Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-23-0067 „Fiatal műszaki kutatók fejlesztése és nevelése”

Kedvezményezetti adatok: A Dunaújvárosi Egyetem 1 982 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a program megvalósításához.

A támogatás forrása: A Kulturális és Innovációs Minisztérium (Miniszterelnökség jogutódja, a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja.

 

Projekt tartalma:

A Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézetében a diákköri műhelyek az Intézet kutatócsoportjaihoz valamint az intézet MSZK Tagozathoz kapcsolódnak. Az Intézetben anyagtudományi, roncsolásmentes anyagvizsgálati és villamos kisüléses anyagvédelmi kutatócsoport működik. A kutatócsoportok tevékenységüket szakmai napokon, tehetségnapon, TDK konferenciákon szakmai kávéházakban, a tudományos héten, a KAC honlapján mutatják be. Az ipari partnerek számára szervezet TIP (Területi Innovációs Platform) napokon mutatják be a kutatócsoportok az eredményeiket. A kutatócsoportok finanszírozását elnyert PIACI KFI pályázatok, valamint külső partnerek által megrendelt tevékenységek fedezik. Az egyetem saját folyóiratában a Dunakavicsban, ill. nemzetközi szakmai folyóiratokban publikálják tevékenységüket. A kutatócsoportokban dolgozó oktató-kutat kollégák a hallgatók személyes mentorálását is ellátják akár TDK munka, akár szakdolgozat konzulensként.

 

A projekt célja:

A pályázati program célja, hogy mind az egyetemista hallgatókat, mind a középiskolás diákok közül kiválasztásra kerüljenek azok a személyek, akik tehetségük kibontását az egyetemi keretek között szeretnék megvalósítani. Nekik olyan programokat szeretnénk biztosítani, mellyel bekapcsolódhatnak az egyetemi életbe, munkába. Ezzel bizonyos mértékben szeretnénk biztosítani az oktatói utánpótlást.

 

Támogatott tevékenység megvalósítási időtartama: 2023.07.01-2024.08.31.