ANYAGMÉRNÖKI (BSc) ALAPSZAK Materials Engineer BSc


Képzés szintje: alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: anyagmérnök
Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: Materials Engineer

 

Elektronikus jelentkezés
 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók) 
 Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
Mintatanterv (2020-tól érvényes)
 Mintatanterv (2022-től érvényes)
Mintatantervek (2023-tól érvényes)
Mintatanterv (2024-től érvényes)

 

 

 

Tagozat, képzési idő

 • nappali
 • levelező tagozaton 7 félév.

 

Finanszírozás

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges (nappali:300 000 Ft/félév, levelező:195 000 Ft/félév)

 

Érettségi vizsgatárgyak részletek ITT.

  

1. A szak képzési célja

A képzés célja, olyan anyagmérnökök képzése, akik alkalmasak a fémek, polimerek és kerámiák, valamint a korszerű összetett anyagi rendszerek, azaz kompozitokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására. Továbbá az anyagtulajdonságok különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára, az anyag előállítási technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mesterszintű (MSc) folytatásához.

 

2. A szakma szépségei

A robbanásszerűen fejlődő anyagtudomány szinte naponta áraszt el bennünket friss információkkal, kutatási, fejlesztési és tudományos eredményekkel. Az anyagmérnöki szakon végzett mérnökök a legújabb ismeretekkel is felvértezve képesek arra, hogy az anyagtudomány fejlődési folyamatának aktív részesei legyenek. Ezt igazolva, a kutató munka iránt érdeklődő hallgatókat a képzésük során az Anyagtudományi Tanszéken folyó kutatási projektbe is foglalkoztatjuk, így fejlesztve bennük az ipari problémák önálló megoldásának készségét.

 

3. Az ideális jelentkező

Megfelelő középiskolai kémiai, fizikai, matematikai ismeretek birtokában érdeklődik a  műszaki anyagtudomány iránt, és ennek művelését későbbi hivatásának tekinti.

 

4. Elsajátítandó szakmai ismeretek

A hallgatók anyagmérnök képzésük során elsajátítják az anyagi rendszerekben zajló fizikai-kémiai folyamatokat, a folyamatok (alapszinten való) matematikai leírását, különös tekintettel a termodinamika és kinetika törvényszerűségeire. Emellett megtanulják a szilárd anyagok atomi-, mikro- és makro-szerkezetét, a szerkezet vizsgálatához szükséges alapvető módszereket és az alapvető eszközök működési elvét, illetve a szerkezetek kialakulását előidéző folyamatokat. Az anyagszerkezeti ismereteken túl a képzésük során hangsúlyt helyezünk gyártástechnológiákra és azok berendezéseire így a hallgatók ismerteket szereznek:

 • az anyaggyártó gépek és berendezések működési alapelveiről,
 • a fémek és ötvözeteik metallurgiai előállításának alapvető technológiáról,
 • fémek és ötvözeteik képlékeny alakításának, illetve öntésének alapvető technológiáról,
 • a hőkezelés, a felületkezelés alapvető technológiáról,
 • a kerámiák, a kompozitanyagok gyártásának alapvető technológiáról,
 • a részecske erősítésű anyagok, a polimerek előállításának alapvető technológiáiról,
 • valamint a műanyagok feldolgozásának alapvető technológiáiról.

Az anyagfejlesztés, anyagfeldolgozás mellett a képzés fókuszpontjában szerepel az anyagtechnológiák egyes munkafázisainak minőségi ellenőrzésének és részfeladatok minőségirányításának általános szintű ismerete. A gyártástechnológia és minőségirányítás elengedhetetlen része az anyagvizsgálat. Így a hallgatók az egyetem korszerű roncsolásos és roncsolásmentes laboratóriumaiban sajátíthatják el az egyes mérési módszereket és az eredmények kiértékelési folyamatát. Az anyaggyártással kapcsolatos környezeti terhelés felmérésének és annak csökkentésének kiemelt szerepet szánunk a képzés során, úgy, mint az anyaggyártással kapcsolatos energiafelhasználás felmérésének és annak racionalizálásának eljárásaira.

 


5. Főbb tárgyak

Anyagok szerkezete és tulajdonságai, bevonatolási technológiák, fémek, kerámiák, polimerek kémiája, fémtechnológia, gyártástechnológia, hő- és áramlástan, hőkezelés és felületkezelés, hulladékfeldolgozás, kerámiatechnológia, kémia és anyagismeret, kompozitok, könnyűfémek olvasztása, környezetvédelem és energiagazdálkodás, mechanika, minőségirányítás, öntészeti eljárások, polimertechnológia, szabványismeret, szerszámtervezés, technológiai modellezés, tulajdonság és szerkezetvizsgálat, az angol és német gépészeti szaknyelvi kommunikáció alapjai.

 


6. Infrastruktúra

 • korszerű metallográfiai és mikroszkópos laboratórium, mely automata csiszoló-polírózó berendezések mellett többféle Zeiss optikai mikroszkóppal és egy Zeiss EVO MA 15 pásztázó elektronmikroszkóppal van felszerelve.
 • mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, melyben szakítógép, ütőmű, keménységmérő gépeket telepítettek, hogy a különböző anyagcsaládok ipar számára fontos mechanikai mérőszámait meg lehessen határozni.
 • fizikai szimulációs laboratórium, melyben a fémek előállításának és alakításának korszerű, és az ipar által alkalmazott technológiáit lehet kis próbatesteken szimulálni, mint. pl. meleg és hideg hengerlés, kovácsolás, kristályosodás stb.
 • polimervizsgáló laboratórium, melyben a polimerek/műanyagok alapvető fizikai és gyártástechnológiai sajátosságait, átalakulási folyamatait mérő és nyomon követő berendezések vannak, mint pl. lágyuláspontmérő HDT/VICAT berendezés, sűrűségmérő, üvegesedési/nagyrugalmas/ömledék állapotokat meghatározni képes differenciális pásztázó kaloriméter (DSC).
 • roncsolásmentes anyagvizsgáló labor, ahol mágneses és ultrahangos vizsgálatokat végeznek, és eszközöket is fejlesztenek
 • felületfizikai laboratórium, melyben az anyagok korrózióval szembeni viselkedését vizsgálják

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma

 • 210 kredit

 

Az oklevél kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga.

 

7. Továbbtanulási lehetőségek

A Dunaújvárosi Egyetemen:

 • mesterképzési szakon: Tanár-mérnöktanár MA
 • más alapszakokon
 • szakirányú továbbképzési szakokon
 • felsőfokú szakképzésben.

 

Más felsőoktatási intézmények:

 • mesterszakjain
 • szakirányú továbbképzési szakjain.

 


8. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

 • Elsősorban a gépipar, az elektronikai ipar, a kohászat, a vegyipar és az energiaipar területén.

 


9. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

 • A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára.
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.

 


10. Kollégium

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 


11. Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Dózsa György út 37. (kollégium 1. emelet)

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kommunikációs Központ

Dunaújváros, Kallós Dezső út 1. (C épület 110.)

Tel.: (30) 012-0811 / (30) 012-1682

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.