GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSc) ALAPSZAK

Business Administration and Management BSc

 

Képzés szintje: alapképzés

Végzettség: alapfokozat (BSc)

Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: Economist in Business Administration and Management

 

 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók)

Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Mintatanterv (2020/21 szeptembertől)
Kettős diploma a holland Saxion University-vel

 

Tagozat, képzési idő

 • nappali
 • levelező tagozaton 7 félév.

 

Specializációk:

 • Pénzügy-adózás
 • Vállalkozásmenedzsment
 • Üzleti Kommunikáció

 

Finanszírozás

 • állami ösztöndíjas,
 • önköltséges (nappali: 190 000 Ft/félév, levelező: 180 000 Ft/félév)

 

Érettségi vizsgatárgyak

(kettőt kell választani; legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 • földrajz vagy;
 • gazdasági ismeretek vagy;
 • informatika vagy;
 • matematika vagy;
 • történelem vagy;
 • egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) vagy;
 • egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(19) vagy;
 • egy idegen nyelv(27) vagy;
 • egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(25)

 

 1. A szakképzés célja

Olyan - a gazdálkodás során szükséges ismeretekkel bíró - szakemberek képzése, akik elméleti ismereteik birtokában, a gyakorlati jellemzőket alkalmazva, készségeik és képességeik alapján alkalmasak arra, hogy a cégek, vállalatok, vállalkozások, pénzügyi intézmények, költségvetési szervezetek pénzügyi folyamatait és a szükséges szervezeti rendszereket átlássák, kialakítsák és azokat működtessék. Elméleti ismereteik birtokában, gyakorlati jellemzőket alkalmazva alkalmasak a számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és más szervezetek számviteli politikájának és számvitel rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére és működtetésére, valamint tudásuk, képzettségük és ismereteik készségszintű alkalmazása útján alkalmassá válnak a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.

 

 

 2. A szakma szépségei

Nagyszerű alkotó munka a gazdasági optimumra való törekvés, a nyereséges stratégiák kutatása és megvalósítása. Az emberekkel való foglakozás, személyiségük folyamatos és fokozatos fejlesztése.

 

 

 3. Az ideális jelentkező

Aki a szakma iránti elkötelezettséggel rendelkezik, olyan alapképzettsége van, amely jól használható fel a felsőfokú képzésben, illetve amelyre építhetőek azok a szakmai tárgyak, amelyek jövendő pályájának alapját adják.

 

 

 4. Elsajátítandó kompetenciák

 Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek ismerik:

 • a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket,
 • az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,
 • a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,
 • a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.

 

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,
 • a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
 • idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,
 • a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,
 • önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
 • a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására

 

 

 5. Főbb tárgyak

A képzés - igazodva az európai normákhoz - moduláris szerkezetű, kreditrendszerű. A képzés részeként idegen nyelveket, magas fokú számítógépes, informatikai ismereteket oktatunk, korszerű vállalkozási, jogi és menedzsment-tudás is szerezhető.
Szakmai alapozó tárgyak: közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, EU ismeretek, informatika, matematika, marketing, nemzetközi gazdálkodási ismeretek, makropénzügyi ismeretek, számviteli alapismeretek, társadalomtudományi ismeretek, üzleti kommunikáció.

Ráépülő szakmai ismeretek: vállalati pénzügyek, számvitelelemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, termelésmenedzsment, folyamat- és minőségmenedzsment, humánerőforrás-menedzsment, team-menedzsment, közmenedzsment, szervezésmódszertan, információgazdálkodás, továbbá választható specializációk.

 


Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma

 • 210 kreditpont

 

Az oklevél kiadásának feltétele

 • sikeres záróvizsga és
 • legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy;
 • államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy;
 • ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél

 

 

 6. Továbbtanulási lehetőségek

 A Dunaújvárosi Egyetemen:

 • más alapszakokon
 • szakirányú továbbképzési szakokon
 • felsőoktatási szakképzésben.
 • Más felsőoktatási intézmények:
 • mesterszakjain
 • szakirányú továbbképzési szakjain.

 

 

 7. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

 • A kollégiumi összes férőhely 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára.
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

 

 8. Kollégium

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

 9. Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)

Tel.: (25) 551-177, 551-254.

Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.