Sajtóközlemény

 

Kezdetét vette az RRF-2.1.2-21-2022-00002 „Gyakorlati képzések fejlesztése a Dunaújvárosi

Egyetemen” című projekt

 

2022/10/11

 

A Dunaújvárosi Egyetem, mint kedvezményezett összesen 1,243 milliárd forint vissza nem térítendő hazai és uniós támogatást nyert el a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében meghirdetett, „RRF-2.1.2-2021 Gyakorlatorientált Felsőfokú Képzések Infrastrukturális- és Készségfejlesztése" felhíváson. Az RRF-2.1.2-21-2022-00002 „Gyakorlati képzések fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen” című projekt keretében alapvetően energetikai hatékonysági beruházásokat hajtunk végre, amelyek célja a Dunaújvárosi Egyetem üvegházhatású gáz kibocsátásnak, illetve az energiaigény csökkentése. Második főtevékenységként az informatikai határvédelem erősítése mellett képzésfejlesztési programot tervezünk indítani, ennek keretében tananyagfejlesztést, munkatársi szemléletformáló képzéseket, illetve beiskolázási kampány megvalósítását vállaltuk. A projekt végrehajtását jogi és közbeszerzési szolgáltatás, valamint a kötelező nyilvánosság biztosításához tartozó szolgáltatások támogatják.

 

A felsőoktatás kihívásaira, az intézmények értékteremtő folyamatainak újra értelmezésére a Dunaújvárosi Egyetem a képzési kínálat piaci igényekhez való igazításával, oktatási innovációkkal, a mennyiségi növekedési stratégiák helyett a minőségi stratégiák támogatásával kíván válaszolni. Az Egyetem a tudásintenzív és innovatív ágazatokat erősítve, a nagyvállalatok szinergiáját kihasználó gazdasági és térségi központi szerep kialakítására törekszik.


Az infrastruktúrafejlesztés pillér keretében cél a felsőoktatási intézmények gyakorlati képzéseihez, oktatáshoz, minőségi intézményi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó épületinfrastruktúra és eszközállomány energiahatékonyság központú fejlesztése, figyelemmel a zöld és digitális átállás elősegítésére. A megvalósuló beruházások hozzájárulnak a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozásához, hozzáférhetőségének javításához, a hosszú távú finanszírozás fenntarthatóságához, ezen belül a saját bevétel növelő képességének erősítéséhez.


A beruházás fokozza a képzések és gazdasági igények közötti kapcsolatok erősítését és javítja a hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáit, amely lehetővé teszi a technológiai paradigmaváltás (ipari átalakulás, digitalizáció) által érintett munkaerőpiaci helyzethez való alkalmazkodást. A beruházás célja továbbá, hogy növelje a felsőoktatási hallgatók és dolgozók releváns kulcskompetenciát és gyakorlati készségeit, valamint előmozdítsa az oktatási innovációt.


A megvalósuló fejlesztések emellett elősegítik a képzési kapacitások modernizálását, valamint a tudásbázisok növelését és hozzáférésük javítását, hozzájárulnak a hazai felsőoktatási rendszer nemzetközi versenyképességének növeléséhez és elősegítik a hazai intézmények fokozottabb bekapcsolódását az Európai Felsőoktatási Térségbe.


A 100%-os mértékben támogatott projekt befejezése tervezetten 2024. június 30-ig valósul meg.