A felsőoktatásban egyre nagyobb gondot jelent a hallgatók lemorzsolódása. A probléma megoldása érdekében a Dunaújvárosi Egyetem jogelődje, a Dunaújvárosi Főiskola 2014-ben indította el Hallgatói Sikerességet Támogató programját a HASIT-ot, hogy csökkentse a lemorzsolódást és támogassa a hallgatók sikerességét. Ennek szerves részét képezi a Szakmentori program, illetve az Avatar rendszer. 

Az egyetem szakemberei a HASIT elindítása előtt megvizsgálták,

hogy mely kurzusokon magas a hallgatói lemorzsolódás. A kurzusokat oktató kollégáknak érzékenyítő programot szerveztek, melynek célja az volt, hogy megértsék, nem attól jó egy oktató, hogy nehezen teljesíthető követelményeket állít a hallgatók elé. Akkor sikeres egy oktató, ha a hallgatói is sikeresek. A vizsgálat azt is megállapította, hogy támogatni kell a hallgatókat abban, hogy a középfokú oktatásból hozott esetleges hiányosságaikat sikeresen leküzdjék. Így született meg a HASIT, azaz a Hallgatói Sikerességet Támogató projekt. A program elindulása után érzékelhető volt a pozitív változás, hiszen a sok, korábban nehezen teljesíthető kurzus esetében jelentősen nőtt azon hallgatók száma, akik sikeresen abszolválták a tantárgyakat. Az egyetem mindezt úgy tudta megvalósítani, hogy közben ragaszkodott az oktatás magas minőségéhez. 

A HASIT következő fázisa 2015-ben indult el, melyben továbbfejlesztették a korábbi eredményeket, valamint új elemekkel bővítették a rendszert. A HASITDUE projekt 6 nagy részből állt. Már korábban létrehozták a szakmentori rendszert, melynek célja, hogy személyes támogatást nyújtson a hallgatóknak. A szakmentorok egyben oktatók is, akik az adott szakra járó hallgatókkal az előadásokon és a gyakorlatokon is találkoznak, így teljes mértékben tisztában vannak a szak követelményeivel. Tudják, melyek azok a tantárgyak, amelyek teljesítéséhez több energiát kell a hallgatóknak befektetni, és ha szükséges, kollégáikkal közvetlenül meg tudják beszélni a problémás eseteket. Emellett a szakmentorok a félév során több alkalommal szakmentori órákat tartanak, ahol egyénileg is foglalkoznak a hallgatókkal. Sürgős probléma esetén a hallgatók a szakmentori órákon kívül is bármikor kereshetik szakmentorukat e-mailben, vagy akár személyesen is. Nem csak a hallgató keresheti szakmentorát és kérhet tőle segítséget, hanem a szakmentornak is feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a hozzá rendelt hallgatók előrehaladását és tanulmányaik sikeres teljesítését.Amennyiben a szakmentor úgy látja, hogy egy hallgató nem teljesít megfelelően (például jelentősebb lemaradásban van a mintatantervéhez képest), ő keresi meg a hallgatót és kezdeményezi a beszélgetést, javasol lehetséges megoldásokat. A szakmentor kapcsolatot tart a Diáktanácsadóval is, aki életvezetési tanácsadás feladatot lát el az intézményben, s a DUE Kompetencia Központjához tartozik. Az intézmény szakmentori szervezete a tanulmányi-tanulási tanácsadásra összpontosít elsősorban; legfontosabb feladata a kiegyensúlyozott, a konfliktusait jól kezelő, magas önismereti szinttel rendelkező szakemberek képzésében való aktív közreműködés.

Az egyetemen kidolgoztak egy olyan képzést is, melynek során az oktatókat felkészítik arra, hogy ne csak a hagyományos felsőoktatási módszereket alkalmazzák a munkájuk során, hanem ismerjék meg és használják a kooperatív technikákat is. A program során az átlagosnál tehetségesebb hallgatókat arra biztatják, hogy kapcsolódjanak be a szakkollégiumokba és a tudományos diákköri munkákba. Az oktatók természetesen folyamatos támogatást nyújtanak ezeknek a hallgatóknak a TDK dolgozatok megírásában is. Az egyetemen végeztek egy minden oktatóra kiterjedő kutatást is, amely azt vizsgálta, hogy az oktatók szerint milyen kompetenciákkal érkeznek az egyetemre a hallgatók, valamint azt, hogy mi lenne az ideális kompetenciaszint a tanulmányok sikeres elvégzéséhez. Az eredmények közötti különbség rávilágított arra, hogy mely területeken szükséges támogatást nyújtani a hallgatóknak. Kifejlesztettek egy monitoring rendszert is, az ún. AVATAR programot, azzal a céllal, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a hallgatók teljesítményét és előmenetelét attól a pillanattól kezdve, hogy egyetemi polgárokká váltak. Partnerként bevonták a projektbe a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját (HÖOK), illetve a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesületét (FETA) is, akik kidolgozták az általuk nyújtandó diáktanácsadás módszerét, és egy Fejlesztési Központ kiépítésére tettek javaslatot.

2016-ban második fázisába lépett a HASITDUE projekt, melynek neve: HASITDUE-FSA 2 lett. Ennek a fázisnak az egyik legfontosabb eleme a már említett AVATAR rendszer bevezetése és éles tesztelése a Dunaújvárosi Egyetemen. Az Avatar alkalmazás legfőbb célja a hallgatói aktivitás és sikeresség mérése, valamint az eredmények megjelenítése. Minden hallgató saját (Neptun) azonosítójával léphet be a rendszerbe, ahol beállíthatja a neki tetsző Avatar figurát, valamint saját felületének a megjelenítését. A hallgató az aktuális állapot megjelenítésével folyamatos tájékoztatást kap a mintatantervhez viszonyított haladásáról, határidős feladatairól. Cél, hogy az alkalmazást az egyetemi életbe olyan szinten bevonják, hogy motiválóan, elsődleges információforrásként álljon az egyetemisták rendelkezésére. A hallgatói Avatar állapot értékelésére számos mérhető indikátort alkalmaznak, melyeket egy speciálisan kialakított képlet segítségével „érzelmi” állapotként jelenítenek meg.

Példák a fontosabb indikátorként megjelenő hallgatói tevékenységekre: órai jelenlét (nappali tagozatosok esetén), határidők betartása, mintatanterv szerinti tantárgyak teljesítése, plusz tantárgyak felvétele, kapott érdemjegyek.

A felsorolt és az ezen kívüli indikátorokat, eltérő súllyal, egy számadatként értékelik, melyek alapján megjelenítik a hallgatói Avatar „érzelmi” állapotát. Hét „érzelmi” állapot lehetséges: (1) elégedett, boldog, (2) mosolygós, (3) bizakodó, (4) semleges, (5) szomorú, (6) aggódó, felszólító, (7) haragos.

A hallgatót az azonnali és kontextusfüggő Avatar állapot megjelenítésen kívül több kiegészítő funkcióval is támogatják. Ilyenek például a tanár-diák, diák-diák kapcsolattartást megkönnyítő levelezés, vagy a segítségnyújtást kínáló és igénylő tutorálás funkció. Az egyetemi élet leterheltségét, feladatait egy a rendszerbe épített „játéktér” szolgáltatással próbálják enyhíteni, amelyben a hallgatók által fejlesztett, és különböző tanulmányi versenyeken fejlesztendő szórakoztató és gondolkodtató programokat tesznek elérhetővé. A hallgatókon kívül a tanári, oktatói tevékenységet is minősítik az előzőekben ismertetett Avatar állapot megjelenítéssel, az oktatói tevékenységre vonatkozó indikátorokkal. Az eddigi hallgatói és oktatói visszajelzések alapján a Dunaújvárosi Egyetem által kifejlesztett Avatar rendszer egy innovatív és modern alkalmazás, amely naprakész és hasznos információkat szolgáltat mind hallgatók, mind az oktatók számára, sikerességük támogatásának érdekében.