Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Izsák Gyula 2024. június 2-án életének 74. évében elhunyt.

 

Dr. Izsák Gyula, Izsák Tanár Úr, 1974-ben végzett gépészmérnökként a Miskolci Egyetemen. Az egyetem elvégzését követően intézményünk jogelődjében, a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó és Fémipari Főiskolai Karán kezdett el dolgozni Főiskolai tanársegédként. 1995-ben a Gépészeti Intézet Mechanika-Fémszerkezettan Tanszék Főiskolai adjunktusként, 1998-tól már Főiskolai docensként tevékenykedett az intézményben. Tanár Úr egészen 2020-ig, nyugdíjba vonulásáig az egyetem alkalmazottja volt.

Izsák Tanár Úr gépészmérnökként már a hetvenes évek közepétől meghatározó szerepet vállalt a műszaki szakok hallgatóinak szakmai alapozó képzésében. Oktatói pályája első éveiben a Műszaki Mechanika tárgycsoport gyakorlatainak oktatásában vett részt. Gépészmérnökök, anyagmérnökök ezrei tanulhatták tőle a Statika, a Szilárdságtan, a Dinamika és a Mechanizmusok tantárgyakat. Tudományos érdeklődésének köszönhetően később a Dinamika és a Mechanizmusok tantárgyak előadója, fejlesztője és tantárgyfelelőse lett.

Tevékenységével mindig támogatta az élethosszig tartó tanulás lehetőségét; hitt abban, hogy felnőtt korban, munka mellett, akár egy szakma gyakorlójaként is lehetőséget kell adni a megújulásra, a szakmai fejlődésre, a továbbtanulásra.

2015-ben 40 éves közalkalmazotti jogviszony betöltéséért jubileumi kitüntetésben részesült.

Kedves Gyula! Köszönjük, hogy veled dolgozhattunk!

 

Dr. Izsák Gyula gyászmiséje 2024. június 14-én 13 órakor kezdődik a dunaújvárosi Krisztus Király templomban, temetése 14:30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben.