A képzés a Paks II Atomerőmű létesítésén dolgozó hegesztőknek, anyagvizsgálóknak és más középfokú végzettséggel rendelkező személyek számára nyújt szélesebb ismereteket a vasalapú ötvözetekről (acélok, öntöttvasak) azok speciális, mechanikai tulajdonságokat befolyásoló hőkezelő eljárásairól, az általános roncsolásos anyagvizsgálati módszereiről (szakítóvizsgálat, ütővizsgálat, keménységmérés, fárasztóvizsgálat, egyéb technológiai vizsgálatok, metallográfiai és analitikai vizsgálatok), valamint az acélok hegesztett kötéseinek teljes körű roncsolásos/mechanikai vizsgálatairól, és nem utolsó sorban a nedves és analitikai kémiai módszerekről.

 

Fémek főbb kristályszerkezetei

 

A képzési modulok egymásra épülése, megalapozza azt a tudást, melyet a következő modulok használnak. Így tehát az első fő modulban, mely a „Metallográfiai vizsgálatok” címet kapta, olyan alapvető anyagtudományi alapfogalmakat (rácsszerkezet, fázis, szövetelem) és ismereteket szerezhetnek meg az érintett személyek, melyekkel a vas alapú ötvözetek szövetszerkezetét, azok átalakulási folyamatait, és hőkezelési eljárásait is könnyen megérthetik és elsajátíthatják. Az így megszerzett ismeretekkel felvértezve majd a gyakorlatban is elvégeznek olyan szövetszerkezet-vizsgálatokat, melyek az elméleti tudást kiegészítik és teljessé teszik. Az optikai mikroszkóp felépítésén túl a számítógépes képelemzés alapjait is elsajátíthatják, így manuális fázisarány meghatározást felváltva már számítógépes programmal végezhetik el mindezt. Így egy teljeskörű metallográfiai ismeretanyaggal bővül a tudásuk. A modul végére már, különböző hőkezeltségi állapottal rendelkező acélokat, öntöttvasakat is tudnak minőségileg ellenőrizni, azzal, hogy az elvégzett szövetszerkezet-vizsgálat eredményeit összehasonlítják a technológiai adatlapon szereplő paraméterek adta lehetőségekkel.  

 

    

 

 

 

Indukciós edzés

 

A képzés második fő modulblokkja a „ Mechanikai vizsgálatok”, melyek a magyarországi Szabványügyi Testület honlapján keresztül elérhető elektronikus Szabványtárban szereplő, és érvényben lévő szabványokra és az általános méréstechnikai ismeretekre alapozva tanítják meg az érintett személyeket a keménységmérési módszerek (Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop és mikro Vickers, Leab-féle keménységmérés), szakítóvizsgálatok, ütővizsgálatok, fárasztóvizsgálatok, hárompontos hajlító és technológiai vizsgálatok elvégzésére.

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikro és makro keménységmérő gépek

 

Az elméleti képzés ugyanannyi gyakorlati képzési idővel párosul, ahol a vizsgálatok menetét és a kapott vizsgálati eredmények kiértékelését is megtanulják a képzésben résztvevők. A második fő modulblokk foglalkozik még a hegeszthetőség kérdésével és az ehhez kapcsolódó vizsgálatokkal (hernyóvarratos keménység és ütővizsgálatok stb.), valamint a hegesztett kötések mechanikai vizsgálataival, ahol a minta kivételén van a fő hangsúly. Az itt megszerzett ismeretek és kialakult tudás, egy teljeskörű anyagvizsgálatra készíti fel az érintetteket.

A képzés utolsó két modulja a „Vegyészeti anyagvizsgálatok”, mely a nedves és analitikai kémiai módszerekkel foglalkozik. A fókusz a kémiai összetétel meghatározáson van. A bemutatott mérési módszerek (gravimetria, titrimetria, elektroanalitikai módszerek, molekulaspektroszkópia, atomspektroszkópia, kromatográfia stb.) a precíz és pontos kémiai elemzés lehetőségét adják a képzésen résztvevők számára.

Összességében, ezzel a képzéssel a vas alapú ötvözetekről megfelelő alapismereteket és azokra épített szövetszerkezet-vizsgálatokat, továbbá műszeres mechanikai anyagvizsgálatokat és kémiai elemzési módszereket sajátíthatnak el a résztvevők.

Univerzális anyagvizsgáló berendezés