1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés

(Information Technology Engineer at ISCED level S)

 

Elektronikus jelentkezés
 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
 Mintatanterv (2019. szeptember 1.-től beiratkozók)
 Mintatanterv nappali (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
 Mintatanterv levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók) 
Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Mintatanterv (2023-tól érvényes)

 

 

2.  A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

 

 • szakképzettség: felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: System Administrator Engineer Assistant
 • választható szakirányok: rendszergazda (System Administrator)

  

 

3. Mikor válaszd a Felsőoktatási szakképzést?

 

 • ha van már érettségid, de érettségid eredménye nem a legjobb
 • ha nem akarsz még további 3-5 évig tanulni, de azért szeretnél felsőoktatási intézményben tanulni
 • ha biztos akarsz lenni abban, hogyha nem vesznek fel alapképzésre, azért nem vesztegetsz el időt,
 • ha tovább akarsz tanulni alapképzésben, de nincs hozzá elegendő pontod

  

 

4. Mit nyerhetsz a Felsőoktatási szakképzéssel?

 

 • felsőoktatási intézményben tanulhatsz
 • oklevél minősítésed pontot jelent az alapképzésre való felvételkor

  

 

5. Képzési terület: informatika

 

 • Képzési ág: informatikai
 • Besorolási alapképzési szak: mérnökinformatikus

 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):


2151    Adatbázis-tervező és -üzemeltető
2152    Rendszergazda
2153    Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
2159    Egyébadatbázis-és hálózati elemző, üzemeltető
3141    Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
3142    Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
3143    Számítógép hálózat- és rendszer technikus
3144    Webrendszer-(hálózati) technikus
3145    Műsorszóró és audiovizuális technikus
3146    Telekommunikációs technikus

  

 

6. A képzési idő félévekben

 

 • 4 félév
 • A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
 • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40%-60%;
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
 • részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra.
 • részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

 

7. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények

 

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

 

 

8. A felsőoktatási szakképzés célja

 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, ilyen rendszerek fejlesztési feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

 

 

9. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

 

a megszerezhető tudás, ismerettapasztalat:

 • Az informatikai módszereket igénylő műszaki alkotások fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátása;
 • Informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátása;
 • Alapszintű programozás objektumorientált és vizuális programozási környezetben;
 • Korszerű, általános célú operációs rendszerek telepítése, konfigurálása, hibaelhárítása, üzemeltetése, továbbfejlesztése
 • Egy adott feladat megoldására alkalmas hálózati rendszer szükséges jellemzőinek, specifikációinak meghatározása
 • A szükséges hardver környezet kialakítása, az eszközszükséglet meghatározása
 • Az adott alkalmazási környezethez legjobban illeszkedő hálózati rendszer, operációs rendszer, illetve eszközök kiválasztása;
 • Az adott feladat megoldását támogató alkalmazói szoftverek kiválasztása;
 • Számítógépes hálózati hardvereszközök, operációs rendszerek, keret- és kliensprogramok telepítése és konfigurálása, a konfiguráció mentése;
 • Komplett hálózati rendszerek telepítése, üzemeltetése;
 • Számítógépes hálózati és alkalmazásszintű adatvédelem biztosítása, jogosultságok konfigurálása, belső és külső illetéktelen adathozzáférések detektálása;
 • Számítógépes hálózati működtetési, karbantartási javítási tevékenységek elvégezése és dokumentálása; számítógépes hálózatikapacitás tervezése, hálózati eszközök kiválasztása, hálózati eszközök átkonfigurálása;
 • Hibabehatárolás indikálás alapján, átmeneti megoldás biztosítása; a rendszer továbbfejlesztése, együttműködve az adott műszaki szakterület szakemberével;

 

jártasság, képesség:

 • Hálózati informatikus szakirányon
  • Hálózati rendszerek telepítésének előkészítésére;
  • Helyi számítógépes hálózat (LAN/WLAN) telepítésére és üzembe helyezésére;
  • LAN/WLAN hálózati hardver elemek és szoftver elemek, operációs rendszerek telepítésére, konfigurálására, üzemeltetésére;
  • Helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) hardver eszközök, operációs rendszerek, keret és kliensprogramok telepítésére és konfigurálására, a konfiguráció mentésére;
  • Helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) és alkalmazásszintű adatvédelem biztosítására, jogosultságok konfigurálására, belső és külső illetéktelen adathozzáférés detektálására;
  • Helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) forgalomszűrés konfigurálására, forgalomszűrés ellenőrzésére; Intézményblztonsági szabályzat kidolgozására;
  • Telephelyek közötti, valamint a távelérési virtuális magánhálózati kapcsolatok kiépítésére; helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) eszközök újrakonfigurálására, technikai támogatás nyújtására; helyi számítógépes hálózati (LAN/WLAN) kapacitás tervezésére, eszközök kiválasztására, LAN/WLAN eszközök átkonfigurálására;
  • Vezeték nélküli hálózati rendszerek tervezésére, kiépítésére és üzemeltetésére;
  • VolP rendszerek telepítésére, VolP rendszer hardver- és szoftverkomponenseinek üzembe helyezésére;

 

 • Rendszergazda szakirányon
  • A működési körülményeknek legmegfelelőbb hálózati operációs rendszer telepítési módjainak kiválasztására, a hálózati operációs rendszer telepítésére;
  • A különböző szerepkörök, tulajdonságok és szolgáltatások telepítésére, a szolgáltatások indítási módjának meghatározására;
  • Hálózati címtárszolgáltatás telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;
  • Hálózati csoportházirendek megtervezésére és alkalmazására;
  • A fájlrendszer jogosultsági és tulajdonosi rendszerének beállítására;
  • Automatizálható feladatokhoz scriptek készítésére;
  • Ütemezett feladatkezelés konfigurálására;
  • Hálózati szolgáltatások telepítésére és konfigurálására;
  • Hálózati operációs rendszeren működő forgalomirányítási protokoll telepítésére és konfigurálására; szoftveres tűzfal és az egyéb fejlett biztonsági funkciók alkalmazására; hálózati mentési és visszaállítás feladatok tervezésére és végrehajtására;
  • A hálózati operációs rendszer és az ügyfelek működésének monitorozására és felügyeletére, naplózási beállítások elvégzésére, naplófájlok készítésére.
  • Egymással együttműködő és egymást kiegészítő funkciójú szabadforrású és üzleti szerver operációs rendszert egyaránt tartalmazó rendszer tervezésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

 

 • Telekommunikáció szakirányon
  • Hálózati rendszerek telepítésének előkészítésére;
  • LAN/WLAN hálózatok kábelezési, eszközeinek telepítési, konfigurálási, üzemeltetési feladatainak elvégzésére;
  • LAN/WLAN mérésekkel történő minősítésére, hibaelhárítás, továbbfejlesztés végrehajtására;
  • A telekommunikációs hálózatok alapvető tervezési feladatainak elvégzésére (forgalmi adatok, sávszélesség igény számítása, útvonalkiosztás);
  • A hálózaton alkalmazott átvitel-technikai berendezések és eszközök alkalmazására; a hálózatok menedzselő rendszereinek ismeretére, méretezésére;
  • A hálózat nyilvántartó rendszereinek, tervező szoftvereinek alkalmazására, adatok bevitelére; a WDM berendezések alapvető működésének ismeretére, útvonal-konfiguráció meghatározására; a mobil távközlési hálózat elveinek alkalmazására, az alkalmazott berendezéstípusok ismeretére; a kábel TV, IPTV, műholdas műsorelosztó hálózatok elveinek alkalmazására;
  • A magánhálózatok, hozzáférési hálózatok és LAN hálózatok kiépítésére, előfizetői berendezéseik telepítésére;
  • Az előfizetői hálózatokban alkalmazott berendezések szoftvereinek letöltésére, frissítésére és installálására, a berendezések konfigurációinak beállítására;

 

 

10. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

 

 • Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja; 12 kredit;
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

 

 

11. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

 

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő. 

 

 

12. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

 

 • A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

 

13. Kollégium


Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

14. Felvételi ügyintézés

 

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Dózsa György út 37. (kollégium 1. emelet)

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kommunikációs Központ

Dunaújváros, Kallós Dezső út 1. (C épület 110.)

Tel.: (30) 012-0811 / (30) 012-1682

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.