Elérhetőségek:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Telefonszám: +36 30/396-20-46

 


Noha a Tanárképző Központ ezen a néven csak 2014-ben alakult meg, jogelődjeivel együtt több, mint  50 éves múltra tekint vissza a pedagógusképzés területén. Folytatva a hagyományokat és igazodva a Dunaújvárosi Egyetem fő képzési területeihez, a Tanárképző Központ alap- és mesterképzései elsősorban a műszaki és az informatikai képzési területekhez kapcsolódnak: gondozza az egyetemen folyó  Szakoktató BA szakot és a Mérnöktanár mesterképzési szakot három specializáción: gépészet-mechatronika, informatika és műszaki-gazdasági. Emellett szakvizsgás szakirányú továbbképzéseket kínálunk öt szakirányon a pedagógus kollégáknak. Valamennyi pedagógus szakvizsgás képzésünk igazodik a XXI. század pedagógiai kihívásaihoz. A pedagógia mellett más bölcsészettudományi területeken is kínálunk szakirányú továbbképzéseket: az érdeklődők a felnőttképzés és a HR területén bővíthetik ismereteiket.

 

A Tanárképző Központ oktatói rendszeresen tartják a kapcsolatot más hazai és nemzetközi intézmények munkatársaival,  gyakran vesznek részt magyar és nemzetközi konferenciákon, képviselik az Egyetemet és a szakmaipedagógus-képzést különböző szakmai szervezetekben. Az oktatók tudásukat folyamatosan bővítik, és hallgatóikat is erre biztatják.

 

Intézet vezetése és munkatársai

Főigazgató: Dr. habil Bacsa-Bán Anetta, egyetemi docens

 

Munkatársak:

Dr. Budai Gábor, egyetemi adjunktus

Cserné Pekkel Márta, tanársegéd

Cser Valérius Antalné dr., címzetes egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs

Dr. Gubán Gyula, főiskolai tanár, Professor Emeritus

Gulyás István Tibor, tudományos segédmunkatárs

Dr. Juhász Levente Zsolt, egyetemi docens

Dr. Kadocsa László Gábor, kutatóprofesszor, Professor Emeritus

Kocsó Edina, tanársegéd

Dr. Maczó Edit, egyetemi adjunktus

Magyar András Tamás, mesteroktató

Dr. Tóth Andrea, egyetemi docens

Dr. Váczi Mariann, főiskolai docens

Vámosi Zoltán, tanszéki mérnök

 

 

Titkárság:
Zámbó Nikoletta, asszisztens

 

Alapképzések

Szakoktató BA szak

A BA alapfokozatú szakoktatói végzettség megszerzésére az érettségi vizsgát követően hat féléves nappali vagy levelező tagozatú képzésben van lehetőség. Három specializációban - a munkaerőpiac által legnagyobb arányban igényelt területeken -, a műszaki, üzleti és szolgáltatás területen, közel harminc szakképzési szakágban van lehetőség a diploma megszerzésére. A szakmai gyakorlatok vezetésére a szakképzési intézményekben és a vállalati partnereknél, valamint a felnőttképzésben várják a végzett szakoktatókat.

TOVÁBB

 

Mesterképzések

A mérnöktanárképzés a műszaki és informatikai területen a szakközépiskolai, szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, pedagógiai feladatok végzésére, a gazdasági, a műszaki és az informatikai szakképzés területén lévő fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben tanulók nevelési problémáinak megoldására készíti fel a hallgatókat.

A tanári mesterfokozat (MA) megszerzésének két alapvető útja van: az érettségi vizsgát követően az ötéves osztatlan képzés, és a már diplomával rendelkezők számára a 2-3 féléves képzés, az előzetes végzettségtől függően. Három specializáción, az informatikai, a műszaki-gazdasági és a gépészet-mechatronikai specializáción van lehetőség a diploma megszerzésére. A három szakterület tantárgyainak oktatására a szakképzési intézményekben (technikum, szakgimnázium, szakközépiskola), valamint a felnőttképzésben várják a végzett mérnöktanárokat.

TOVÁBB

  

2015 szeptemberétől, a tanárképzés új rendszerének bevezetésével meghirdettük a mérnöktanár MA szakot osztatlan képzésben is (10 féléves), ahová elsősorban a frissen érettségizett fiatalokat várjuk. Az osztatlan mérnöktanár szakot azoknak ajánljuk, akik jó természettudományos felkészültséggel, műszaki illetve informatikai érdeklődéssel rendelkeznek, és szeretnek emberekkel foglalkozni, érdeklődnek a pszichológia és a pedagógia iránt, valamint kedvet éreznek a középiskolai korosztályok  és a felnőttek tanulási folyamatainak szervezésére, irányítására. A 10 féléves képzésen tanulók Klebelsberg-ösztöndíjban részesülnek.

A mérnöktanár MA osztott, rövidciklusú képzésre (2 vagy 3 féléves) azokat a hallgatókat várjuk, akik már rendelkeznek mérnöki diplomával, és szakképzési vagy felnőttképzési intézményben dolgoznak, (vagy  tervezik a jövőben), de nincs mérnöktanári szakképzettségük, illetve nincs megfelelő pedagógusi végzettségük, és szeretnék megtanulni, hogyan tudják szakmai tudásukat átadni a fiataloknak. Az osztott mérnöktanár képzés azoknak is ajánlott, , akik „duális” képzésben cégeknél tanulókat vagy hallgatókat támogatva mentori feladatokat látnak el.

Az alap- és mesterképzési szakjaink mellett több szakirányú továbbképzést is gondozunk. 2021 szeptemberétől 9 szakirányú szakkal rendelkezünk,  melyek közül több képzés a pedagógusoknak szól.

 

Pedagógus szakirányú továbbképzések

A pedagógus szakvizsgát adó képzéseinkre várjuk azokat a pedagógusokat — nemcsak a tanárokat, de tanítókat, óvodapedagógusokat, szakoktatókat is —, akik speciális tudást szeretnének szerezni a fenti területeken. A pedagógus szakvizsga a gyakorlati tevékenység tudatosabbá tétele mellett előnyös az életpálya modellben is a magasabb besoroláshoz. A képzési idő 4 félév, de akinek már van más területen szakvizsgája, 2 félév alatt is diplomát szerezhet. Ha úgy gondolja, hogy a mintatanterv alapján vannak olyan tárgyak, amelyeket más intézményben teljesített, ezeket befogadhatjuk, és így is rövidíthető a képzési idő.

A pedagógusokon kívül más szakemberek is továbbképezhetik nálunk magukat.

 

Szakirányú továbbképzési szakok

A személyügyi szervező és a felnőttképzési szervező szakirányú továbbképzési szak az Andragógia alapszakra épül, jelentkezni lehet bármelyik intézményben szerzett andragógus diplomával. A személyügyi szaktanácsadó képzésünkre szívesen látunk mindenkit, aki bármely területen egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezik, és a HR területén szeretné továbbképezni magát. Az előzetes tudás (máshol elvégzett kurzusok) és a munkatapasztalat elismerését kérhetik hallgatóink.

A Tanárképző Központ oktatói részt vesznek az Egyetem más szakjaira járó, magyar és külföldi hallgatók oktatásában is.

Valamennyi képzésünkre jellemző a gyakorlatorientáltság:  a pedagógusképzés hallgatói gyakorlataik egy részét dunaújvárosi középiskolákban végzik. Hallgatóink közül többen komoly kutatómunkát végeznek, eredményeikről a Tehetségnapon és a Tudományos Diákköri Konferenciákon számolnak be. A legjobb dolgozatok eljutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A hallgatóink nálunk biztos tudást, piacképes végzettséget kapnak, és emellett személyre szabott bánásmódban részesülnek!

 

Projektek, kutatások

Az elmúlt évtizedekben a Tanárképző Központ oktatói számos intézményi projektbe kapcsolódtak be szakmai megvalósítóként és vezetőként. A legfontosabbak ezek közül, melyekben a Központ szinte valamennyi oktatója részt vett:

  • TÁMOP-4.1.2-08/1/B A Közép-Dunántúl régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása
  • TÁMOP-4.1.2.B Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-Dunántúl régióban
  • TÁMOP-4.2.2.D Virtuális Egyetem az ipar versenyképességének, innovációs potenciáljának szolgálatában
  • HASITDF FSA 1.
  • HASITDUE FSA 2.
  • HASIT FSA 3.
  • EFOP-3.4.3-16-2016-00017 A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Dunaújvárosi Egyetemen és a Milton Friedman Egyetemen
  • EFOP-3.4.4-16-2017-00022 Az MTMI szakok népszerűsítése a Dunaújvárosi Egyetemen és vonzáskörzetében
  • EFOP-3.5.1-16-2017-00006 Duális képzés fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen a 2017-2021-es időszakban

 

A Tanárképző Központ oktatóinak fő kutatási területei: a pedagógusképzés, a szakmai tanárképzés, a szakképzés, a tanulói sikeresség, a neveléstudományok, a pszichológia, a szociológia és a felnőttképzés és felnőttoktatás. Oktatóink rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, kutatási eredményeiket magyar és külföldi kiadású szakmai kiadványokban publikálják. Oktatóink publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában ( www.mtmt.hu) tekinthetők meg.