A Dunaújvárosi Egyetem számos lehetőséget rejt, így van ez az ösztöndíjak terén is. Elhoztuk azokat a legfontosabb lehetőségeket, melyekkel plusz keresetet szerezhetsz egyetemi éveid alatt.

 

DUE ösztöndíj

Minden elsőéves nappali tagozatos hallgató, aki a Dunaújvárosi Egyetemre iratkozott be és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, valamint legalább 30 kredit értékű tárgyat vett fel, havi 15 000 forint ösztöndíjra pályázhat két féléven keresztül.

 

Tanulmányi ösztöndíj

Ezt az ösztöndíjat az előző féléves tanulmányi teljesítmény alapján lehet megkapni, a második félévtől - feltéve, ha nappali tagozaton, állami ösztöndíjas formában tanul a hallgató. Erre az ösztöndíjra minden nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgató pályázhat és összesen 5 hónapig kapható pályázat elnyerés esetén.

 

Alaptámogatás

Az egyetem első évében egyszeri alaptámogatást azok az állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatók kaphatnak, akik fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, vagy nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak.

 

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók, illetve azok pályázatnak, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az államilag támogatott képzésre.

 

Sportösztöndíj

A pályázat célja, hogy az egyetemi tanulmányaik mellett kiemelkedő sporteredményeket elérő hallgatókat támogassa az egyetem elismeréssel, és némi pénzbeli jutalommal – pályázat alapján elnyerhető, havi rendszerességű juttatás, amelyben azok a hallgatók részesülhetnek, akik a tantervi követelményeknek eleget tesznek. A pályázat mind a két félévben meghirdetésre kerül.

 

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Olyan a közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók pályázhatnak erre az ösztöndíjra, akik közreműködésükkel segítik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkáját és az egyetemi hallgatói közösségi élet működését az alábbi tevékenységek körében: Egyetemi programok, országos rendezvények, események szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan végzett tevékenységek.

 

Bursa Hungarica

Erre az ösztöndíjra azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok pályázhatnak, akik főiskolára, egyetemre járnak, vagy a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat - ők csak akkor kaphatnak támogatást, ha bekerülnek valamelyik felsőoktatási intézménybe. A támogatást alap- vagy mesterszakos hallgatók, egységes, osztatlan képzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő diákok egyaránt megkaphatják - önköltséges hallgatók is pályázhatnak, esti és levelező tagozatosok azonban nem.

 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Havi 25-75 ezer forintos támogatásra pályázhatnak azok, akik szeptemberben valamelyik osztatlan tanárszakon kezdik meg a tanulmányaikat. A pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja kiírni, várhatóan szeptemberben.

 

Köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik teljes idejű, vagyis nappali alapképzésen, mesterképzésen vagy egységes, osztatlan szakon tanulnak, legalább két félévre bejelentkeztek már, és legalább 55 kreditet szereztek. Akkor is érdemes próbálkozni, ha önköltséges formában tanul valaki, az állami ösztöndíjas státusz nem feltétel. Az ösztöndíjat minden évben tavasszal írják ki, 10 hónapig havi 34 ezer forintot utalnak.

 

A megpályázható ösztöndíjakról bővebben IDE kattintva is informálódhatsz.