Dr. Odorige Cathérine Enorédia, egyetemi adjunktus és Kovács Szilvia, egyetemi tanársegéd a Dunaújvárosi Egyetem képviseletében két konferencián is a nigériai és a magyarországi energia átmenetről, illetve ehhez kapcsolódóan az e-mobilitásról tartott előadást az elmúlt hónapokban.

 

2023. április 14-15-én tartották a „Decades of crises: from competitiveness to resilience - via the bumpy road of sustainability [Több évtizedes válságok: a versenyképességtől a rugalmasságig – a fenntarthatóság rögös útján]” című konferenciát a Szegedi Tudományegyetemen. Odorige Cathérine Enorédia és Kovács Szilvia a ”Changing global value chains[Változó globális értékláncok]” elnevezésű szekcióban tartotta előadását, többek között a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársaival együtt. A DUE oktatói „Economic and Historical Determinants in the Development of Sustainable E-Mobility: the Case of Hungary and Niger [Gazdasági és történelmi meghatározottságok a fenntartható e-mobilitás fejlesztésében: Magyarország és Nigéria esete]” című előadásukban a közlekedésfejlődés területi elmeinek adott társadalmi, gazdasági és technológiai fejlettségi szint alapján történő vizsgálatát mutatta be.

 

A megkezdett kutatáshoz kapcsolódóan a szerzőpáros 2023. május 5-én is bemutatta munkáját, az „Energy crisis and security challenges in the World: Sustainable responses of the Asian economies and societies [Energiaválság és -biztonsági kihívások a világban: Az ázsiai gazdaságok és társadalmak fenntartható válaszai]” elnevezésű konferencián, a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A két dunaújvárosi oktató-kutató előadása: „Energy Mobility Transition in Nigeria and Hungary under the Bilateral Relations of China [Az energiamobilitás átmenete Nigériában és Magyarországon, kétoldalú kínai kapcsolataik nézőpontjából]” témában, összehasonlító elemzés keretében vizsgálta Nigéria, mint egy szubszaharai afrikai ország és Magyarország, mint egy közép-kelet európai ország helyzetét a kínai energiabefektetések tükrében. A kutatás összefoglalója az „Asia and Its International Political and Economic Relations [Ázsia nemzetközi politikája és gazdasági kapcsolatai]” nevezetű szekcióban hangzott el, magyar, Fülöp-szigeteki és kolumbiai kollégák előadásai közt.