GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSc) ALAPSZAK
Business Informatics

 

Képzés szintje: alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: gazdaságinformatikus
Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: Business Informatics Engineer

 

Elektronikus jelentkezés
 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Gazdaságinformatikus alapképzési szak
Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Mintatanterv (2023-tól érvényes)

 

 

Tagozat, képzési idő félévekben

 • nappali,
 • levelező tagozaton: 7 félév

 

Finanszírozás

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges (nappali:250 000 Ft/félév, levelező:220 000 Ft/félév)

 

Specializáció

 • Fenntartható vállalati informatika

 

Érettségi vizsgatárgyak részletek ITT.

 

 

 1. A szak képzési célja

 A képzés célja a gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

 

 1. Ideális jelentkező

 Szakunkon jó eséllyel kezded tanulmányaidat, ha jellemző tulajdonságaid:

 • az új iránti érdeklődés, a logikus gondolkodás, a kreativitás,
 • szívesen töltöd idődet a számítástechnika és az informatika legújabb eredményeinek megismerésével,
 • érdekel a számítógépek működése, a számítógép-hálózatok, az internet,
 • meg akarod ismerni az információ tárolásával, feldolgozásával és továbbításával kapcsolatos eszközöket, a szoftverek tervezését, fejlesztését, komplex számítógép-rendszerek üzemeltetését és menedzselését,
 • fontosnak tartod, hogy egy jó szakember gazdálkodási és szervezési ismeretekkel is rendelkezzen.

 

 

 1. Elsajátítandó szakmai ismeretek

 Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható specializációkat is figyelembe véve képesek:

 • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;
 • az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására;
 • szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;
 • az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;
 • folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;
 • kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre;
 • az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

 

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható specializációkat is figyelembe véve alkalmasak:

 • üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására;
 • rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára;
 • adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására;
 • a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére;
 • az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására;
 • a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre;
 • gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására)

 

 

 1. Főbb tárgyak

Lineáris algebra, analízis, valószínűség számítás, statisztika, gazdaságstatisztika, számítástudomány alapjai, operációkutatás, közgazdaságtan, vállalkozástan, menedzsment, pénzügyi ismeretek, jogi ismeretek, döntéselmélet, döntési módszertan, számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, kommunikációs rendszer, operációs rendszerek, hálózati operációs rendszerek, programozáselmélet, programozási nyelvek, szoftverfejlesztési technológiák, adatbáziskezelés, rendszerelemzés alapjai, IR-architektúrák, információrendszerek fejlesztése, rendszerfejlesztési eszközök, IR-ek minőségbiztosítása, integrált vállalatirányítási rendszerek, döntéstámogató rendszerek, differenciált szakmai ismeretek.

 

 

 1. Infrastruktúra

Omron ipari informatikai (irányítástechnika, robottechnika) labor, Siemens mobil kommunikációs labor, SUN Microsystems Java oktató labor, valamint hálózati menedzselést segítő labor.
Szoros szakmai kapcsolatot tartunk egyetemek, főiskolák, vállalatok, kutatóintézetek szakembereivel. Hallgatóink az Informatikai Intézet hét számítógépes kabinetjében dolgozhatnak. Az operációs rendszerek széles skálája használható (DOS, Windows, UNIX, LINUX, OS/2). A kabinetekben tanórán kívüli időben, felsőbb éves demonstrátor-hallgatók felügyelete mellett is gyakorolhatnak. Önálló szakmai, tudományos tevékenységet a Tudományos Diákkörben és a Kerpely Antal Computer Szakkollégiumban végezhetnek.

 

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma DUE informatikai előadó

 • 210 kredit

 

Az oklevél kiadásának feltétele

 • sikeres záróvizsga 

 

 1. Továbbtanulási lehetőségek

 

A Dunaújvárosi Egyetemen:

 • mesterképzésen Tanár mérnöktanár MA
 • más alapszakokon
 • szakirányú továbbképzési szakokon
 • felsőfokú szakképzésben.


Más felsőoktatási intézmények:

 • mesterszakjain
 • szakirányú továbbképzési szakjain.

 

 

 1. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Századunkban a vállalati informatikai alkalmazások növekvő szereppel bírnak, ezért a gazdaságinformatikusok iránti kereslet a gazdaság minden területén növekvő tendenciát mutat.

 

 

 1. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt
 •  A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára.
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.

 

 

 1. Kollégium

 Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

 1. Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Dózsa György út 37. (kollégium 1. emelet)

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kommunikációs Központ

Dunaújváros, Kallós Dezső út 1. (C épület 110.)

Tel.: (30) 012-0811 / (30) 012-1682

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.