és készségek bemutatása

 

 

Haladóbb (A2) tanfolyam

 

 • Bevezetés és tudásrendszerezés
 • Létezés és képesség a múltban
 • Múltbeli cselekvések kifejezése
 • Történetmesélés
 • Jelenségek összehasonlítása, útbaigazítás
 • Folyamatban lévő cselekmények
 • Utazás és más tevékenységek előkészítése
 • Turizmus és vendéglátás
 • Kulturális különbségek, udvariasság
 • Életélményeink és terveink

 

 

Kurzusunk kontakt és online formában is folytatható, modulonként tízleckés munkatankönyv jellegű jegyzeten alapul, melyet a Moodle rendszerben elérhető online önjavítós gyakorlófeladatok és feliratozott nyelvtani oktatóvideók egészítenek ki. A „jó gyakorlatok” gyűjteményeként fogant tananyag követi a nemzetközi nyelvtanítási törekvéseket, kifejezetten a kommunikatív nyelvtanítási modellt és az induktív logikát. Egy-egy lecke az összes nyelvi készséget fejleszti: a legtöbb esetben a feladatok szintjén együttesen valósul meg a beszéd, a szókincs, az írás, az írott és a hallott szöveg értésének fejlesztése.

 

Mind a munkatankönyv, mind az online feladatgyűjtemény gazdag hanganyagokban, melyeket a turisztikai vetület miatt szándékosan kelet-európai beszélőkkel rögzítettünk. A nyelvtanuló haladásáról modulonként kettő feleletválasztós teszt ad fejlesztő visszajelzést. Minden munkatankönyvet kiegészít a hanganyagok szövegátirata és a rendhagyó igék táblázata is.