A képzési program „felületi roncsolásmentes vizsgálatok” című tananyaga, a vizuális (VT), mágnesezhetőporos (MT) és folyadékbehatolásos (PT) roncsolásmentes vizsgálati eljárásokat általánosan ismertető tudásanyagot foglal magába.

 

 

A tananyag elhelyezi a fenti vizsgálati eljárásokat az anyagvizsgálat rendszerében, javaslatot tesz az alkalmazandó terminológiára, felvázolja az roncsolásmentes anyagvizsgálatok alkalmazási körét, a megfelelő módszerek és technikák kiválasztását, az alkalmasság és korlátok figyelembevételével. Röviden ismerteti a roncsolásmentes vizsgálati eljárásokat.

 

 

Tárgyalja a VT, PT, MT eljárások fizikai alapjait (definíciók, alapismeretek, jellemző paraméterek - figyelembevéve az egyes eljárások jellegzetességeit). A vizsgálati eljárások kapcsán külön-külön foglalkozik a vizsgálati módszerekkel, eszközökkel, anyagokkal, az egyes eljárásokból nyerhető indikációk, rendellenességek értelmezésével és értékelésével, a kapcsolódó európai szabványkörnyezettel. Ezt megalapozandó vázlatosan tárgyalásra kerülnek metallurgiai, fémtani, gyártástechnológiai alapismeretek, megjelennek az üzemelő berendezések károsodási folyamatai (pl. korrózió, mechanikai, termikus eredetű károsodás).  Ismertetésre kerülnek a különböző termékterületek (hegesztés, öntészet, alakított termékek) jellegzetességei, érintve a Magyarországon általánosan alkalmazott (európai) vizsgálati és termékterületi szabványokat.

 

 

Tárgyalásra kerülnek továbbá az egyes eljárásokhoz köthető vizsgálat technológiai jellegzetességek (felépítés, paraméterek és azok hatása), a vizsgálatok hatékonyságát, a hibakimutatást meghatározó, befolyásoló tényezők.

Röviden ismertetésre kerülnek a vizsgálatokhoz kapcsolódó legfontosabb dokumentumok, mint a vizsgálati technológia, vizsgálati utasítás, jegyzőkönyvek. Áttekintve ezek szabványokban megjelenő tartalmi követelményeit, felépítését és a nyomon követhetőséget.

A tananyagban szó esik a Magyarországon roncsolásmentes vizsgálatokat végző személyzet minősítéséről, elhelyezve azt a személyzet minősítésére szolgáló különböző minősítési rendszerekben.