A Mindenki Egyetemére történő jelentkezés határidejét október 31-ig meghosszabbítottuk.

2016 szeptember 24-én indul a Dunaújvárosi Egyetem Mindenki Egyeteme programsorozata. Az ingyenes kurzusokra bárki jelentkezhet. Az előadások tematikáját ezúttal a Tanárképző Központ gondozásában állították össze. 

Dr. András István a Dunaújvárosi Egyetem rektora az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón kiemelte,

a programsorozatot a felsőoktatási intézmény a társadalmi felelősségvállalás keretében szervezi azzal a céllal, hogy ösztönözze az élethosszig tartó tanulást. A képzésekre bárki, ingyen jelentkezhet. A diplomával rendelkezőknek lehetőségük van részismereti képzés keretében felvenni a tárgyakat, így a kurzusok időtartama alatt számukra hallgatói jogviszony létesítése is lehetséges, mely diákigazolvány igénylésére is jogosít.

Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika a Dunaújvárosi Egyetem rektorhelyettese elmondta, hogy a program nem újkeletű. A 2014/15-ös tanévben az egyetem Műszaki Intézetének támogatásával, majd 2016 tavaszán az Informatikai Intézet gondozásában indultak kurzusok, melyek rendkívül népszerűek és sikeresek voltak. Ezért is döntöttek a folytatás mellett.

Az idei programsorozat központi témája a pszichológia illetve a tanárképzés. Dr. Szabó Csilla Marianna a Tanárképző Központ főigazgatója elmondta, a témákat annyira változatosan és színesen állították össze, hogy azok túlmutatnak a tanárképzés területén. Szeptember 24-én két előadást hallgathatnak az érdeklődők: az első a történelem illetve településtörténelemmel lesz kapcsolatos, a második Dunaújváros munkaerő-piaci problémáival, helyzetével és szakképzési rendszerével foglalkozik. Az októberi előadás témája az oktatásban előforduló szegregáció és integráció lesz. További témák között szerepel az önbeteljesítő jóslatok és a pygmalion hatás, romológia a cigányok helyzete a társadalomban, a Z generációs fiatalok helyzete, a szakképzés változása, a pszichológia biológiai háttere, valamint záró témaként az információs társadalom kihívásai.

A sajtótájékoztatót követően, ünnepélyes keretek között, átadták a tavaszi kurzus elismerő okleveleit is. Természetesen az őszi programsorozatban résztvevő hallgatók is hasonló elismerésben részesülnek majd a program végén.

Mindenki Egyeteme első kurzusának programja:

Általános településtörténet

Előadó: Magyar András Tamás

Időpont: 2016. szeptember 24. 8:55-12:25

Helye: Főépület F308-as terem

A tárgy tartalma:

Az előadás témája az emberi települések kialakulásától bemutatja történeti korokon keresztül a települések fejlődését, egészen a modern metropoliszokig. Bemutatja az ott és akkor élők életmódját és annak változását. Az előadás érdekes kérdéseket vet fel. Barlangban éltünk-e? Vajon mit ettek, mit ittak, vagy hogyan tisztálkodtak ezeken a településeken?

Dunaújváros munkaerőpiacának és szakképzési rendszerének kölcsönhatásai – a rendszerváltástól napjainkig tartó időszakban

Előadó: Budai Gábor

Időpont: 2016. szeptember 24. 13:10-17:00

Helye: Főépület F308-as terem

A tárgy tartalma:

Az előadás első részében az érdeklődők megismerkedhetnek Dunaújváros munkaerőpiacának a rendszerváltást követő időszakban történt változásával. Az állami tulajdonú gyárak bezárásától a munkanélküliség jellemző adatainak szemléltetésén keresztül jutunk el az időközben betelepült multinacionális cégek korszerű munkaerő igényeihez. Az előadás második részében arról lesz szó, hogy a tárgyalt időszakban Dunaújváros szakképzési rendszere hogyan követte a munkaerőpiaci szereplők által támasztott új igényeket.

 

 

A részletes kurzusismertető és a jelentkezési lap letölthető az alábbi linkekere kattintva:

 

Mindenki Egyeteme program

Jelentkezési lap Mindeki Egyeteme

Vendéghallgatói- részismereti beiratkozási lap