Tudásod mellett nálunk a pénztárcádat is növelheted! Ha fontos neked, hogy sikeres tanulmányi, hallgatói és egzisztenciális éveid legyenek, akkor a Dunaújvárosi Egyetem a legjobb választás!

 

A Dunaújvárosi Egyetem számos lehetőséget rejt, így van ez az ösztöndíjak terén is. Elhoztuk azokat a legfontosabb lehetőségeket, melyekkel plusz keresetet szerezhetsz egyetemi éveid alatt:

 

DUE ösztöndíj

Minden elsőéves nappali tagozatos hallgató, aki a Dunaújvárosi Egyetemre iratkozott be és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, valamint legalább 30 kredit értékű tárgyat vett fel, havi 15 000 forint ösztöndíjra pályázhat két féléven keresztül.

 

Tanulmányi ösztöndíj

Minden nappali, államilag támogatott hallgatónak az előző féléves tanulmányi teljesítménye alapján kaphatja meg ezt az ösztöndíjat. Az ösztöndíj elnyeréséhez külön pályázni nem kell, automatikusan jár a hallgatóknak az átlagaik alapján 5 hónapon keresztül.

 

Alaptámogatás

Az egyetem első évében egyszeri alaptámogatást azok az állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatók kaphatnak, akik fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, vagy nagykorúságuk előtt gyámság alatt állnak.

 

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra minden nappali tagozatok, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy jogosult.  Az EHÖK a szociális rászorultság alapján, szakoktól, és előrehaladástól függetlenül, pályázat útján teszi elérhetővé az ösztöndíjat. A rendkívüli szociális támogatás igénybevételére fel évente egy alkalommal van lehetőség, váratlanul bekövetkezett helyzetre hivatkozva.

 

Sportösztöndíj

A pályázat célja, hogy az egyetemi tanulmányaik mellett kiemelkedő sporteredményeket elérő hallgatókat támogassa az egyetem elismeréssel, és némi pénzbeli jutalommal Azok a hallgatók részesülhetnek az ösztöndíjban, akik a tantervi követelményeknek eleget tesznek. A pályázat mind a két félévben meghirdetésre kerül.

 

 

Egyetemi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Olyan a közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók pályázhatnak erre az ösztöndíjra, akik közreműködésükkel segítik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkáját és az egyetemi hallgatói közösségi élet működését. Egyetemi programok, országos rendezvények, események szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan végzett tevékenységek után lehet szert tenni erre az ösztöndíjra.

 

Bursa Hungarica

Erre az ösztöndíjra azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók pályázhatnak, akik alap- vagy mesterszakos, egységes, osztatlan vagy felsőfokú szakképzésben vesznek részt. Önköltséges hallgatók is pályázhatnak erre, azonban esti vagy levelező tagozaton tanulók nem. Az ösztöndíjat az egyetem és a hallgató állandó lakcíme szerinti önkormányzat térítik meg.

 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Havi 25-75 ezer forintos támogatásra pályázhatnak azok, akik szeptemberben valamelyik osztatlan tanárszakon kezdik meg a tanulmányaikat. A pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja kiírni, várhatóan szeptemberben.

 

Köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik teljes idejű, vagyis nappali alapképzésen, mesterképzésen vagy egységes, osztatlan szakon tanulnak, legalább két félévre bejelentkeztek már, és legalább 55 kreditet szereztek. Akkor is érdemes próbálkozni, ha önköltséges formában tanul valaki, az állami ösztöndíjas státusz nem feltétel. Az ösztöndíjat minden évben tavasszal írják ki, 10 hónapig havi 34 ezer forintot utalnak.

 

+1 érv a Dunaújvárosi Egyetem mellett:

Minden újonnan felvett, nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgató számára a kollégiumi elhelyezés csupán havi 5500 Ft 10 hónapig!

 

Jelöld első helyen a Dunaújvárosi Egyetemet és találkozzunk szeptemberben!