A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Testülete a 2020. április 9-i ülésén határozatot hozott a Dunaújvárosi Egyetem sikeres intézményakkreditációjáról.

2019. decemberében látogatott a Magyar Akkreditáció Bizottság (MAB) 10 tagú bizottsága a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy a korábban beadott Akkreditációs Önértékelési Jelentés szerint értékelje az intézmény működését, és ezzel összefüggésben vizsgálja az egyetem alaptevékenységét, működését, személyi és infrastrukturális ellátottságát.

A MAB Testület 2020/03/V/2. számú határozata alapján a Dunaújvárosi Egyetem a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei (ESG 2015, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) alapján, egységes, az egész intézményre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert működtet. Minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai rendszeresek. A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje jó, iránya illeszkedik az intézményi stratégiához. A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény gazdálkodás – és az infrastruktúra jó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez.

A Dunaújvárosi Egyetem az ESG 2015 standardoknak és irányelveknek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtet, a minőségbiztosítás rendszerezett támogató tevékenység. A belső minőségbiztosítási rendszer képes a Dunaújvárosi Egyetem oktatási és kutatási tevékenységének minőségét az akkreditáció hatálya alatt nyomon követni, értékelni, és ezzel azok minőségéhez hozzájárulni.

A MAB Testülete által elfogadott akkreditációs jelentések és határozatok nyilvánosak, a MAB honlapján hozzáférhetők (www.mab.hu).