A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a Szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést megszerző személy, vagy iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személy.

 

Felsőoktatásban az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

 

 Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak, szakirány

megszerezhető szakképzettség

Foglalkoztatás kezdete

Informatikai

Mérnökinformatikus;

Programtervező informatikus;

Rendszerüzemeltető mérnök;

Kibervédelmi/informatikai biztonsági szakmérnök;

Szoftverfejlesztő mérnök;

Biztonságtechnikai mérnök

Mérnökinformatikus;

Programtervező informatikus;

Rendszerüzemeltető mérnök;

Kibervédelmi/informatikai biztonsági szakmérnök;

Szoftverfejlesztő mérnök;

Biztonságtechnikai mérnök

2024; 2025; 2026

Műszaki

Villamosmérnök;

Építészmérnök osztatlan képzés;

Építőmérnök (BSc);

Energetikai mérnök (BSc);

Gépészmérnök (BSc);

Infrastruktúra-építőmérnök (MSc);

Energetikai mérnök (MSc);

Szerkezet-építő mérnök (MSc);

Villamosmérnök;

Építészmérnök;

Gépészmérnök;

Energetikai mérnök;

Szerkezet-építő mérnök;

Épületgépész és eljárástechnikai mérnök;

Létesítménymérnök;

Informatikai mérnök;

Mechatronikai mérnök;

Környezetmérnök;

Okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök;

2024, 2025, 2026

 

Épületgépész és eljárástechnikai mérnök (MSc);
Létesítménymérnök (MSc);
Informatikai mérnök;
Mechatronikai mérnök; Környezetmérnök;
Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök (MSc);
Létesítménymérnök (MSc);
Energetikai mérnök (MSc)
Okleveles létesítménymérnök;
Okleveles energetikai mérnök

Okleveles létesítménymérnök;
Okleveles energetikai mérnök

 

Jogi

Jogász

Okleveles jogász

2024; 2025; 2026

Gazdaság-tudományi

Emberi erőforrások;
Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak;
Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak;
Pénzügy és számvitel alapképzési szak;
Számvitel (MSc)

Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon;
Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon;
Közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon;
Közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon;
Okleveles közgazdász

2024; 2025; 2026

Természet-tudományi

Meteorológus (MSc);
Földtudományi alapszak;
Környezettan alapszak;
Fizika alapszak

Okleveles meteorológus;
Földtudományi kutató;
Alkalmazott környezetkutató;
Fizikus

2024; 2025; 2026

Agrár

Természetvédelmi mérnök alapképzési szak

Természetvédelmi mérnök

2024; 2025

Orvos- és egészség-tudomány

Orvos;
Fogorvos;
Állatorvos;
Pszichológus;
Közegészségügy

Orvos;
Fogorvos;
Állatorvos;
Pszichológus;
Közegészségügy

2028

Orvos- és egészség-tudomány

Mentőtiszt

Mentőtiszt

2026

 

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

 

Ágazat

szakma

szakmairány

Foglalkoztatás kezdete

Elektronika és elektrotechnika

Automatikai technikus;
Elektronikai műszerész;
Villanyszerelő;
Elektronikai technikus

Épületautomatizálás;
Villanyszerelő;
Épületvillamosság;
Villamoshálózat;
Villamos készülék és berendezésszerelő

2024; 2025; 2026

Építőipar

Hídépítő és -fenntartó technikus;
Magasépítő technikus;
Mélyépítő technikus;
Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus;

 

2024, 2025, 2026

Épületgépészet

Épületgépész technikus

 

2024; 2025; 2026

Honvédelem

Fegyverműszerész
technikus;
Fegyvergyártó szaktechnikus;
Honvéd kadét;
Fegyveroptikai szaktechnikus;

Elektronikai technikus

2024; 2025; 2026
Specializált gép- és járműgyártás

Gépjármű-mechatronikai technikus;
Gépjármű mechatronikus;
Mechatronikai technikus

Szervíz

2024; 2025; 2026
Gépészet

Finommechanikai műszerész

  2024; 2025; 2026
Gazdálkodás menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

  2024; 2025; 2026
Egészségügy

Mentőápoló

  2028
Egészségügy

Általános ápoló

  2029

 

 

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • 18. életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytat, tanulói jogviszonyban áll, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt,
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja,
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és
 • nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban.

 

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a tanév vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a tanév vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, aki korábban részesült az ösztöndíjban, továbbá akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától a képző intézmény által kiállított, a képzés várható befejezéséről szóló igazolás alapján a szerződéses állományba vételének időpontjáig, de legfeljebb a tanulói vagy hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapig jogosult ösztöndíjra.

 

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a minimálbér 100%-a;
 • szakképző intézmény tanulója esetében a minimálbér 50%-a.

 

A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:

 

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének igazolása (leckekönyv, bizonyítvány fénymásolata);
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes);

 

A pályázatok beérkezésének határideje legkésőbb 2023. szeptember 30. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni. (Kérjük a borítékok feladásakor a postai kézbesítési időt figyelembe venni szíveskedjenek!):

 • Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
 • Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
 • A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra” Külön fel kell tüntetni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/szakmát.

 

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Szabó Ferenc őrnagy ad (tel.: 06/1/474-11-11/25-482; 30/351-52-92) e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Az ösztöndíjpályázatok elbírálására létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2023. október 15-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten november és december hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást.

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapon belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.