A Dunaújvárosi Egyetem szenátusa az intézményfejlesztési tervvel összhangban több alkalommal napirendre tűzte a modellváltás kérdését. 

A modellváltáshoz kapcsolódó elképzeléseket, egyeztető tárgyalások kezdeményezését és folytatását a szenátus egyhangúlag támogatta. Alkalmazott Tudományok Egyetemeként az iparvállalatokkal való szoros együttműködésre törekszünk, amelyet elősegíthet egy, a jelenleginél rugalmasabb kereteket biztosító, versenyképesebb modell. Az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott célok elérése érdekében az egyetem vezetése a modellváltáshoz szükséges intézkedések elindítását kezdeményezte a fenntartónál.  Az egyetem az intézmény jövőjével kapcsolatos kérdésben a szenátus véleménye alapján járt és jár el. A modellváltás után az egyetem a piaci szereplők igényeihez gyorsabban alkalmazkodó, a fiatalok számára a jelenleginél is korszerűbb képzést biztosító intézménnyé válhat.