Zsúfolásig megtelt a Dunaújvárosi Egyetem Sport-és Rendezvény csarnoka 2023. június 30-án, pénteken. 258 hallgató vehette át diplomáját a Dunaújvárosi Egyetem Diplomaátadó ünnepségén.

 

A mai nap főszereplői kétségtelenül a végzős hallgatók, akik sikeresen abszolválták az elmúlt évek tanulmányi kihívásait, amelynek megkoronázását a sikeresen teljesített záróvizsga jelentette. 258 hallgató vehette át diplomáját, közülük kilencvenöten kiváló minősítésű diplomát, tizenhárman kitüntetéses oklevelet kaptak kézhez.

Az idei Diplomaátadó ünnepségen 61 külföldi hallgató is megkapta diplomáját, hogy tudását hazájában kamatoztassa.

 

 

Az eseményt Dr. András István, az egyetem rektora nyitotta meg, köszöntötte a végzős hallgatókat.

A hallgatói sikerek említése során kiemelte, hogy a műszaki területen záróvizsgát tett hallgatók kivétel nélkül eredményesen zárták a vizsgaidőszakot.

Rövid áttekintésben ismertette a jelenlévőkkel a Dunaújvárosi Egyetem elmúlt időszakát érintő főbb tevékenységeket, az Intézményfejlesztési Tervben rögzített célokat és az oktatást érintő változtatásokat, melynek jelentős lépése volt a mintatantervek felülvizsgálata a munkaerőpiaci követelmények figyelembevételével. A Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia és Kutatóközpontja kialakításának eredményeként új képzési ágként jelentek meg az atomerőmű-specifikus képzések. 2023. augusztus elsejével a Műszaki Intézet szervezeti szinten is átalakul, melynek keretében új tanszékek jönnek létre, ahol fókuszba kerülnek a nukleáris energiával, hidrogéntechnikával és zöld transzformációkkal kapcsolatos irányok.

Kiemelte a Bánki Donát Technikum és a Dunaújvárosi Egyetem közötti együttműködést, a Technikum Képzési Életpályamenedzsment Programot, amelynek fő célja a középiskolás fiatalok részére kialakított szakmai életpálya biztosítása. Megköszönte a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány támogatását az egyetem főépület-felújításának folyamatban levő kivitelezésével kapcsolatban.

A követekező szavakkal zárta beszédét Rektor Úr: „Kívánom, hogy a nyughatatlan kíváncsiságuk, tudás iránti vágyuk emelje Önöket a magaslatokba, és kísérje el Önöket a fejlődés iránti olthatatlan vágyuk egész életük során.”

 

 

Az ünnepi műsor a Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusának előadásával folytatódott, Szigethy Adrienn vezénylésével.

Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, országgyűlési képviselő szintén köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a 2023-as általános felvételi eljárásban kiemelkedő eredmény a jelentkezők számának 69%-os növekedése. Ez alátámasztja az egyetem létjogosultságát és bizonyítja, hogy vonzó a jelentkezők számára a Dunaújvárosi Egyetem képzési palettája. Megerősítette, hogy tovább bővül a választható képzések köre, ami az egyetem terveiben az intézmény infrastruktúrájának bővítésével is jár. Elnök Úr a következő gondolatokkal zárta beszédét: „Az itt megszerzett tudásukat hasznosítsák jól munkahelyeiken és érjenek el még több sikert az életben!”

 

 

A magyar és külföldi diákok fogadalomtétele után, következett az esemény fénypontja, a diplomák átadása. Az okleveleket Dr. András István rektor mellett az intézetek igazgatói adták át.

A diplomák átvételét követően  a kiemelt sportösztöndíjban részesült hallgatók - Szlávik Bence gépészmérnök szakos hallgató, Velychko Bohdan kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató, Wéninger Alexa gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Barányi Alexandra mérnökinformatikus szakos hallgató, Horváth Brigitta gazdaságinformatikus szakos hallgató, valamint Veres-Kovács Ádám gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató - elismerésére került sor.

 

A Dunaújvárosi Egyetem azon személyek részére, akik az intézmény hatékony működése érdekében kiemelkedő támogató tevékenységet fejtettek ki és ily módon hozzájárultak a felsőoktatás és a kutatás, valamint az egyetem fejlődéséhez, munkájuk elismeréséül „Dunaújvárosi Egyetemért” díjat, „Dunaújvárosi Egyetem Tiszteletbeli Polgára” díjat, „Címzetes Egyetemi Docens” címet, valamint „Elismerő oklevelet” adományozott.

A Szenátus „Dunaújvárosi Egyetemért” díjat adományozott Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkár asszonynak. Az elismerés átvételét követően gratulált a Dunaújvárosi Egyetem vezetésének és oktatóinak, mivel egyre jobb eredményt érnek el, továbbá örömét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a szakképzéshez egyre több szálon kapcsolódik az intézmény, például az okleveles technikusi képzés elindításában. Helyettes államtitkár asszony a következő gondolatokkal zárta beszédét: „Kívánom, hogy legyenek nyitottak az új technológia, innovatív megoldások alkalmazására. Folyamatosan fejlesszék tudásukat és célt adjanak életüknek.”

 

 

A Szenátus az egyetem azon magyar vagy külföldi óraadó oktatójának, aki országosan elismert szaktekintély és szakmai teljesítményével az egyetem tevékenységét is segíti „Címzetes egyetemi docensi” címet adományozhat, melynek keretében Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő úr vette át a „Címzetes egyetemi docensi” címet.

A „Dunaújvárosi Egyetem Tiszteletbeli Polgára” címet az egyetem azon személyeknek adományozza, akik az intézmény hatékony működése érdekében kiemelkedő támogató tevékenységet fejtettek ki és ily módon járultak hozzá a felsőoktatás és a kutatás, valamint az egyetem fejlődéséhez. "Dunaújvárosi Egyetem Tiszteletbeli Polgára" címet vett át Kádár-Csoboth Péter az IFUA Horváth & Partners principálisa.

Az egyetem kiemelt projektjeiben való közreműködésért, szervező-fejlesztő tevékenységben való szerepvállalásért, vagy bármilyen tevékenységért, amely a felsővezetés elismerésére hivatott, „Elismerő Oklevél” címmel oklevelet adományozhat. „Elismerő oklevélben” részesült Halmai Nóra, Nagy Erika, Cziczinger Ferenc és Vágó József.

Az elmúlt években tanulmányaik ideje alatt a Hallgatói Önkormányzatban és a hallgatókért végzett közösségi munkájuk elismeréseként emléklapot adott át Dr. András István rektor és Döbröczöni Sándor a Hallgatói Önkormányzat elnöke a következő hallgatóknak: Balla Ákos, Barna Szabolcs, Dávid Lili, Farkas Lilla, Kaszás Levente Gábor, Kertész Barna, Lázár Máté Mihály, Leibinger Anita és Mózsik Zoltán.

Az elismerések átadása után a végzettek nevében Farkas Lilla kommunikáció és médiatudomány szakon végzett hallgató búcsúzott társaitól és az Alma Matertől.

Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően az Ősi Szakok Himnuszaival és a Szózattal zárult.

 

Gratulálunk új diplomásainknak!

 

Jó Szerencsét!