Tantervi Háló

 Mintatanterv 

Elektronikus jelentkezés

 

 1. A képzési cél:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a felnőttképzés történeti és jelenlegi változásait, megalapozott tudással rendelkeznek a felnőttoktatás tartalmi, pszichológiai, pedagógiai hátteréről. Felkészültek a felnőttkor pszichikus sajátosságainak, az egyéni problémáknak és az adott társadalmi környezetnek a figyelembevételével a felnőttoktatási folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására, értékelésére, akik jártasak a felnőttkori tanulás és fejlődés támogatásának módszertanában, akik jogi és szervezési ismeretek birtokában felkészültek az akkreditációs eljárásokat végzésére, szervezésére, ellenőrzésére.

 

 1. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Felnőttoktatási fejlesztő

 1. A jelentkezés felvétele:
 2. a) Alapképzésben (BSc/BA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség; továbbá bármely képzési területen, bármely alapszakon szerzett végzettség és szakképzettség és a (felnőtt)oktatásban eltöltött 3 éves gyakorlat

vagy

 1. b) főiskola szintű pedagógus végzettség és szakképzettség; továbbá bármely főiskolai szintű végzettség és szakképzettség és (felnőtt)oktatásban eltöltött 3 éves gyakorlat

 

 1. A képzés: 4 félév

 

 1. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 

 1. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

 

 • Szociológia és módszertan tanulmányi terület: (összesen: 19-22 kredit)

 

 • Andragógia tanulmányi terület (összesen: 37-40 kredit)

 

 • Közgazdasági és jogi tanulmányi terület (összesen: 23-29 kredit)

 

 • Gyakorlati és tréning tanulmányi terület (összesen: 33 kredit)

 

 1. A szakdolgozat kreditértéke: 8 kredit

 

 1. Éves tanulmányi terv:

 

Konzultációs időszak: szorgalmi időszak 13 hét, ezen belül kéthetente két nap (péntek, szombat)

 

Vizsgaidőszak: félévenként 4 hét

 

 1. A minősítés feltételei:

- a záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,

- a bíráló által elfogadott szakdolgozat

 

 1. A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat védése,

- átfogó (komplex szóbeli vizsga)

Az oklevél minősítése: Az opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

 1. Korábban szerzett ismertek, gyakorlatok beszámítási rendje:

Az egyetem elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. Az egyetem elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.

Az egyetem a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetlegesen hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a szakterületen korábban megszerzett tudás felméréséből áll.

 

 1. A jelentkezés formája: Jelentkezés a DUE saját letölthető jelentkezési lapján.

 

 1. Jelentkezési határidő: Őszi félévre augusztus 31.

 

 1. Felvételi ügyintézés:

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal
Tel.: 06 (30) 396-20-46
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.