A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján támogatást biztosít a Dunaújvárosi Egyetem számára az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program kialakítása és működtetése céljából.

 

 

Az EKÖP célja, hogy támogassák a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a kiváló kutatók és alkotók munkáját

 

Az EKÖP ösztöndíj pályázatai a hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan hallgatók, valamint fiatal kutatók támogatásával, akik az adott felsőoktatásai intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. Az EKÖP tudomány- és művészeti területektől függetlenül segíti az alkotómunkát, a tudományos kutatást és az innovációt.

 

Ösztöndíjak összege:

 

Kategória

Ösztöndíj havi összege

 

EKÖP – Alapképzés

 

 

125.000,-Ft/fő

 

EKÖP – Mesterképzés

 

 

155.000,-Ft/fő

 

Pályázati kiírások és benyújtási határidők: 

Hamarosan.